Siedziba Wydziału
Al. Jerozolimskie 28
00-024 Warszawa

Adres do korespondencji
plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

Sekretariat
tel. 22 551 09 21
faks 22 551 09 31
Al. Jerozolimskie 28
piętro IV, pokój 400
e-mail wg@mazowieckie.pl

Godziny pracy

od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku

Godziny przyjęć obywateli w sprawach interwencji, skarg i wniosków przez MWINGiK

poniedziałek od 8.00 do 16.00

koordynator prac wydziału

Sebastian Bała

e-mail sbala@mazowieckie.pl