Siedziba wydziału:

ul.Czerniakowska 44

00-717 Warszawa

sekretariat pokój nr 15

tel. 22 695-71-00

fax 22 695-71-01

e-mail: wps@mazowieckie.pl

 

Godziny pracy:

od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku

 

Dyrektor Wydziału:

Wiesława Kacperek-Biegańska

e-mail: wkacperek@mazowieckie.pl

 

Zastępcy Dyrektora Wydziału:

 

Anna Olszewska

e-mail: aolszewska@mazowieckie.pl

 

Artur Subda

e-mail: asubda@mazowieckie.pl