Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: [BOU-IV.272.33.2020] doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie oraz Delegatury MUCS III "Port Lotniczy" w Warszawie

zamówienie na [BOU-IV.272.33.2020] doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie oraz Delegatury MUCS III "Port Lotniczy" w Warszawie

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BOU-IV.272.33.2020

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert https://miniportal.uzp.gov.pl/

zamówienie na: [BOU-IV.272.35.2020] konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji kompleksowej rewaloryzacji i modernizacji wnętrz strefy wejściowej do obiektu zlokalizowanego przy Pl. Bankowym 3/5 w Warszawie

zamówienie na [BOU-IV.272.35.2020] konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji kompleksowej rewaloryzacji i modernizacji wnętrz strefy wejściowej do obiektu zlokalizowanego przy Pl. Bankowym 3/5 w Warszawie

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BOU-IV.272.35.2020

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia konkurs

rodzaj zamówienia Konkursy

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: [BOU-IV.272.38.2020] wykonanie modernizacji sieci strukturalnej, dedykowanej sieci elektrycznej oraz modernizacja pomieszczenia serwerowni

zamówienie na [BOU-IV.272.38.2020] wykonanie modernizacji sieci strukturalnej, dedykowanej sieci elektrycznej oraz modernizacja pomieszczenia serwerowni

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BOU-IV.272.38.2020

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: [BOU-IV.272.28.2020] świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w kompleksie budynków siedziby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie położonego przy pl. Bankowym 3/5 i al. Solidarności 81 oraz następujących lokalizacjach: al. Jerozolimskie 28, ul. Krucza 5/11,ul. Marszałkowska 3/5, ul. Floriańska 10, ul. Andersa 30, ul. 11-go Listopada 2 w Zielonce, ul. Górna 10, gmina Chynów w Nowych Grobicach oraz w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60

zamówienie na [BOU-IV.272.28.2020] świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w kompleksie budynków siedziby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie położonego przy pl. Bankowym 3/5 i al. Solidarności 81 oraz następujących lokalizacjach: al. Jerozolimskie 28, ul. Krucza 5/11,ul. Marszałkowska 3/5, ul. Floriańska 10, ul. Andersa 30, ul. 11-go Listopada 2 w Zielonce, ul. Górna 10, gmina Chynów w Nowych Grobicach oraz w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BOU-IV.272.28.2020

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert https://miniportal.uzp.gov.pl/

zamówienie na: zakup, dostarczenie, montaż oraz uruchomienie 10 automatycznych bramek kontroli granicznej ABC z przeznaczeniem dla placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie

zamówienie na zakup, dostarczenie, montaż oraz uruchomienie 10 automatycznych bramek kontroli granicznej ABC z przeznaczeniem dla placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BOU-IV.272.26.2020

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert https//miniportal.uzp.gov.pl

zamówienie na: zakup i dostarczenie środków czystości na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na zakup i dostarczenie środków czystości na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BOU-I.2601.476.2020.AG

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert adres e-mail: agruba@mazowieckie.pl

zamówienie na: [BOU-IV.272.39.2020] pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego ,,Modernizacja i rozbudowa systemu instalacji elektrycznej i strukturalnej w budynku Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z siedzibą w Ciechanowie” w branży elektrycznej

zamówienie na [BOU-IV.272.39.2020] pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego ,,Modernizacja i rozbudowa systemu instalacji elektrycznej i strukturalnej w budynku Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z siedzibą w Ciechanowie” w branży elektrycznej

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BOU-IV.272.39.2020

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: [BOU-IV.272.37.2020] wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa pomieszczeń w budynku w al. Jerozolimskich 28 – Punkt Obsługi Klienta"

zamówienie na [BOU-IV.272.37.2020] wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa pomieszczeń w budynku w al. Jerozolimskich 28 – Punkt Obsługi Klienta"

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BOU-IV.272.37.2020

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: [BOU-II.2510.6.2020.SSZ] Wykonanie prac remontowych pomieszczeń biurowych 140, 141, 142, 143, 156, 157, przedpokój-korytarz, łazienka, pomieszczenia archiwum usytuowanych na parterze budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Oddziale Archiwum w Otwocku przy ul. Górnej 13.

zamówienie na [BOU-II.2510.6.2020.SSZ] Wykonanie prac remontowych pomieszczeń biurowych 140, 141, 142, 143, 156, 157, przedpokój-korytarz, łazienka, pomieszczenia archiwum usytuowanych na parterze budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Oddziale Archiwum w Otwocku przy ul. Górnej 13.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BOU-II.2510.6.2020.SSZ

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu dostawczego z windą.”

zamówienie na „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu dostawczego z windą.”

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.27.2020

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg ustny nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urzad Wojewódzki 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 pok 52

zamówienie na: [BOU-IV.272.31.2020] wykonanie robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej pn. „Remont pomieszczeń w budynku położonym w Warszawie przy al. Jerozolimskich 28-AKTUALIZACJA”

zamówienie na [BOU-IV.272.31.2020] wykonanie robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej pn. „Remont pomieszczeń w budynku położonym w Warszawie przy al. Jerozolimskich 28-AKTUALIZACJA”

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.31.2020

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. bankowy 3/5

zamówienie na: [BOU-II.25152.187.2020.PJ] Wykonanie lady w pomieszczeniu biurowym nr 156 w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5

zamówienie na [BOU-II.25152.187.2020.PJ] Wykonanie lady w pomieszczeniu biurowym nr 156 w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.25152.187.2020.PJ

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: [BOU-II.2512.183.2020.PJ]Demontażu dwóch istniejących szlabanów i dostawa wraz z montażem i podłączeniem do systemu identyfikacji tablic rejestracyjnych (system rejestracji Geovision GV – DSP LPR, składający się z 4 kamer GVSDP – LPRv2 rejestrujących wjazd i wyjazd) dwóch szlabanów wjazdowych w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5: - w bramie wjazdowej głównej od pl. Bankowego, - w bramie wjazdowej od ul. Elektoralnej,

zamówienie na [BOU-II.2512.183.2020.PJ]Demontażu dwóch istniejących szlabanów i dostawa wraz z montażem i podłączeniem do systemu identyfikacji tablic rejestracyjnych (system rejestracji Geovision GV – DSP LPR, składający się z 4 kamer GVSDP – LPRv2 rejestrujących wjazd i wyjazd) dwóch szlabanów wjazdowych w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5: - w bramie wjazdowej głównej od pl. Bankowego, - w bramie wjazdowej od ul. Elektoralnej,

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2512.183.2020.PJ

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: [BOU-II.2510.6.2020.SSZ] Wykonanie prac remontowych pomieszczeń biurowych 140, 141, 142, 143, 156, 157, przedpokój-korytarz, łazienka, pomieszczenia archiwum usytuowanych na parterze budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Oddziale Archiwum w Otwocku przy ul. Górnej 13.

zamówienie na [BOU-II.2510.6.2020.SSZ] Wykonanie prac remontowych pomieszczeń biurowych 140, 141, 142, 143, 156, 157, przedpokój-korytarz, łazienka, pomieszczenia archiwum usytuowanych na parterze budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Oddziale Archiwum w Otwocku przy ul. Górnej 13.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2510.6.2020.SSZ

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: [BOU-II.2512.182.2020.SSZ]Usługa naprawy wraz z wymianą uszkodzonych elementów rury spustowej: metalowa - ocynkowana, średnica 100 mm, długość ok.15 mb wraz z udrożnieniem odpływu do instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej wodę deszczową z dachu budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, ul. Marszałkowska 3/5 od strony ul. Polnej

zamówienie na [BOU-II.2512.182.2020.SSZ]Usługa naprawy wraz z wymianą uszkodzonych elementów rury spustowej: metalowa - ocynkowana, średnica 100 mm, długość ok.15 mb wraz z udrożnieniem odpływu do instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej wodę deszczową z dachu budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, ul. Marszałkowska 3/5 od strony ul. Polnej

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2512.182.2020.SSZ

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert bou@mazowieckie.pl

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij