Dyrektor
Tomasz Kałduś
  tkaldus@mazowieckie.pl
 
Zastępca dyrektora
Mariusz Gietka
  mgietka@mazowieckie.pl


Sekretariat
tel. 22 695 60 61
   faks 22 695 60 62
            bou@mazowieckie.pl
wejście B, parter, pokój 52
 
 Godziny pracy
od 8:00 do16:00
 
 
W skład Biura Obsługi Urzędu wchodzą następujące oddziały: