Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Znak sprawy: WI-I.7843.13.110.2019.BG1

Znak sprawy WI-I.7843.13.110.2019.BG1

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis ZAWIADOMIENIE o możliwości przystąpienia do wykonania robót budowlanych   Niniejszym, na podstawie art. 30a pkt 3, w związku z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186), informuję, że Wojewoda Mazowiecki, w terminie 21 dni od dnia skutecznego doręczenia...

Znak sprawy: WI-I.7843.13.11.2019.BG1

Znak sprawy WI-I.7843.13.11.2019.BG1

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Informacja, że Wojewoda Mazowiecki, w terminie 21 dni od dnia skutecznego doręczenia zgłoszenia, nie wniósł sprzeciwu w sprawie wniosku inwestora: Gminy Joniec,  Joniec 29, 09-131 Joniec,  w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę w zakresie: budowy odcinka sieci wodociągowej...

Znak sprawy: WI-II.7843.13.4.2019.JK

Znak sprawy WI-II.7843.13.4.2019.JK

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa przejścia poprzecznego sieci wodociągowej przez linią kolejową Nr 13 Krusze - Pilawa w km 31+199. Adres zamierzenia budowlanego: działka ew. nr 2681/9, obręb 0001 Mińsk Mazowiecki, powiat miński, województwo mazowieckie.

Znak sprawy: WI-I.7843.13.11.2019.BG1

Znak sprawy WI-I.7843.13.11.2019.BG1

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa odcinka sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 571, na działce ewidencyjnej nr 104 z obrębu 0016 Stara Wrona, w jednostce ewidencyjnej Gmina Joniec, powiat płoński, województwo mazowieckie.

Znak sprawy: WI-II.7843.13.44.2018.BG1

Znak sprawy WI-II.7843.13.44.2018.BG1

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Niniejszym, na podstawie art. 30a, w związku z art. 29 ust. 1 punkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. zm.), informuję, że w dniu 27 marca 2018 r., inwestor:  Stołeczny Zarząd Infrastruktury,  al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa, reprezentowany przez Pana Juliusza...

Znak sprawy: WI-I.7843.13.242.2020

Znak sprawy WI-I.7843.13.242.2020

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV oświetlenia - doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Pułtuskiej DK 60 kilometraż: 152+950 - 153+050 , dz. ew. nr 121/2 obręb 0010 jedn. ew. 140201_1, gmina Ciechanów, miasto Ciechanów, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie;

Znak sprawy: WI-I.7843.13.219.2020.AW

Znak sprawy WI-I.7843.13.219.2020.AW

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci kablowej niskiego napięcia projektowanej w pasie drogowym ulicy Słowackiego (droga krajowa nr 9) po działce o numerze ewidencyjnym 116 obręb 0110 - Długojów arkusz 135 oraz po działce o numerze ewidencyjnym 2/1 obręb 0150-Janiszpol arkusz 154 przy ulicy Słowackiego w Radomiu

Znak sprawy: WI-I.7843.13.239.2020

Znak sprawy WI-I.7843.13.239.2020

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci gazowej ś.c. Ø40PE o ciśnieniu do 0,5MPa na terenie zamkniętym w miejscowości Zielonka, gmina Zielonka, ul. Krasickiego, dz. nr ew. 55 obręb nr 0017-5-00-01, j. ew. 143404_1.

Znak sprawy: WI-I.7843.13.240.2020

Znak sprawy WI-I.7843.13.240.2020

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 2 w miejscowości Kałuszyn, dz. ew. nr 1916, gmina Kałuszyn, miejscowość Kałuszyn, powiat miński, woj. mazowieckie; 

Znak sprawy: WI-I.7843.13.172.2020

Znak sprawy WI-I.7843.13.172.2020

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa wodociągu w psie drogowym drogi wojewódzkiej nr 805, działka ew. nr 270/3obreb 0019 jedn. ew. 140303_2 gmina Borowie, miejscowość Wilchta, powiat Garwolin, woj. mazowieckie; 

Znak sprawy: WI-I.7843.13.238.2020

Znak sprawy WI-I.7843.13.238.2020

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5MPa) PE DN 63 mm w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 724 w miejscowości Konstancin - Jeziorna, ul. Wilanowska, dz. nr 91/14 obręb 03-15 jedn. ew. 141802_4, gmina Konstancin - Jeziorna, miejscowość Konstancin - Jeziorna, powiat piaseczyński, woj....

Znak sprawy: WI-I.7843.13.216.2020.AW

Znak sprawy WI-I.7843.13.216.2020.AW

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci  gazowej ś/c o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa o długości 16,7 m w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 740 w msc. Milejowice gm. Zakrzew dz. nr 304, obręb 0017 - Milejowice, jednostka ewidencyjna 142513_2 - Zakrzew.

Znak sprawy: WI-I.7843.13.217.2020.EG

Znak sprawy WI-I.7843.13.217.2020.EG

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci gazowej ś/c o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa PE dn40 mm o długości 219,8 m w pasie drogowym drogi krajowej nr 7 w msc. Radom ul. Czarnieckiego dz. nr 157/5, obręb 0020 - Gołębiów, arkusz 2, jednostka ewidencyjna 146301_1 M. Radom

Znak sprawy: WI-I.7843.13.166.2020.AW

Znak sprawy WI-I.7843.13.166.2020.AW

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 w pasie drogowym drogi krajowej nr 92 metodą wykopu otwartego – XXVI Kategoria obiektu budowlanego zakres inwestycji obejmuje dz. ew. nr 101/12 jedn. i obręb ew. 141211_2.0036”, w miejscowości Stojadła, gmina Mińsk Mazowiecki, powiat miński, województwo mazowieckie

Znak sprawy: WI-I.7843.13.229.2020

Znak sprawy WI-I.7843.13.229.2020

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę  z dnia: (brak daty), znak: WI-I.7843.13.229.2020, 1) doręczenie zgłoszenia: 17.09.2020 r. 2) inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z. o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 3) adres i opis projektowano obiektu:  budowa sieci gazowej...

Znak sprawy: WI-I.7843.13.232.2020

Znak sprawy WI-I.7843.13.232.2020

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV w granicach pasa drogowego, DW801 w postaci linii kablowej do zasilania oświetlenia drogowego, dz. ew. nr 63 obręb 54 oraz dz. ew. nr 4/1 obręb 55 jedn. ew. 141701_1 Józefów, gmina Józefów, miejscowość Józefów, powiat otwocki, woj. mazowieckie; 

Znak sprawy: WI-I.7843.13.233.2020

Znak sprawy WI-I.7843.13.233.2020

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV w granicach pasa drogowego, DW721 w postaci linii kablowej i słupów oświetlenia przejścia dla pieszych, dz. ew. nr 2/4, 2/6, 2/12, 2/13, obręb 47 oraz dz. ew. nr 29/2, 29/3  obręb 82 jedn. ew. 141701_1 Józefów, gmina Józefów, miejscowość Józefów, powiat...

Znak sprawy: WI-I.7843.13.235.2020

Znak sprawy WI-I.7843.13.235.2020

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (kat. ob. XXVI) w PGR Lesznowola ul. Słoneczna, dz. nr 4 (droga wojewódzka 721) obręb 0012 jedn.ew. 141803_2, gmina Lesznowola, miejscowość PGR Lesznowola, powiat piaseczyński, woj. mazowieckie; 

Znak sprawy: WI-I.7843.13.212.2020.AW

Znak sprawy WI-I.7843.13.212.2020.AW

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa w pasie drogi wojewódzkiej dawna droga krajowa DK 7, działki nr 316/1, 373/1 obręb 0010 - Jedlanka, jednostka ewidencyjna 142505_2 Jedlińsk, miejscowość Jedlanka, gmina Jedlińsk, powiat radomski, województwo mazowieckie

Znak sprawy: WI-I.7843.13.214.2020.EG

Znak sprawy WI-I.7843.13.214.2020.EG

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PEDN63 mm PEDN40 mm o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5MPa  w ternie kolejowym zamkniętym dz. nr 153/6, 153/4, 152/6, obręb 0019 Łuczynów, jednostka ewidencyjna 140705_5 Kozienice

Znak sprawy: WI-I.7843.13.180.2020

Znak sprawy WI-I.7843.13.180.2020

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis „Budowa sieci wodociągowej na działce nr ewid. 13, obręb 0004 Józefowo, jednostka ewidencyjna Joniec, miejscowość Józefowo, gmina Joniec, powiat płoński w obszarze kolejowym na trasie linii kolejowej nr 27 Nasielsk – Sierpc w km 14,240.”

Znak sprawy: WI-I.7843.13.227.2020

Znak sprawy WI-I.7843.13.227.2020

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Zgłoszenie z dnia 14.09.2020 r. znak: WI-I.7843.13.227.2020 1) doręczenie zgłoszenia – 15.09.2020 r.; 2) imię i nazwisko albo nazwa inwestora – Gmina Halinów ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów 3) adres i opis projektowano obiektu:...

Znak sprawy: WI-I.7843.13.225.2020.PSS

Znak sprawy WI-I.7843.13.225.2020.PSS

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę zgłoszenie z dn 14.09.2020 r., znak: WI-I.7843.13.225.2020 1) doręczenie zgłoszenia: 15.09.2020 r., 2) imię i nazwisko albo nazwa inwestora: European Property Spot Sp. z o. o., Aleje Jerozolimskie 181A, 02-222 Warszawa, 3) adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci...

Znak sprawy: SPN-P.7533.261-262.2019

Znak sprawy SPN-P.7533.261-262.2019

Rodzaj dokumentu Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności gruntów zajętych  pod drogę publiczną – drogę gminną – część ulicy Daszyńskiego w Pruszkowie

Znak sprawy: SPN-S.7533.17.71.2019.MK(EŁ)

Znak sprawy SPN-S.7533.17.71.2019.MK(EŁ)

Rodzaj dokumentu Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność Powiatu Mińskiego nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w obrębie Zdrojówki i Dobre, gmina Dobre