Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: zakup, dostarczenie, montaż oraz uruchomienie 10 automatycznych bramek kontroli granicznej ABC z przeznaczeniem dla placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie

zamówienie na zakup, dostarczenie, montaż oraz uruchomienie 10 automatycznych bramek kontroli granicznej ABC z przeznaczeniem dla placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BOU-IV.272.26.2020

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert https//miniportal.uzp.gov.pl

zamówienie na: [BOU-II.2512.157.20120.WB] Usługa odnowienia oznakowania poziomego i pionowego miejsc parkingowych, utwardzenie montaż stojaka na rowery oraz zakup i montaż odbojników zabezpieczających elewację budynku, na parkingu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury-Placówki Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38 w Siedlcach

zamówienie na [BOU-II.2512.157.20120.WB] Usługa odnowienia oznakowania poziomego i pionowego miejsc parkingowych, utwardzenie montaż stojaka na rowery oraz zakup i montaż odbojników zabezpieczających elewację budynku, na parkingu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury-Placówki Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38 w Siedlcach

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BOU-II.2512.157.20120.WB

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: [BOU-II.2512.156.2020.MM] Zakup i montaż klimatyzatora inwerterowego o mocy chłodzenia 3,5 kW w pomieszczeniu WSO nr 74A na parterze w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury – Placówki Zamiejscowej w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53

zamówienie na [BOU-II.2512.156.2020.MM] Zakup i montaż klimatyzatora inwerterowego o mocy chłodzenia 3,5 kW w pomieszczeniu WSO nr 74A na parterze w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury – Placówki Zamiejscowej w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BOU-II.2512.156.2020.MM

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: Usługa wykonania i dostarczenia 1000 szt. teczek/okładek na dokumenty z wytłoczonym orłem na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

zamówienie na Usługa wykonania i dostarczenia 1000 szt. teczek/okładek na dokumenty z wytłoczonym orłem na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BOU-I.2600.17.2020.AG.

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert adres e-mail: agruba@mazowieckie.pl

zamówienie na: Aktualizacja projektu budowlano – wykonawczego pn: „Projekt budowlany przebudowy i remontu wykonania zabezpieczeń przeciwpożarowych dla budynku przy ul. J. Piłsudskiego 38 w Siedlcach w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja budynków delegatur MUW” wraz z wykonaniem kosztorysu inwestorskiego oraz uzyskania w przypadku konieczności decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót.

zamówienie na Aktualizacja projektu budowlano – wykonawczego pn: „Projekt budowlany przebudowy i remontu wykonania zabezpieczeń przeciwpożarowych dla budynku przy ul. J. Piłsudskiego 38 w Siedlcach w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja budynków delegatur MUW” wraz z wykonaniem kosztorysu inwestorskiego oraz uzyskania w przypadku konieczności decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BOU-IV.272.23.2020

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urzad Wojewódzki 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 pok 52

zamówienie na: [BOU-II.2512.144 .2020.BG] Awaryjny zakup i wymiana klimatyzatora inwerterowego o mocy chłodzenia co najmniej 5,0 KW (nie więcej niż 6,0 KW) wraz z wymianą instalacji i przekazaniem do utylizacji na swój koszt istniejącego uszkodzonego klimatyzatora zamontowanego w serwerowni – pom. 34 zlokalizowanej na wysokim parterze w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury – Placówki Zamiejscowej Ostrołęce przy ul. gen. Fieldorfa ”Nila” 15

zamówienie na [BOU-II.2512.144 .2020.BG] Awaryjny zakup i wymiana klimatyzatora inwerterowego o mocy chłodzenia co najmniej 5,0 KW (nie więcej niż 6,0 KW) wraz z wymianą instalacji i przekazaniem do utylizacji na swój koszt istniejącego uszkodzonego klimatyzatora zamontowanego w serwerowni – pom. 34 zlokalizowanej na wysokim parterze w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury – Placówki Zamiejscowej Ostrołęce przy ul. gen. Fieldorfa ”Nila” 15

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BOU-II.2512.144 .2020.BG

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: Zakup, dostarczenie, montaż i uruchomienie autoklawu z drukarką z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

zamówienie na Zakup, dostarczenie, montaż i uruchomienie autoklawu z drukarką z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BOU-IV.272.25.2020

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urzad Wojewódzki 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 pok 52

zamówienie na: Wykonanie projektu tablicy informacyjnej zewnętrznej, jego realizacja oraz dostarczenie wraz z elementami mocującymi ją do elewacji a także wykonanie tablicy oraz dostarczenie wraz z elementami mocującymi ją do elewacji na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na Wykonanie projektu tablicy informacyjnej zewnętrznej, jego realizacja oraz dostarczenie wraz z elementami mocującymi ją do elewacji a także wykonanie tablicy oraz dostarczenie wraz z elementami mocującymi ją do elewacji na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-I.2601.500.2019.AG

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert adres e-mail: agruba@mazowieckie.pl

zamówienie na: Wykonanie projektu, wytworzenie, dostarczenie i montaż 26 sztuk tablic informacyjnych na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie a także wykonanie projektu, wytworzenie, dostarczenie i montaż 5 sztuk tabliczek z numerami pięter na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie a także wykonanie projektu, wytworzenie, dostarczenie i montaż 4 sztuk tabliczek / ścieżek komunikacyjnych na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

zamówienie na Wykonanie projektu, wytworzenie, dostarczenie i montaż 26 sztuk tablic informacyjnych na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie a także wykonanie projektu, wytworzenie, dostarczenie i montaż 5 sztuk tabliczek z numerami pięter na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie a także wykonanie projektu, wytworzenie, dostarczenie i montaż 4 sztuk tabliczek / ścieżek komunikacyjnych na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-I.2601.500.2019.AG

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert adres e-mail: agruba@mazowieckie.pl

zamówienie na: BOU-I.2601.365.2020.AG Wykonanie, dostarczenie i zamontowanie rolet materiałowych wolno-wiszących na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na BOU-I.2601.365.2020.AG Wykonanie, dostarczenie i zamontowanie rolet materiałowych wolno-wiszących na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-I.2601.365.2020.AG

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert adres e-mail: agruba@mazowieckie.pl

zamówienie na: BOU-I.2601.371.2020 Zakup i dostawa telefonów komórkowych oraz etui na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na BOU-I.2601.371.2020 Zakup i dostawa telefonów komórkowych oraz etui na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-I.2601.371.2020

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert nlipska@mazowieckie.pl

zamówienie na: BOU-I.2601.367.2020 Zakup i dostawa wentylatorów stojących firmy Łucznik na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na BOU-I.2601.367.2020 Zakup i dostawa wentylatorów stojących firmy Łucznik na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-I.2601.367.2020

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert nlipska@mazowieckie.pl

zamówienie na: [BOU-II.2512.140.2020.KR] Świadczenie usługi przycięcia gałęzi drzew oraz uporządkowania terenu po zakończonych pracach na terenie nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w lokalizacji w Zielonce przy ul. 11-go Listopada 2

zamówienie na [BOU-II.2512.140.2020.KR] Świadczenie usługi przycięcia gałęzi drzew oraz uporządkowania terenu po zakończonych pracach na terenie nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w lokalizacji w Zielonce przy ul. 11-go Listopada 2

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2512.140.2020.KR

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: [BOU-II.2512.133.2020.AB] Świadczenie usługi w zakresie przeglądu, konserwacji 6 sztuk zasilaczy UPS zamontowanych w szafach dystrybucyjnych i szafie telefonicznej w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury - Placówki Zamiejscowej w Płocku przy ul. Kolegialnej 15

zamówienie na [BOU-II.2512.133.2020.AB] Świadczenie usługi w zakresie przeglądu, konserwacji 6 sztuk zasilaczy UPS zamontowanych w szafach dystrybucyjnych i szafie telefonicznej w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury - Placówki Zamiejscowej w Płocku przy ul. Kolegialnej 15

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2512.133.2020.AB

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: BOU-I.2601.318.2020 Zakup i dostawa dywanu we wzorach klasycznych na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (sala konferencyjna współdzielona z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy

zamówienie na BOU-I.2601.318.2020 Zakup i dostawa dywanu we wzorach klasycznych na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (sala konferencyjna współdzielona z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-I.2601.318.2020

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert nlipska@mazowieckie.pl

zamówienie na: Zakup i dostawa dywanu we wzorach klasycznych na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (sala konferencyjna współdzielona z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy

zamówienie na Zakup i dostawa dywanu we wzorach klasycznych na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (sala konferencyjna współdzielona z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-I.2601.318.2020

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert nlipska@mazowieckie.pl

zamówienie na: BOU-IV.272.22.2020 zakup usług serwisowych i konserwacyjnych dla infrastruktury sprzętowej serwerowni znajdującej się w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

zamówienie na BOU-IV.272.22.2020 zakup usług serwisowych i konserwacyjnych dla infrastruktury sprzętowej serwerowni znajdującej się w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.22.2020

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Biuro Podawcze Urzedu Wejście F od Al. Solidarności 81

zamówienie na: [BOU-IV.272.17.2020] zakup urządzeń do weryfikacji autentyczności dokumentów

zamówienie na [BOU-IV.272.17.2020] zakup urządzeń do weryfikacji autentyczności dokumentów

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.17.2020

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: [BOU-IV.272.21.2020] pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Montaż dźwigu osobowego w budynku przy pl. Bankowym 3/5 realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w budynku użyteczności publicznej zlokalizowanym przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie, będącym siedzibą Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Urzędu m. st. Warszawy, Urzędu Marszałkowskiego oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie

zamówienie na [BOU-IV.272.21.2020] pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Montaż dźwigu osobowego w budynku przy pl. Bankowym 3/5 realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w budynku użyteczności publicznej zlokalizowanym przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie, będącym siedzibą Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Urzędu m. st. Warszawy, Urzędu Marszałkowskiego oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.21.2020

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: {BOU-II.2512.129.2020.MM} zakup i montaż 10 szt. klimatyzatorów ściennych o mocy chłodzenia 3,5 kW każdy, w pomieszczeniach nr 282, 284, 286, 287, 288, 289, 289B, 290, 293, 294 na II piętrze w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury – Placówki Zamiejscowej w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53

zamówienie na {BOU-II.2512.129.2020.MM} zakup i montaż 10 szt. klimatyzatorów ściennych o mocy chłodzenia 3,5 kW każdy, w pomieszczeniach nr 282, 284, 286, 287, 288, 289, 289B, 290, 293, 294 na II piętrze w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury – Placówki Zamiejscowej w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: Wykonanie i dostarczenie 500 szt teczek/ okładek na dokumenty z wytłoczonym orłem i napisem WOJEWODA MAZOWIECKI na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na Wykonanie i dostarczenie 500 szt teczek/ okładek na dokumenty z wytłoczonym orłem i napisem WOJEWODA MAZOWIECKI na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-I.2600.16.2020

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert nlipska@mazowieckie.pl

zamówienie na: [BOU-II.2512.49.2020.MO] Wymiana dwóch par drzwi dwuskrzydłowych usytuowanych w piwnicy i parterze w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury - Placówki Zamiejscowej w Ciechanowie przy ul. Rzeczkowskiej 6] Zamówienie wymiany dwóch par drzwi dwuskrzydłowych usytuowanych w piwnicy i parterze w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury - Placówki Zamiejscowej w Ciechanowie przy ul. Rzeczkowskiej 6

zamówienie na [BOU-II.2512.49.2020.MO] Wymiana dwóch par drzwi dwuskrzydłowych usytuowanych w piwnicy i parterze w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury - Placówki Zamiejscowej w Ciechanowie przy ul. Rzeczkowskiej 6] Zamówienie wymiany dwóch par drzwi dwuskrzydłowych usytuowanych w piwnicy i parterze w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury - Placówki Zamiejscowej w Ciechanowie przy ul. Rzeczkowskiej 6

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2512.49.2020 dotyczące zamówienia wymiany dwóch par drzwi dwuskrzydłowych usytuowanych w piwnicy i parterze w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury - Placówki Zamiejscowej w Ciechanowie przy ul. Rzeczkowskiej 6

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: [BOU-II.2512.128.2020WCh] Zakup i montaż klimatyzatora inwerterowego o mocy chłodzenia 7,5 kW w korytarzu na I piętrze w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy ul. Kruczej 5/11

zamówienie na [BOU-II.2512.128.2020WCh] Zakup i montaż klimatyzatora inwerterowego o mocy chłodzenia 7,5 kW w korytarzu na I piętrze w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy ul. Kruczej 5/11

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2512.128.2020WCh

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: [BOU-II.2512.125.2020.AB] świadczenie usługi w zakresie przeprowadzenia jednorazowego przeglądu technicznego i konserwacji urządzeń: centrali wentylacyjnej z agregatem chłodniczym, dwóch central wentylacyjnych, trzech klimatyzatorów typu SPLIT marki Fujitsu w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury-Placówki Zamiejscowej w Płocku przy ul. Kolegialnej 15

zamówienie na [BOU-II.2512.125.2020.AB] świadczenie usługi w zakresie przeprowadzenia jednorazowego przeglądu technicznego i konserwacji urządzeń: centrali wentylacyjnej z agregatem chłodniczym, dwóch central wentylacyjnych, trzech klimatyzatorów typu SPLIT marki Fujitsu w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury-Placówki Zamiejscowej w Płocku przy ul. Kolegialnej 15

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2512.125.2020.AB

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: Zakup i dostawa kuchenek mikrofalowych na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

zamówienie na Zakup i dostawa kuchenek mikrofalowych na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy : BOU-I.2601.328.2020

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert adres e-mail: mkozarzewska@mazowieckie.pl

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij