Siedziba wydziału:

ul.Czerniakowska 44
00-717 Warszawa
piętro I, pokój 15
tel. 22 695-71-00
faks 22 695-71-01
e-mail wps@mazowieckie.pl

Godziny pracy:
od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku

Dyrektor Wydziału:
Krzysztof Ławniczak
e-mail klawniczak@mazowieckie.pl

Zastępcy Dyrektora Wydziału:
Anna Olszewska
e-mail aolszewska@mazowieckie.pl

Marcin Wodziński
e-mail mwodzinski@mazowieckie.pl