Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Obwieszczenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Znak sprawy: WI-I.7843.13.40.2020.RF

Znak sprawy WI-I.7843.13.40.2020.RF

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 801 polegającej na budowie słupów oświetleniowych wraz z zasilaniem w ramach zadania "Oświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych w gminie Józefów" adres zamierzenia: ul....

Znak sprawy: WI-I.7843.13.89.2020

Znak sprawy WI-I.7843.13.89.2020

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci ciepłowniczej osiedlowej kat. obiektu budowlanego XXVI - dz. nr ew. 7/3 z obrębu 4-03-19, dz. nr ew. 71/8, 49/4 - część z obrębu 4-04-04, ul. Modlińska - droga krajowa n.61 do Zespołu Zabudowy Mieszkaniowej Wielorodzinnej ul. Klasyków - dz. nr ew. 21/6, 21/5, 6/2, 6/3, 6/4 z...

Znak sprawy: WI-I.7843.13.92.2020

Znak sprawy WI-I.7843.13.92.2020

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Sieć wodociągowa w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 801 w ramach inwestycji Budowa zespołu zabudowy jednorodzinnej w zabudowie bliźniaczej ul. Wał Miedzeszyński. Sieć wodociągowa DN 100 długości L=3,2 m wykonanie wykopem otwartym w pasie drogowym drogi woj. nr 801, na działce ew. nr 35 z...

Znak sprawy: WI-I.7820.4.1.2019.BG1

Znak sprawy WI-I.7820.4.1.2019.BG1

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa polderu zalewowego na rzece Cerekwiance" zrealizowanego w ramach projektu pn. "Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia (LIFE14 CCA/PL/000101)" na działkach ew nr 13/1, 14/4, 15, 23, 44/6, 44/7, 45/1, 42/4, 46/1 obręb 0061 jedn....

Znak sprawy: WI-I.7820.3.20.2019.AC

Znak sprawy WI-I.7820.3.20.2019.AC

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Przebudowa lotniska użytku publicznego - budowa towarzyszących obiektów kubaturowych dla portu lotniczego Radom-Sadków - budynków B1, B2, B3 wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną i drogową, przy ul. Lubelskiej w Radomiu, części dz. nr ew. 1/175, 1/32, 1/4, 1/190 obr. 0031...

Znak sprawy: WI-I.7843.13.90.2020

Znak sprawy WI-I.7843.13.90.2020

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Jadów, ul. Poniatowskiego, pas drogi wojewódzkiej nr 636, dz. nr ew. 645 obręb 0006 Jadów, dz. nr ew. 762 obręb 0011 Nowy Jadów, jedn. ew. 143406_2, gmina Jadów, miejscowość Jadów, powiat wołomiński, woj....

Znak sprawy: WI-I.7843.13.91.2020

Znak sprawy WI-I.7843.13.91.2020

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 721 w rejonie ul. Słonecznej w miejscowości Kolonia Lesznowola na działkach nr ew. 11/12, 11/14, 11/16 obręb 0007 jedn. ew. 141803_2, gmina Lesznowola, miejscowość Kolonia Lesznowola, powiat piaseczyński, woj....

Znak sprawy: SPN-II.7570.11.69.2017.MG2

Znak sprawy SPN-II.7570.11.69.2017.MG2

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - m.st. Warszawa, dzielnica Wawer, obręb 3-14-18, Dz. Nr 16/1

Znak sprawy: WI-I.7843.13.84.2020.BG1

Znak sprawy WI-I.7843.13.84.2020.BG1

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis ZAWIADOMIENIE o możliwości przystąpienia do wykonania robót budowlanych   Niniejszym, na podstawie art. 30a pkt 3, w związku z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.), informuję, że Wojewoda Mazowiecki, w...

Znak sprawy: SPN-P.7533.52.2017

Znak sprawy SPN-P.7533.52.2017

Rodzaj dokumentu Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności gruntów zajętych   pod drogę publiczną –  ul. Szarych Szeregów w Piastowie

Znak sprawy: SPN-S 7570.3.2.1.2017.JM(EŁ)

Znak sprawy SPN-S 7570.3.2.1.2017.JM(EŁ)

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie umorzenia postępowania w ramach ustalenia odszkodowania za szkody i straty powstałe w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w obrębach: Oblin, gmina Maciejowice

Znak sprawy: WI-I.747.3.8.2020.JK

Znak sprawy WI-I.747.3.8.2020.JK

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1554 ze zm.), niniejszym zawiadamia się, że w dniu 8 maja 2020 r. została wydana decyzja Nr 41/SPEC/2020 Wojewody...

Znak sprawy: WI-I.7843.13.43.2020.AD

Znak sprawy WI-I.7843.13.43.2020.AD

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci gazowej ś/c o ciśnieniu roboczym nie wyższym  niż  0,5 MPa o długości 16,7 m w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 740 w msc. Milejowice, gm Zakrzew, dz. nr 304, obręb 0017 – Milejowice, jednostka ewidencyjna 142513_2 Zakrzew”

Znak sprawy: SPN-II.7570.29.3.2015.MG2, SPN-II.7570.29.4.2015.MG2

Znak sprawy SPN-II.7570.29.3.2015.MG2, SPN-II.7570.29.4.2015.MG2

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - gmina Góra Kalwaria, powiat piaseczyński, obręb 14 Czarny Las, Dz. Nr 66/1, 195/1

Znak sprawy: WI-I.7843.13.49.2020.LK

Znak sprawy WI-I.7843.13.49.2020.LK

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV na działce ew. nr 269/3 oraz 265/1 obręb 0003 jedn. ew. 143706_5 gmina Żuromin, miejscowość Chamsk / Franciszkowo, powiat Żuromin, woj. mazowieckie; 

Znak sprawy: WI-I.7843.13.88.2020

Znak sprawy WI-I.7843.13.88.2020

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci elektroenergetycznej NN-0,4kV w pasie DW732 na potrzeby oświetlenia ulicznego w miejscowości Stara Błotnica, działki nr ew. 207/3, 208/7 obręb 0001 jedn ew. 140140_2, gmina Stara Błotnica, miejscowość Stara Błotnica, powiat białobrzeski, woj. mazowieckie; 

Znak sprawy: SPN-II.7570.3.65.2019.KK3

Znak sprawy SPN-II.7570.3.65.2019.KK3

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość  - obręb 29 Władysławów, Dz. Nr 177/1, 177/2, 177/3 (wydzielone z działki ew. 177)

Znak sprawy: WI-I.747.3.12.2020.JK

Znak sprawy WI-I.747.3.12.2020.JK

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1554) oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020...

Znak sprawy: WI-I.7843.13.35.2020.ES

Znak sprawy WI-I.7843.13.35.2020.ES

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV, przebudowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV zasilanej z S4-436 Brzezia I w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 557 działka ew. nr 49 obręb 0003 jedn. ew. 140404_5 gmina Sanniki, miejscowość Brzezia, powiat gostyniński, woj....

Znak sprawy: WI-I.7843.13.57.2020.AC

Znak sprawy WI-I.7843.13.57.2020.AC

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 Mpa w miejscowości Sękocin Las, gmina Raszyn Al. Krakowska odcinek A-B w pasie drogi krajowej nr 7 działki ew. nr 355/7 i 355/9 obręb 0016 jedn. ew. 142106_2 gmina Raszyn, miejscowość Sękocin Las, powiat pruszkowski, woj....

Znak sprawy: WI-I.7843.13.93.2020.BW

Znak sprawy WI-I.7843.13.93.2020.BW

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci wodociągowej w Sierpcu, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 541, działka nr ew. 504/5 obręb ewidencyjny - 0001 Sierpc, jednostka ew. 142701_1 Gmina Miejska Sierpc km 85+900

Znak sprawy: WI-I.7843.2.112.2020.TM

Znak sprawy WI-I.7843.2.112.2020.TM

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w drodze wojewódzkiej nr 719 w Pruszkowie na działkach ew. nr 16/7 i 47/5 obręb 0026 jedn. ew. 142102_1 gmina Pruszków, miejscowość Pruszków, powiat Pruszków, woj. mazowieckie; 

Znak sprawy: SPN-C.7533.65.253.2018

Znak sprawy SPN-C.7533.65.253.2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Raszyn.

Znak sprawy: SPN-C.7533.65.386.2018

Znak sprawy SPN-C.7533.65.386.2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Raszyn.

Znak sprawy: SPN-P.7533.65-67.2020, SPN-P.7533.69.2020 oraz SPN-P.7533.77.2020

Znak sprawy SPN-P.7533.65-67.2020, SPN-P.7533.69.2020 oraz SPN-P.7533.77.2020

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności gruntu zajętego  pod drogę publiczną – drogę gminną – część ulicy Daszyńskiego w Pruszkowie  

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij