Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka


info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Obwieszczenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Znak sprawy: WI-I.7843.13.11.2019.BG1

Znak sprawy WI-I.7843.13.11.2019.BG1

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa odcinka sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 571, na działce ewidencyjnej nr 104 z obrębu 0016 Stara Wrona, w jednostce ewidencyjnej Gmina Joniec, powiat płoński, województwo mazowieckie.

Znak sprawy: WI-II.7843.13.44.2018.BG1

Znak sprawy WI-II.7843.13.44.2018.BG1

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Niniejszym, na podstawie art. 30a, w związku z art. 29 ust. 1 punkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. zm.), informuję, że w dniu 27 marca 2018 r., inwestor:  Stołeczny Zarząd Infrastruktury,  al. Jerozolimskie 97,...

Znak sprawy: WI-III.7843.13.4.2017.KK

Znak sprawy WI-III.7843.13.4.2017.KK

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji deszczowej na terenie Jednostki Wojskowej 3964 w Celestynowie",  

Znak sprawy: WI-III.7843.13.12.2016.JS(EA)

Znak sprawy WI-III.7843.13.12.2016.JS(EA)

Rodzaj dokumentu Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa przejścia sieci wodociągowej pod torami linii kolejowej nr 13 relacji Krusze - Pilawa w km 7,315, na działce nr ew. 108 w miejscowości Karolew, gm. Klembów, jednostka ewidencyjna 143407_2 Klembów.

Znak sprawy: WI-III.7843.13.11.2016.JS (EA)

Znak sprawy WI-III.7843.13.11.2016.JS (EA)

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa przejścia sieci wodociągowej rozdzielczej pod torami linii kolejowej nr 10 relacji Legionowo – Tłuszcz w km 25,755 i w km 27,646, na działce nr ew. 542 w miejscowości Wola Rasztowska, gm. Klembów, powiat wołomiński.

Znak sprawy: WI-III.7843.13.2.2017.EA

Znak sprawy WI-III.7843.13.2.2017.EA

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej pod torami kolejki wąskotorowej relacji Sochaczew – Wilcze Tułowskie”, na działce ewidencyjnej nr 30, obręb Sochaczew Wschód, jednostka ewidencyjna , stanowiącej obszar kolejowy.    

Znak sprawy: WI-III.7843.13.4.2016.BG1

Znak sprawy WI-III.7843.13.4.2016.BG1

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia dotyczącego budowy odcinaka sieci wodociągowej pod linią kolejową nr 2 Warszawa – Terespol, w km 53,979, na działce ewidencyjnej nr 335/1 z obrębu 0001 Cegłów w jednostce ewidencyjnej Gmina Cegłów, powiat miński, województwo...

Znak sprawy: WI-III.7843.13.4.2016.BG1

Znak sprawy WI-III.7843.13.4.2016.BG1

Rodzaj dokumentu Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis „Budowa odcinka (przejścia poprzecznego) sieci wodociągowej pod linią kolejową nr 2 Warszawa – Terespol w km 53,979, na działce ewidencyjnej nr 335/1, z obrębu 0001 Cegłów w jednostce ewidencyjnej Gmina Cegłów, powiat miński, województwo mazowieckie”,...

Znak sprawy: SPN-II.7534.1.2019.ML

Znak sprawy SPN-II.7534.1.2019.ML

Rodzaj dokumentu Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis Informacja o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości na cel publiczny – rozbudowa drogi krajowej nr 62 Wierzbica – Wyszków na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 61 do końca m. Łacha od km 219+206.75 do km 221+000.00,  nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym -...

Znak sprawy: WI-I.7843.13.13.2019.AW

Znak sprawy WI-I.7843.13.13.2019.AW

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci gazowej ś/c do posesji działki nr 5517 i 5516 Zwoleń ulica Kochanowskiego i Aleja Jana Pawła II Odcinek A-B w pasie drogi krajowej nr 79 nr działki 6530 obręb 0001 Zwoleń Miasto Odcinek C-D w pasie drogi krajowej nr 12 nr działki 6491 obręb 0001 Zwoleń Miasto. Sieci gazowej ś/c do...

Znak sprawy: WI-II.7821.28.3.2018.IM

Znak sprawy WI-II.7821.28.3.2018.IM

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis „Budowa ulicy Długiej wraz z odcinkami dojazdów tj. 3 odcinków ul. Świerkowej, sosnowej, Słonecznej, Wąskiej, Krętej, Nowej, Polnej oraz krótkiej w miejscowości Zakręt, gm. Wiązowna”

Znak sprawy: WI-I.7843.13.12.2019.AD

Znak sprawy WI-I.7843.13.12.2019.AD

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa wodociągu w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 744 ( w ciągu ul. Wierzbickiej w Radomiu). Działki inwestycyjne nr ew. 29/1, obręb 0080 ark. 114. Dz. nr ew. 139/187 obręb 0080 ark. 108, Radom przy ul. Wierzbickiej.

Znak sprawy: WI-I.7843.13.14.2019.BG1

Znak sprawy WI-I.7843.13.14.2019.BG1

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa odcinka sieci wodociągowej w km 14,238 linii kolejowej nr 027 Nasielsk - Sierpc, na działce ewidencyjnej nr 13 z obrębu 0004 Józefowo, w jednostce ewidencyjnej Gmina Joniec, powiat płoński, województwo mazowieckie, stanowiącej teren kolejowy zamknięty.

Znak sprawy: WI-II.7843.13.172.2018

Znak sprawy WI-II.7843.13.172.2018

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis „Budowa sieci elektroenergetycznej linii kablowych i napowietrznych nN-0,4 kV.” Adres zamierzenia budowlanego: dz. nr ew. 274/2, obręb 30, dz. nr ew. 1/8, 1/6, 1/5, obręb 33, ul. 1 Maja, jedn. ewid. 143412_4 Wołomin.

Znak sprawy: WI-II.7821.23.14.2018.LK

Znak sprawy WI-II.7821.23.14.2018.LK

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa drogi gminnej ulicy Lachmana na odcinku od pikietażu 0+000,00 do pikietażu 0+329,98 wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Warszawską, w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów, powiat wołomiński

Znak sprawy: WI-II.7843.13.174.2018

Znak sprawy WI-II.7843.13.174.2018

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia . Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 630 (ul.Modlińska) w Jabłonnie.” Adres zamierzenia budowlanego: działki nr 562/2 i 898/4, obręb 0001 Jabłonna, jednostka ewidencyjna 140802_2 Jabłonna,  pow....

Znak sprawy: WI-III.7840.8.3.2016.JK_obwieszcz. MIR_1

Znak sprawy WI-III.7840.8.3.2016.JK_obwieszcz. MIR_1

Rodzaj dokumentu Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis             Minister Inwestycji i Rozwoju zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 11 lutego 2019 r., znak: DAB Ia.4621.1.2019.SS.3, umarzającą postępowanie odwoławcze prowadzone w związku ze złożeniem przez Pana Mateusza Senko, odwołaniem od...

Znak sprawy: WI-III.7840.8.3.2016.JK_obwieszcz. MIR_2

Znak sprawy WI-III.7840.8.3.2016.JK_obwieszcz. MIR_2

Rodzaj dokumentu Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis           Minister Inwestycji i Rozwoju zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 11 lutego 2019 r., znak: DAB-Ia.4621.1.2019.SS.2, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego  z dnia 4 grudnia 2018 r., Nr 639/II/2018, znak:...

Znak sprawy: SPN-R.7570.48.22.2018.AM

Znak sprawy SPN-R.7570.48.22.2018.AM

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie 0023 Nowiny,  gmina Kozienice obszar wiejski, przejętą na własność Województwa Mazowieckiego zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego   Nr 116/R/2018 z dnia 29 maja 2018 r.,...

Znak sprawy: SPN-R.7570.137.2,4,8,9,10,25.2018.BC

Znak sprawy SPN-R.7570.137.2,4,8,9,10,25.2018.BC

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Zawiadomienie o toczących się postępowaniach w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości położone w gminie Grabów nad Pilicą, obręb Augustów oznaczone jako działki : nr 801/1, nr 791/1, nr 578/1, nr 550/1, nr 549/1 i nr 579/1 przejęte na własność . Skarbu Państwa zgodnie z...

Znak sprawy: SPN-R.7570.2.339.2014.BC

Znak sprawy SPN-R.7570.2.339.2014.BC

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną  w obrębie Wola Zagrodnia, gmina Chlewiska, oznaczoną jako działka numer 194/1 przejętą na własność Województwa Mazowieckiego  zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr...

Znak sprawy: SPN-R.7570.48.38.2018.BC

Znak sprawy SPN-R.7570.48.38.2018.BC

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Kozienice, obręb Nowiny oznaczoną jako działka nr 71/1 o pow. 0,0189 ha, przejętą na własność Województwa Mazowieckiego  zgodnie decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr...

Znak sprawy: SPN-R.7570.5.56.2017.BC

Znak sprawy SPN-R.7570.5.56.2017.BC

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Skaryszew, obręb Makowiec, oznaczoną jako działki: nr 1058/68 o pow. 0,0011 ha, nr 1058/69 o pow. 0,0018 ha i nr 1058/70 o pow. 0,0011 ha , , przejęte na własność Skarbu Państwa zgodnie z...

Znak sprawy: WI-II.7820.2.17.2018.RF

Znak sprawy WI-II.7820.2.17.2018.RF

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Rozbudowa drogi wojewódzkiej 636 polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku od istniejącego chodnika w msc. Wola Rasztowska do chodnika w msc. Roszczep, Gmina Klembów

Znak sprawy: WI-II.747.2.23.2018.ZK

Znak sprawy WI-II.747.2.23.2018.ZK

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 8 Warszawa Okęcie – Radom (od km 38,800 do km 58,100)

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij