Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Obwieszczenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Znak sprawy: WI-I.7843.13.110.2019.BG1

Znak sprawy WI-I.7843.13.110.2019.BG1

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis ZAWIADOMIENIE o możliwości przystąpienia do wykonania robót budowlanych   Niniejszym, na podstawie art. 30a pkt 3, w związku z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186), informuję, że Wojewoda Mazowiecki,...

Znak sprawy: WI-I.7843.13.11.2019.BG1

Znak sprawy WI-I.7843.13.11.2019.BG1

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Informacja, że Wojewoda Mazowiecki, w terminie 21 dni od dnia skutecznego doręczenia zgłoszenia, nie wniósł sprzeciwu w sprawie wniosku inwestora: Gminy Joniec,  Joniec 29, 09-131 Joniec,  w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę...

Znak sprawy: WI-II.7843.13.4.2019.JK

Znak sprawy WI-II.7843.13.4.2019.JK

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa przejścia poprzecznego sieci wodociągowej przez linią kolejową Nr 13 Krusze - Pilawa w km 31+199. Adres zamierzenia budowlanego: działka ew. nr 2681/9, obręb 0001 Mińsk Mazowiecki, powiat miński, województwo mazowieckie.

Znak sprawy: WI-I.7843.13.11.2019.BG1

Znak sprawy WI-I.7843.13.11.2019.BG1

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa odcinka sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 571, na działce ewidencyjnej nr 104 z obrębu 0016 Stara Wrona, w jednostce ewidencyjnej Gmina Joniec, powiat płoński, województwo mazowieckie.

Znak sprawy: WI-II.7843.13.44.2018.BG1

Znak sprawy WI-II.7843.13.44.2018.BG1

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Niniejszym, na podstawie art. 30a, w związku z art. 29 ust. 1 punkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. zm.), informuję, że w dniu 27 marca 2018 r., inwestor:  Stołeczny Zarząd Infrastruktury,  al. Jerozolimskie 97,...

Znak sprawy: WI-I.7843.13.137.2020.AW

Znak sprawy WI-I.7843.13.137.2020.AW

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV o długości 36 m, w pasie drogi krajowej nr 48 Tomaszów Mazowiecki - Kozienice - Kock, w km 112+949 i od km 113+223 do km 113+234 na działce nr ewidencyjny 700 arkusz 3, Nr obrębu 0003 Brzóza, Nr jednostki ewidencyjnej 140702_2...

Znak sprawy: WI-I.7843.13.114.2020.LK

Znak sprawy WI-I.7843.13.114.2020.LK

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej 805, działka nr ew. 446, 844/1 obręb 0005 jedn. ew. 140309_2, gmina Parysów, miejscowość Parysów, powiat garwoliński, woj. mazowieckie; 

Znak sprawy: WI-I.7843.13.80.2020.LK

Znak sprawy WI-I.7843.13.80.2020.LK

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu nie większym niż 0,5MPA w pasie drogi wojewódzkiej nr 698 (sieci niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi), na działce ew. nr 531 obręb 0024, dz. nr 329, 101/15, 357/12 obręb 0017, dz. nr 533, 478/3, 318/5 obręb 0016, dz. nr 414/1, 536 obręb...

Znak sprawy: WI-I.7843.13.139.2020.AT

Znak sprawy WI-I.7843.13.139.2020.AT

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi  wojewódzkiej nr 544” na działce nr ewidencyjny 794, jednostka ewidencyjna 142201_1 Miasto Przasnysz, obręb ewidencyjny 0002 Przasnysz, woj. mazowieckie.  

Znak sprawy: WI-I.7843.13.125.2020.AW

Znak sprawy WI-I.7843.13.125.2020.AW

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 110, DN 90, DN 40 PE 100 w pasie drogi krajowej nr: 7 (sieć gazowa o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa) w miejscowości Radom, ul. Wolanowska, działka ewidencyjna nr 1 ark: 182/183 obręb 0200, jednostka ewidencyjna 146301_1, M. Radom

Znak sprawy: WI-I.7843.13.126.2020.AW

Znak sprawy WI-I.7843.13.126.2020.AW

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV pod linią kolejową nr 77 "Janików - Świerże Górne" w msc. Łuczynów gm. Kozienice na dz. nr 146/2 obręb 0019 Łuczynów, jedn. ew. 140705_5 Kozienice

Znak sprawy: WI-I.7843.13.127.2020.AW

Znak sprawy WI-I.7843.13.127.2020.AW

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN90 PE o ciśnieniu roboczym 10kPa-0,5MPa w pasie drogi wojewódzkiej nr 737. Działka inwestycyjna o nr ew. 102/2 obręb 0019 Siczki, jednostka ewidencyjna 142506_2 Jedlnia Letnisko Gmina

Znak sprawy: WI-I.7843.13.128.2020.AW

Znak sprawy WI-I.7843.13.128.2020.AW

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis budowa sieci gazowej ś/c o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa w Radomiu przy ul. Maratońskiej dn 90 PE o długości 44,0 m w pasie drogi krajowej nr 12 na dz. nr ew. 277/11 obręb 0061 - Halinów, ark. 66 w Radomiu, jednostka ewidencyjna 146301_1 M. Radom.

Znak sprawy: WI-I.7843.13.141.2020

Znak sprawy WI-I.7843.13.141.2020

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - XXVI Kategoria Obiektu Budowlanego - w drodze krajowej nr 50 i drodze wojewódzkiej nr 637 w celu zasilenia budynku stacji paliw, na działce ew. nr 206, 2436, 252 obręb 0021 jedn. ew. 141214_2, gmina Stanisławów, miejscowość...

Znak sprawy: WI-I.7843.13.142.2020

Znak sprawy WI-I.7843.13.142.2020

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci wodociągowej do podstacji trakcyjnej Życzyn na działce ew. nr 2475 obręb 0017 jedn. ew. 140312_2, gmina Trojanów, miejscowość Podebłocie, powiat garwoliński, woj. mazowieckie, stanowiącej teren kolejowy zamknięty w ramach realizacji zadania p.n.: "Budowa podstacji trakcyjnej...

Znak sprawy: WI-I.7843.13.135.2020

Znak sprawy WI-I.7843.13.135.2020

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 PVC-U w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 632, na działce nr ew. 77 obręb 01-02, dz. nr 1 obręb 01-04 jedn. ew. 143402_1 m. Marki ul. Legionowa, gmina Marki, miejscowość Marki, powiat wołomiński, woj. mazowieckie; 

Znak sprawy: WI-I.7843.13.136.2020

Znak sprawy WI-I.7843.13.136.2020

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa) PE DN 90 mm w pasie drogi wojewódzkiej nr 728 (ul. Nowomiejska), na działce ew. nr 819/2, 853 obręb 0001 jedn. ew. 140607_4, miejscowość Mogielnica, gmina Mogielnica, powiat grójecki, woj....

Znak sprawy: WI-I.7843.13.140.2020

Znak sprawy WI-I.7843.13.140.2020

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci gazowej Dz63x5,8PE100RC Lc+ 87,60m w m. Pilawa, droga wojewódzka nr 804 ul. Letniskowa, działka ew. nr 1854 obręb 0001 jedn. ew. 140310_4 gmina Pilawa, miejscowość Pilawa, powiat Garwoliński, woj. mazowieckie; 

Znak sprawy: WI-I.7843.13.72.2020.LK

Znak sprawy WI-I.7843.13.72.2020.LK

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Przebudowa gazociągu średniego ciśnienia na gaz ziemny w pasie drogowym DK nr 7 w m. Falenty oraz w pasie drogowym DKS-8 w m. Wypędy, w gm. Raszyn (jednostka 142106_2), w m. Falenty (obręb 0003) na dz. ew. 19, m. Janki (obręb 0006) na dz. ew. 10/1, 8/1, 7/1, 6/3, 5/7, 4/5, 4/3, 3/1, 2/1, 1/1, m....

Znak sprawy: SPN-II.7570.24.163.2018.AMS

Znak sprawy SPN-II.7570.24.163.2018.AMS

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania - powiat grodziski, gmina Grodzisk Mazowiecki, obręb 0016-Kozery, Dz. Nr 139/5 (wydzielona z działki ew. nr. 139)

Znak sprawy: SPN-II.7570.24.188.2018.AMS

Znak sprawy SPN-II.7570.24.188.2018.AMS

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania - powiat grodziski, gmina Grodzisk Mazowiecki, obręb 0016-Kozery, Dz. nr 234/5 (wydzielona z działki Nr 234)

Znak sprawy: WI-I.7843.13.62.2020.BG1

Znak sprawy WI-I.7843.13.62.2020.BG1

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa gazociągu średniego ciśnienia na gaz ziemny w pasie drogowym DK nr 7 na działce ew. nr 448/1, 172/1 obręb 0017 jedn. ew. 143005_5 gmina Szydłowiec, miejscowość Wola Korzeniowa, powiat szydłowiecki, woj. mazowieckie; 

Znak sprawy: WI-I.7843.13.116.2020.AW

Znak sprawy WI-I.7843.13.116.2020.AW

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia o napięciu znamionowym 0,4kV w miejscowości Wola Chynowska, gm. Chynów, powiat grójecki, na terenie linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia - Kraków główny dz. 365 teren zamknięty kolejowy w km 43,7-43,75...

Znak sprawy: WI-I.7843.13.133.2020

Znak sprawy WI-I.7843.13.133.2020

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa i przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 355 PE do 0,5 MPa  w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 633, na działce ew. nr 23 obręb 4-16-42, dz. ew. nr 23 obręb 4-16-44 jedn. ew. 146503_8, ul. Płochocińska w m. Warszawa Dzielnica Białołęka, gmina m.st. Warszawa,...

Znak sprawy: SPN-II.7570.4.10.2020.KG

Znak sprawy SPN-II.7570.4.10.2020.KG

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania - obręb Jadów, gmina Jadów, powiat wołomiński, działka nr 617/1 (wydzielona z dz. ew. nr 617)

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij