Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Obwieszczenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Znak sprawy: WI-I.7843.13.164.2019.ES

Znak sprawy WI-I.7843.13.164.2019.ES

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis ZAWIADOMIENIE o możliwości przystąpienia do wykonania robót budowlanych   Niniejszym, na podstawie art. 30a pkt 3, w związku z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.), informuję, że Wojewoda Mazowiecki,...

Znak sprawy: WI-I.7843.13.229.2019

Znak sprawy WI-I.7843.13.229.2019

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zgłoszenie z dnia 31.10.2019 r., znak: WI-I.7843.13.229.2019 1) doręczenie zgłoszenia – 31.10.2019 r.; 2) imię i nazwisko albo nazwa inwestora – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.,    3) adres i opis projektowano obiektu: Budowa gazociągu ś/c PE110mm o max...

Znak sprawy: WI-I.7820.3.12.2019.AC

Znak sprawy WI-I.7820.3.12.2019.AC

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data ważności ogłoszenia

Opis OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1380) zawiadamiam, że w dniu 17 października 2019 r.,...

Znak sprawy: WI-I.7820.2.9.2019.LK

Znak sprawy WI-I.7820.2.9.2019.LK

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), oraz w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach...

Znak sprawy: WI-I.7843.13.233.2019.BW

Znak sprawy WI-I.7843.13.233.2019.BW

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa kablowej sieci niskiego napięcia nN-0,4kV w liniach granicznych drogi wojewódzkiej nr 583 w kilometrażu 25km+500 w miejscowości Krubin gm. Sanniki dz. nr 72

Znak sprawy: WI-I.7843.13.188.2019.MR

Znak sprawy WI-I.7843.13.188.2019.MR

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia znak: WI-I.7843.13.188.2019.MR  1)     data doręczenia zgłoszenia: 24.09.2019 r. 2)        imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S. A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk; ...

Znak sprawy: SPN-P.7533.58.2019

Znak sprawy SPN-P.7533.58.2019

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis OBWIESZCZENIE Wojewoda Mazowiecki informuje, że  wydana została decyzja stwierdzająca nabycie  z mocy prawa  z dniem 1 stycznia 1999 r. na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące  administrację publiczną...

Znak sprawy: SPN-P.7533.59.2019

Znak sprawy SPN-P.7533.59.2019

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Wojewoda Mazowiecki informuje, że  wydana została decyzja stwierdzająca nabycie  z mocy prawa  z dniem 1 stycznia 1999 r. na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące  administrację publiczną...

Znak sprawy: SPN-P.7533.61.2019

Znak sprawy SPN-P.7533.61.2019

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis   Obwieszczenie Wojewoda Mazowiecki informuje, że  wydana została decyzja stwierdzająca nabycie z mocy prawa  z dniem 1 stycznia 1999 r. na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące  administrację publiczną...

Znak sprawy: WI-I.7820.2.3.2019.MR

Znak sprawy WI-I.7820.2.3.2019.MR

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

Znak sprawy: SPN-P.7533.62.2019

Znak sprawy SPN-P.7533.62.2019

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Wojewoda Mazowiecki informuje, że  wydana została decyzja stwierdzająca nabycie z mocy prawa  z dniem 1 stycznia 1999 r. na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące  administrację publiczną  (Dz....

Znak sprawy: SPN-P.7533.131.2019

Znak sprawy SPN-P.7533.131.2019

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności gruntu zajętego  pod drogę publiczną – część ulicy Czołgistów w Ząbkach   

Znak sprawy: WI-I.7840.7.65.2019.JK

Znak sprawy WI-I.7840.7.65.2019.JK

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zgodnie z art. 9ac ust. 1a w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 710), że na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w dniu 27 września 2019 r. zostało wszczęte postępowanie...

Znak sprawy: WI-I.7840.7.64.2019.JK

Znak sprawy WI-I.7840.7.64.2019.JK

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zgodnie z art. 9ac ust. 1a w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 710), że na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w dniu 27 września 2019 r. zostało wszczęte postępowanie...

Znak sprawy: WI-I.7843.13.226.2019

Znak sprawy WI-I.7843.13.226.2019

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zgłoszenie z dnia 15.10.2019 r., znak: WI-I.7843.13.226.2019 1) doręczenie zgłoszenia – 29.10.2019 r., (przekazane zgodnie z właściwością), 2) imię i nazwisko albo nazwa inwestora – Gmina Piaseczno, 3) adres i opis projektowano obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej...

Znak sprawy: WI-I.7820.2.20.2019.MR

Znak sprawy WI-I.7820.2.20.2019.MR

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek uzupełnienia braków.

Znak sprawy: WI-I.7843.13.180.2019.AT

Znak sprawy WI-I.7843.13.180.2019.AT

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zgłoszenie znak: WI-I.7843.13.180.2019.AT Informacja o niewniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie: 1) doręczenie zgłoszenia: 13.09.2019 r., braki uzupełnione dnia 14.10.2019 r., przyjęcie zgłoszenia 04.11.2019 r. 2) imię i nazwisko albo nazwa inwestora: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A,...

Znak sprawy: WI-I.7840.8.4.2019.RF

Znak sprawy WI-I.7840.8.4.2019.RF

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data ważności ogłoszenia

Opis OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO               Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), dalej Kpa, w związku z wszczęciem w dniu 26...

Znak sprawy: WI-I.7843.13.207.2019.AD

Znak sprawy WI-I.7843.13.207.2019.AD

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci gazowej średniego cisnienia w pasie drogi wojewódzkiej nr 737. Adres 26-630 Jedlnia Letnisko, Rajec Poduchowny, dz. nr 307/1, obręb 0015 Rajec Poduchowny.

Znak sprawy: WI-I.7843.13.205.2019.AD

Znak sprawy WI-I.7843.13.205.2019.AD

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis budowa sieci gazowej Ś-C PEDN 63 mm o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa w pasie drogi krajowej nr 12 dz. nr 191, ob. 0010 Lusowice. Projektant: Roman Płatos nr upr. bud GP-III-7342/67/93

Znak sprawy: WI-I.7843.13.228.2019.MR

Znak sprawy WI-I.7843.13.228.2019.MR

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zgłoszenie znak: WI-I.7843.13.228.2019.MR   1)     data doręczenia zgłoszenia: 15.10.2019 r. 2)        imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk; ...

Znak sprawy: SPN-P.7533.55.2019

Znak sprawy SPN-P.7533.55.2019

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis DECYZJA  NR  376/P/2019 stwierdzająca nabycie przez Gminę Miasto Pruszków z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – drogę gminną – ul. Podbipięty, położonego w obrębie 27, jednostka ewidencyjna Pruszków,...

Znak sprawy: SPN-P.7533.344-345.2019

Znak sprawy SPN-P.7533.344-345.2019

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia przez Gminę Miasto Pruszków prawa własności nieruchomości, zajętych pod część drogi publicznej – ul. Fryderyka Chopina w Pruszkowie, położonych w obrębie 19, jednostka ewidencyjna Pruszków, oznaczonych...

Znak sprawy: SPN-P.7533.162.2019

Znak sprawy SPN-P.7533.162.2019

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis   zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia przez Gminę Miasto Pruszków prawa własności nieruchomości, zajętej pod część drogi publicznej – ul. Mostową w Pruszkowie, położonej w obrębie 11, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 185/18 o pow. 0,0278...

Znak sprawy: SPN-P.7533.164.2019

Znak sprawy SPN-P.7533.164.2019

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis OGŁOSZENIE ze prowadzone jest postępowanie o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie przez Gminę Miasto Pruszków prawa własności gruntu położonego w Pruszkowie, zajętego pod ul. Zdziarską , oznaczonego, jako działka nr 64/30 o pow. 0,0382 ha z obrębu 7.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij