Dyrektor
Tomasz Kałduś
  tkaldus@mazowieckie.pl
 
Zastępca dyrektora
Mariusz Gietka
  mgietka@mazowieckie.pl


Sekretariat
     tel. 22 695 60 61
       faks 22 695 60 62
            bou@mazowieckie.pl
wejście B, parter, pokój 52
 
 Godziny pracy
od 8:00 do16:00
 
 W skład Biura Obsługi Urzędu wchodzą następujące oddziały:

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.mazowieckie.pl w zakładce ochrona danych osobowych.