Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Obwieszczenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Znak sprawy: WI-I.7843.13.110.2019.BG1

Znak sprawy WI-I.7843.13.110.2019.BG1

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis ZAWIADOMIENIE o możliwości przystąpienia do wykonania robót budowlanych   Niniejszym, na podstawie art. 30a pkt 3, w związku z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186), informuję, że Wojewoda Mazowiecki,...

Znak sprawy: WI-I.7843.13.11.2019.BG1

Znak sprawy WI-I.7843.13.11.2019.BG1

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Informacja, że Wojewoda Mazowiecki, w terminie 21 dni od dnia skutecznego doręczenia zgłoszenia, nie wniósł sprzeciwu w sprawie wniosku inwestora: Gminy Joniec,  Joniec 29, 09-131 Joniec,  w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę...

Znak sprawy: WI-II.7843.13.4.2019.JK

Znak sprawy WI-II.7843.13.4.2019.JK

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa przejścia poprzecznego sieci wodociągowej przez linią kolejową Nr 13 Krusze - Pilawa w km 31+199. Adres zamierzenia budowlanego: działka ew. nr 2681/9, obręb 0001 Mińsk Mazowiecki, powiat miński, województwo mazowieckie.

Znak sprawy: WI-I.7843.13.11.2019.BG1

Znak sprawy WI-I.7843.13.11.2019.BG1

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa odcinka sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 571, na działce ewidencyjnej nr 104 z obrębu 0016 Stara Wrona, w jednostce ewidencyjnej Gmina Joniec, powiat płoński, województwo mazowieckie.

Znak sprawy: WI-II.7843.13.44.2018.BG1

Znak sprawy WI-II.7843.13.44.2018.BG1

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Niniejszym, na podstawie art. 30a, w związku z art. 29 ust. 1 punkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. zm.), informuję, że w dniu 27 marca 2018 r., inwestor:  Stołeczny Zarząd Infrastruktury,  al. Jerozolimskie 97,...

Znak sprawy: WI-III.7843.13.4.2017.KK

Znak sprawy WI-III.7843.13.4.2017.KK

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji deszczowej na terenie Jednostki Wojskowej 3964 w Celestynowie",  

Znak sprawy: WI-III.7843.13.12.2016.JS(EA)

Znak sprawy WI-III.7843.13.12.2016.JS(EA)

Rodzaj dokumentu Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa przejścia sieci wodociągowej pod torami linii kolejowej nr 13 relacji Krusze - Pilawa w km 7,315, na działce nr ew. 108 w miejscowości Karolew, gm. Klembów, jednostka ewidencyjna 143407_2 Klembów.

Znak sprawy: WI-III.7843.13.11.2016.JS (EA)

Znak sprawy WI-III.7843.13.11.2016.JS (EA)

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa przejścia sieci wodociągowej rozdzielczej pod torami linii kolejowej nr 10 relacji Legionowo – Tłuszcz w km 25,755 i w km 27,646, na działce nr ew. 542 w miejscowości Wola Rasztowska, gm. Klembów, powiat wołomiński.

Znak sprawy: WI-III.7843.13.2.2017.EA

Znak sprawy WI-III.7843.13.2.2017.EA

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej pod torami kolejki wąskotorowej relacji Sochaczew – Wilcze Tułowskie”, na działce ewidencyjnej nr 30, obręb Sochaczew Wschód, jednostka ewidencyjna , stanowiącej obszar kolejowy.    

Znak sprawy: WI-III.7843.13.4.2016.BG1

Znak sprawy WI-III.7843.13.4.2016.BG1

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia dotyczącego budowy odcinaka sieci wodociągowej pod linią kolejową nr 2 Warszawa – Terespol, w km 53,979, na działce ewidencyjnej nr 335/1 z obrębu 0001 Cegłów w jednostce ewidencyjnej Gmina Cegłów, powiat miński, województwo...

Znak sprawy: WI-I.7843.13.151.2019

Znak sprawy WI-I.7843.13.151.2019

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 541 na odcinku od studni S10.11 w m. Lubowidz na działce nr ewid. 451/1 z obrębu 014 Lubowidz, jedn. ewid. 143702_2 Lubowidz, powiat żuromiński, woj. mazowieckie.

Znak sprawy: WI-I.7843.13.132.AP

Znak sprawy WI-I.7843.13.132.AP

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Niniejszym, na podstawie art. 30a pkt 2, w związku z art. 30 ust. 5c ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) informuję, że w dniu 19 sierpnia 2019 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję nr 535/SAAB/2019 o sprzeciwie w sprawie przyjęcia zgłoszenia, dokonanego...

Znak sprawy: WI-I.7843.13.149.2019

Znak sprawy WI-I.7843.13.149.2019

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zgłoszenie z dnia 20.08.2019 r. znak: WI-I.7843.13.149.2019 1) doręczenie zgłoszenia – 20.06.2019 r.; 2) imię i nazwisko albo nazwa inwestora – Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. 3) adres i opis projektowano obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe...

Znak sprawy: WI-I.7843.13.145.2019.JK

Znak sprawy WI-I.7843.13.145.2019.JK

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Niniejszym, na podstawie art. 30a, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) informuję, że w dniu 8 sierpnia 2019  r., inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, dokonał...

Znak sprawy: WI-III.7840.7.159.2015.MD(BG1)zm.

Znak sprawy WI-III.7840.7.159.2015.MD(BG1)zm.

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 9ac ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 710) – dalej jako utk, w związku z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane...

Znak sprawy: WI-III.7840.7.156.2015.MD(BG1)zm.

Znak sprawy WI-III.7840.7.156.2015.MD(BG1)zm.

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 9ac ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 710) – dalej jako utk, w związku z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane...

Znak sprawy: WI-III.7840.7.152.2015.MD(BG1)zm.

Znak sprawy WI-III.7840.7.152.2015.MD(BG1)zm.

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 9ac ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 710) – dalej jako utk, w związku z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane...

Znak sprawy: WI-III.7840.7.150.2015.MD(BG1)zm.

Znak sprawy WI-III.7840.7.150.2015.MD(BG1)zm.

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 9ac ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 710) – dalej jako utk, w związku z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane...

Znak sprawy: WI-III.7840.7.149.2015.MD(BG1)zm.

Znak sprawy WI-III.7840.7.149.2015.MD(BG1)zm.

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 9ac ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 710) – dalej jako utk, w związku z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane...

Znak sprawy: WI-I.7843.13.134.2019.AD

Znak sprawy WI-I.7843.13.134.2019.AD

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 110PE w pasie drogi krajowej nr 79 ( siec gazowa o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa) Zwoleń ul. Kochanowskiego dz. nr ewid. 143605_4 Zwoleń -Miasto. 

Znak sprawy: WI-I.7843.13.147.2019.AT

Znak sprawy WI-I.7843.13.147.2019.AT

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zgłoszenie z dnia 12.08.2019 r., znak: WI-I.7843.13.147.2019 1) doręczenie zgłoszenia – 16.08.2019 r.; 2) imię i nazwisko albo nazwa inwestora – Gmina Kuczbork-Osada,    3) adres i opis projektowano obiektu: Budowa kanalizacji sanitarnej DW 563 przy ul. 1-go Maja z...

Znak sprawy: WI-I.7843.13.146.2019.AT

Znak sprawy WI-I.7843.13.146.2019.AT

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zgłoszenie z dnia 14.08.2019 r., znak: WI-I.7843.13.146.2019 1) doręczenie zgłoszenia – 14.08.2019 r.; 2) imię i nazwisko albo nazwa inwestora – Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie,    3) adres i opis projektowano obiektu: Budowa sieci...

Znak sprawy: WI-I.7843.13.111.2019.RF

Znak sprawy WI-I.7843.13.111.2019.RF

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Brak wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia znak: WI-I.7843.13.111.2019.RF 1)      doręczenia zgłoszenia – 03.07.2019 r., uzupełniono w dniu 01.08.2019 r., 2)      imię i nazwisko albo nazwa inwestora – Veolia Energia Warszawa S.A., ...

Znak sprawy: WI-I.7820.2.12.2019.RF

Znak sprawy WI-I.7820.2.12.2019.RF

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO     Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zawiadamia się, że w dniu 10 lipca 2019 r.,...

Znak sprawy: WI-I.747.4.11.2019.ZK

Znak sprawy WI-I.747.4.11.2019.ZK

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis   OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO              Zgodnie z art. 16 ust. 1, w związku z art. 15 ust. 1, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z...

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij