Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Obwieszczenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Znak sprawy: WI-I.7843.13.110.2019.BG1

Znak sprawy WI-I.7843.13.110.2019.BG1

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis ZAWIADOMIENIE o możliwości przystąpienia do wykonania robót budowlanych   Niniejszym, na podstawie art. 30a pkt 3, w związku z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186), informuję, że Wojewoda Mazowiecki,...

Znak sprawy: WI-I.7843.13.11.2019.BG1

Znak sprawy WI-I.7843.13.11.2019.BG1

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Informacja, że Wojewoda Mazowiecki, w terminie 21 dni od dnia skutecznego doręczenia zgłoszenia, nie wniósł sprzeciwu w sprawie wniosku inwestora: Gminy Joniec,  Joniec 29, 09-131 Joniec,  w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę...

Znak sprawy: WI-II.7843.13.4.2019.JK

Znak sprawy WI-II.7843.13.4.2019.JK

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa przejścia poprzecznego sieci wodociągowej przez linią kolejową Nr 13 Krusze - Pilawa w km 31+199. Adres zamierzenia budowlanego: działka ew. nr 2681/9, obręb 0001 Mińsk Mazowiecki, powiat miński, województwo mazowieckie.

Znak sprawy: WI-I.7843.13.11.2019.BG1

Znak sprawy WI-I.7843.13.11.2019.BG1

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa odcinka sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 571, na działce ewidencyjnej nr 104 z obrębu 0016 Stara Wrona, w jednostce ewidencyjnej Gmina Joniec, powiat płoński, województwo mazowieckie.

Znak sprawy: WI-II.7843.13.44.2018.BG1

Znak sprawy WI-II.7843.13.44.2018.BG1

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Niniejszym, na podstawie art. 30a, w związku z art. 29 ust. 1 punkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. zm.), informuję, że w dniu 27 marca 2018 r., inwestor:  Stołeczny Zarząd Infrastruktury,  al. Jerozolimskie 97,...

Znak sprawy: WI-III.7843.13.4.2017.KK

Znak sprawy WI-III.7843.13.4.2017.KK

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji deszczowej na terenie Jednostki Wojskowej 3964 w Celestynowie",  

Znak sprawy: WI-III.7843.13.12.2016.JS(EA)

Znak sprawy WI-III.7843.13.12.2016.JS(EA)

Rodzaj dokumentu Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa przejścia sieci wodociągowej pod torami linii kolejowej nr 13 relacji Krusze - Pilawa w km 7,315, na działce nr ew. 108 w miejscowości Karolew, gm. Klembów, jednostka ewidencyjna 143407_2 Klembów.

Znak sprawy: WI-III.7843.13.11.2016.JS (EA)

Znak sprawy WI-III.7843.13.11.2016.JS (EA)

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa przejścia sieci wodociągowej rozdzielczej pod torami linii kolejowej nr 10 relacji Legionowo – Tłuszcz w km 25,755 i w km 27,646, na działce nr ew. 542 w miejscowości Wola Rasztowska, gm. Klembów, powiat wołomiński.

Znak sprawy: WI-III.7843.13.2.2017.EA

Znak sprawy WI-III.7843.13.2.2017.EA

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej pod torami kolejki wąskotorowej relacji Sochaczew – Wilcze Tułowskie”, na działce ewidencyjnej nr 30, obręb Sochaczew Wschód, jednostka ewidencyjna , stanowiącej obszar kolejowy.    

Znak sprawy: WI-I.7843.13.207.2019.AD

Znak sprawy WI-I.7843.13.207.2019.AD

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci gazowej średniego cisnienia w pasie drogi wojewódzkiej nr 737. Adres 26-630 Jedlnia Letnisko, Rajec Poduchowny, dz. nr 307/1, obręb 0015 Rajec Poduchowny.

Znak sprawy: WI-I.7843.13.205.2019.AD

Znak sprawy WI-I.7843.13.205.2019.AD

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis budowa sieci gazowej Ś-C PEDN 63 mm o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa w pasie drogi krajowej nr 12 dz. nr 191, ob. 0010 Lusowice. Projektant: Roman Płatos nr upr. bud GP-III-7342/67/93

Znak sprawy: WI-I.7843.13.193.2019.IM

Znak sprawy WI-I.7843.13.193.2019.IM

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zgłoszenie - polegające na rozbudowie sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 324 w obrębie geodezyjnym Stromiec.

Znak sprawy: WI-I.7843.13.143.2019.IM

Znak sprawy WI-I.7843.13.143.2019.IM

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci gazowej w pasie drogowym  drogi wojewódzkiej nr 731 na dz. nr 50/2 obręb 0045 Zastruże, dz. nr 34 obręb 0019 Lechanice, dz. nr 240,351 obręb 0028 Grzegorzewice jedn. ew. 140611_5 Warka Obszar Wiejski, dz. nr 351/1, 353/8, 353/4 obręb 0001 jedn. ew. 140611_4 Warka Miasto,...

Znak sprawy: WI-I.7843.13.194.2019.AW

Znak sprawy WI-I.7843.13.194.2019.AW

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia- Kraków Główny od km 113,690 do km 136,035Powiat radomski, Gmina Kowla, działki nr 196/10, 196/4 obręb Rożki 497/2 obręb Dąbrówka Zabłotnia. Powiat...

Znak sprawy: WI-I.7843.13.195.2019.AD

Znak sprawy WI-I.7843.13.195.2019.AD

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci gazowej PEDN 63 mm S/c, o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa w pasie drogi wojewódzkiej nr 787, dz. nr 1579/208, 420/1, obręb 0001-Pionki

Znak sprawy: WI-I.7843.13.158.2019

Znak sprawy WI-I.7843.13.158.2019

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zgłoszenie znak: WI-I.7843.13.158.2019 Informacja o niewniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie: 1)    doręczenia zgłoszenia: 26.08.2019 r., uzupełnione w dniu 30.09.2019 r. 2)    imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i...

Znak sprawy: WI-I.7843.13.123.2019.JK

Znak sprawy WI-I.7843.13.123.2019.JK

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Niniejszym, na podstawie art. 30a pkt 2, w związku z art. 30 ust. 5c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) informuję, że w dniu 14 października 2019 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję nr 660/SAAB/2019 o sprzeciwie w sprawie przyjęcia zgłoszenia,...

Znak sprawy: WI-I.7843.13.122.2019.LK

Znak sprawy WI-I.7843.13.122.2019.LK

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Zgłoszenie znak: WI-I.7843.13.122.2019 Informacja o wniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie: 1)    doręczenie zgłoszenia: 23.07.2019 r. 2)    imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 3)    adres i opis projektowanego...

Znak sprawy: WI-I.7843.13.217.2019

Znak sprawy WI-I.7843.13.217.2019

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zgłoszenie z dnia 15.10.2019 r., znak: WI-I.7843.13.217.2019 1) doręczenie zgłoszenia – 15.10.2019 r.; 2) imię i nazwisko albo nazwa inwestora – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.,    3) adres i opis projektowano obiektu: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia...

Znak sprawy: WI-I.7843.13.218.2019

Znak sprawy WI-I.7843.13.218.2019

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zgłoszenie z dnia 14.10.2019 r., znak: WI-I.7843.13.218.2019 1) doręczenie zgłoszenia – 15.10.2019 r.; 2) imię i nazwisko albo nazwa inwestora – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.,    3) adres i opis projektowano obiektu: budowa sieci gazowej ś.ć. ø63PE o...

Znak sprawy: WI-I.7843.13.219.2019

Znak sprawy WI-I.7843.13.219.2019

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zgłoszenie z dnia 14.10.2019 r., znak: WI-I.7843.13.219.2019 1) doręczenie zgłoszenia – 15.10.2019 r.; 2) imię i nazwisko albo nazwa inwestora – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.,    3) adres i opis projektowano obiektu: budowa sieci gazowej ś.c. ø63 PE...

Znak sprawy: WI-I.7843.13.160.2019.AW

Znak sprawy WI-I.7843.13.160.2019.AW

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 699. Działka inwestycyjna nr ew. 231/2, obręb 0019 – Siczki, jednostka ewidencyjna 142506_2 Jedlnia Letnisko - Gmina

Znak sprawy: WI-I.7843.13.159.2019.RF

Znak sprawy WI-I.7843.13.159.2019.RF

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Wniesiono sprzeciw do zgłoszenia znak: WI-I.7843.13.159.2019.RF w dniu 9.10.2019 r.   1) doręczenia zgłoszenia -  26.08.2019 r. 2) imię i nazwisko albo nazwa inwestora – Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 3) adres i opis projektowanego obiektu – Budowa...

Znak sprawy: WI-I.7843.13.212.2019

Znak sprawy WI-I.7843.13.212.2019

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zgłoszenie z dnia 09.10.2019 r., znak: WI-I.7843.13.212.2019 1) doręczenie zgłoszenia – 14.10.2019 r.; 2) imię i nazwisko albo nazwa inwestora – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A,    3) adres i opis projektowano obiektu:...

Znak sprawy: WI-I.7843.13.213.2019

Znak sprawy WI-I.7843.13.213.2019

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zgłoszenie z dnia 14.10.2019 r., znak: WI-I.7843.13.213.2019 1) doręczenie zgłoszenia – 14.10.2019 r.; 2) imię i nazwisko albo nazwa inwestora – Miasto Kobyłka,    3) adres i opis projektowano obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV doświetlenia...

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij