Siedziba wydziału:

ul.Czerniakowska 44
00-717 Warszawa
sekretariat pokój nr 15
tel. 22 695-71-00
fax 22 695-71-01
e-mail: wps@mazowieckie.pl

Godziny pracy:
od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku

Dyrektor Wydziału:
Wiesława Kacperek-Biegańska
e-mail: wkacperek@mazowieckie.pl

 

Zastępcy Dyrektora Wydziału:


Anna Olszewska
e-mail: aolszewska@mazowieckie.pl

 

Artur Subda
e-mail: asubda@mazowieckie.pl