Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Obwieszczenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Znak sprawy: WI-I.7843.13.110.2019.BG1

Znak sprawy WI-I.7843.13.110.2019.BG1

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis ZAWIADOMIENIE o możliwości przystąpienia do wykonania robót budowlanych   Niniejszym, na podstawie art. 30a pkt 3, w związku z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186), informuję, że Wojewoda Mazowiecki,...

Znak sprawy: WI-I.7843.13.11.2019.BG1

Znak sprawy WI-I.7843.13.11.2019.BG1

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Informacja, że Wojewoda Mazowiecki, w terminie 21 dni od dnia skutecznego doręczenia zgłoszenia, nie wniósł sprzeciwu w sprawie wniosku inwestora: Gminy Joniec,  Joniec 29, 09-131 Joniec,  w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę...

Znak sprawy: WI-II.7843.13.4.2019.JK

Znak sprawy WI-II.7843.13.4.2019.JK

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa przejścia poprzecznego sieci wodociągowej przez linią kolejową Nr 13 Krusze - Pilawa w km 31+199. Adres zamierzenia budowlanego: działka ew. nr 2681/9, obręb 0001 Mińsk Mazowiecki, powiat miński, województwo mazowieckie.

Znak sprawy: WI-I.7843.13.11.2019.BG1

Znak sprawy WI-I.7843.13.11.2019.BG1

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa odcinka sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 571, na działce ewidencyjnej nr 104 z obrębu 0016 Stara Wrona, w jednostce ewidencyjnej Gmina Joniec, powiat płoński, województwo mazowieckie.

Znak sprawy: WI-II.7843.13.44.2018.BG1

Znak sprawy WI-II.7843.13.44.2018.BG1

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Niniejszym, na podstawie art. 30a, w związku z art. 29 ust. 1 punkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. zm.), informuję, że w dniu 27 marca 2018 r., inwestor:  Stołeczny Zarząd Infrastruktury,  al. Jerozolimskie 97,...

Znak sprawy: WI-I.7843.13.55.2020.AW

Znak sprawy WI-I.7843.13.55.2020.AW

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis budowa sieci gazowej ś/c PEDN 63mm, o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa w pasie drogi krajowej nr 79, działka nr ew. 6468 oraz w pasie drogi krajowej nr 12, działka nr ew. 6491 w miejscowości Zwoleń obręb 0001 - Zwoleń, gmina Zwoleń.

Znak sprawy: WI-I.7843.13.61.2020.AW

Znak sprawy WI-I.7843.13.61.2020.AW

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis budowa sieci napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV o długości 36 m, w pasie drogi krajowej nr 48 Tomaszów Mazowiecki - Kozienice - Kock, w km 112+949 i od km 113+223 do km 113+234 w miejscowości Brzóza, gmina Głowaczów, działka inwestycyjna o nr ew. 700 obręb 0003...

Znak sprawy: WI-I.7843.13.262.2019

Znak sprawy WI-I.7843.13.262.2019

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 544 w miejscowości Mława, ul.Gdyńska dz. nr 92/1 obręb 0011 Mława Scalenie jedn. ew. 141301_1 Mława, gmina Mława, miejscowość Mława, powiat mławski, województwo mazowieckie, 

Znak sprawy: WI-I.7843.13.19.2020.LK

Znak sprawy WI-I.7843.13.19.2020.LK

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci elektroenergetycznej w pasie drogi wojewódzkiej nr 722 ul. Gerbera - sieć dystrybucyjna  nN0,4 kV i sieć oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 17/11 obręb 0055 Piaseczno, jedn. ew. 141804_4 Piaseczno-Miasto, gmina Piaseczno, miejscowość Piaseczno, powiat piaseczyński,...

Znak sprawy: WI-I.7843.13.63.2020

Znak sprawy WI-I.7843.13.63.2020

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 560 na działce ew. nr 228 obręb 0002 jedn. ew. 142706_2 gmina Szczutowo, miejscowość Białasy, powiat sierpecki, woj. mazowieckie; 

Znak sprawy: WI-I.7843.13.56.2020

Znak sprawy WI-I.7843.13.56.2020

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Wykonanie sieci kanalizacyjnej (ścieków bytowo - gospodarczych) w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 579 na działce ew. nr 143 obręb 0029 jedn. ew. 140504_5 gmina Grodzisk Mazowiecki, miejscowość Tłuste, powiat grodziski, woj. mazowieckie; 

Znak sprawy: WI-I.7843.13.60.2020

Znak sprawy WI-I.7843.13.60.2020

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 79 działka ew. nr 448 obręb 0022 jedn. ew. 143602_2 gmina Policzna, miejscowość Wilczowola, powiat zwoleński, woj. mazowieckie; 

Znak sprawy: WI-I.7843.13.62.2020

Znak sprawy WI-I.7843.13.62.2020

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa gazociągu średniego ciśnienia na gaz ziemny w pasie drogowym DK nr 7 na działce ew. nr 448/1, 172/1 obręb 0017 jedn. ew. 143005_5 gmina Szydłowiec, miejscowość Wola Korzeniowa, powiat szydłowiecki, woj. mazowieckie; 

Znak sprawy: WI-I.7820.2.32.2019.AT

Znak sprawy WI-I.7820.2.32.2019.AT

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ulicy Księdza Skorupki w Ząbkach, powiat wołomiński), odcinek między ulicą Orlą a skrzyżowaniem dróg wojewódzkich nr 631 i 634 (bez skrzyżowania);

Znak sprawy: WI-I.7843.2.46.2020.AD

Znak sprawy WI-I.7843.2.46.2020.AD

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Przebudowa linii średniego napięcia w pasie drogi wojewódzkiej nr 699 – odcinek w działkach drogowych nr 43/3, 46, 52/4, 49/3, 48/5 obręb ewidencyjny 0014 i numer 1470/3 obręb ewidencyjny 0009; gmina Jedlnia-Letnisko

Znak sprawy: WI-I.7843.13.9.2020.AD

Znak sprawy WI-I.7843.13.9.2020.AD

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci gazowej ś/c PE DN 90 mm, o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż  0,5 MPa w pasie drogi krajowej nr 12, dz. nr 191 w msc. Lasowice, obręb 0010 Lasowice, gm. Jedlnia Letnisko

Znak sprawy: WI-I.7843.13.46.2020.AD

Znak sprawy WI-I.7843.13.46.2020.AD

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci gazowej ś/c o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż o,5 MPa PE dn40 mm o długości 219,8 m w pasie drogowym drogi krajowej nr 7 w msc. Radom, ul. Czarnieckiego, dz. nr 157/5, obręb 0020 – Gołębiów, arkusz 2, jednostka ewidencyjna 146301_1 M. Radom

Znak sprawy: WI-I.7820.3.19.2019.RF

Znak sprawy WI-I.7820.3.19.2019.RF

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa urządzeń i obiektów służących do realizacji przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej zadań w zakresie zapewnienia służb żeglugi powietrznej, zarządzania przestrzenią powietrzną oraz zarządzania przepływem ruchu lotniczego, składająca się z budynków centrum...

Znak sprawy: WI-I.7820.2.22.2019.TM

Znak sprawy WI-I.7820.2.22.2019.TM

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Waleriany      w km 54+390 drogi wojewódzkiej nr 719 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie.

Znak sprawy: WI-I.7843.13.28.2020

Znak sprawy WI-I.7843.13.28.2020

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV, dz. nr 504/5, jedn. ewid.142701_1 Sierpc, obręb 0001 Sierpc”.

Znak sprawy: WI-III.7843.13.4.2017.KK

Znak sprawy WI-III.7843.13.4.2017.KK

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji deszczowej na terenie Jednostki Wojskowej 3964 w Celestynowie",  

Znak sprawy: WI-II.7820.1.2.2018

Znak sprawy WI-II.7820.1.2.2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Napierki-Mława

Znak sprawy: WI-I.7821.40.1.2019.AT

Znak sprawy WI-I.7821.40.1.2019.AT

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ponikiew Mała, gm. Goworowo, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie

Znak sprawy: WIŚ-II.7840.1.475.2011.SMS(MP)

Znak sprawy WIŚ-II.7840.1.475.2011.SMS(MP)

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa obwodnicy Iłży w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom- Rzeszów na odcinku od km 0+ooo do km 7+200 wraz z przebudowa infrastruktury technicznej , w tym urządzeń, których przebudowa wymaga wyjścia poza teren niezbędny dla obiektów budowlanych - obiekty budowlane kategorii XXV,...

Znak sprawy: WI-I.7843.13.57.2020

Znak sprawy WI-I.7843.13.57.2020

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w drodze wojewódzkiej nr 719 w Pruszkowie na działkach ew. nr 16/7 i 47/5 obręb 0026 jedn. ew. 142102_1 gmina Pruszków, miejscowość Pruszków, powiat Pruszków, woj. mazowieckie; 

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij