Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Zakup i dostarczenie środków chemicznych

zamówienie na Zakup i dostarczenie środków chemicznych

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-I.2601.526.2019.AG

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert adres e-mail: agruba@mazowieckie.pl

zamówienie na: [BOU-II.2512.304.2019.RK] wykonanie wygłuszenia / wyciszenia drzwi

zamówienie na [BOU-II.2512.304.2019.RK] wykonanie wygłuszenia / wyciszenia drzwi

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2512.304.2019.RK

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert email: bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: "Dostarczenia na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie akumulatorowego wózka unoszącego Ameise z baterią litowo-jonową, model: Ameise CBD 12W-Li"

zamówienie na "Dostarczenia na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie akumulatorowego wózka unoszącego Ameise z baterią litowo-jonową, model: Ameise CBD 12W-Li"

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-I.2601.543.2019

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert rtobiasz@mazowieckie.pl

zamówienie na: "Zakupu i dostawy 6 sztuk flag Polski wraz ze stojakami gabinetowymi i usztywniaczami"

zamówienie na "Zakupu i dostawy 6 sztuk flag Polski wraz ze stojakami gabinetowymi i usztywniaczami"

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-I.2601.533.2019

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert adres e-mail: mkozarzewska@mazowieckie.pl

zamówienie na: Wykonywanie operatów szacunkowych dotyczących nieruchomości położonych na terenie województwa mazowieckiego

zamówienie na Wykonywanie operatów szacunkowych dotyczących nieruchomości położonych na terenie województwa mazowieckiego

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.69.2019

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urzad Wojewódzki 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Biuro podawcze Urzędu wejście od Al. Solidarności 81

zamówienie na: [BOU-I.2600.88.2019] dostawę teczek / okładek z godłem

zamówienie na [BOU-I.2600.88.2019] dostawę teczek / okładek z godłem

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-I.2600.88.2019

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert email: nlipska@mazowieckie.pl

zamówienie na: [BOU-I.2601.504.2019] dostawę albumów o Mazowszu

zamówienie na [BOU-I.2601.504.2019] dostawę albumów o Mazowszu

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-I.2601.504.2019

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert email: nlipska@mazowieckie.pl

zamówienie na: Dostawa elementów oraz usług do centrali telefonicznej WCZK

zamówienie na Dostawa elementów oraz usług do centrali telefonicznej WCZK

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy WBZK-IV.271.134.2019

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

termin składania ofert

miejsce składania ofert mrejczak@mazowieckie.pl, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

zamówienie na: [BOU-I.2601.527.2019] dostawę dwóch map administracyjno-drogowych województwa mazowieckiego

zamówienie na [BOU-I.2601.527.2019] dostawę dwóch map administracyjno-drogowych województwa mazowieckiego

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-I.2601.527.2019

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dialog techniczny

termin składania ofert

miejsce składania ofert email: mkozarzewska@mazowieckie.pl

zamówienie na: Przygotowania poczęstunku dla 50 osób na spotkanie Wojewody Mazowieckiego z pracownikami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury-Placówki Zamiejscowej w Ostrołęce przy ul. gen. Fieldorfa „Nila” 15

zamówienie na Przygotowania poczęstunku dla 50 osób na spotkanie Wojewody Mazowieckiego z pracownikami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury-Placówki Zamiejscowej w Ostrołęce przy ul. gen. Fieldorfa „Nila” 15

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2600.48.2019.AK

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert email: bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: [BOU-II.2512.268.2019.WCh] zakup i montaż klimatyzatora ściennego

zamówienie na [BOU-II.2512.268.2019.WCh] zakup i montaż klimatyzatora ściennego

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2512.268.2019.WCh

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dialog techniczny

termin składania ofert

miejsce składania ofert email: bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: Przygotowania cateringu na dla 60 osób na spotkanie Wojewody Mazowieckiego z pracownikami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury-Placówki Zamiejscowej w Płocku przy ul. Kolegialnej 15, w sali konferencyjnej 214

zamówienie na Przygotowania cateringu na dla 60 osób na spotkanie Wojewody Mazowieckiego z pracownikami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury-Placówki Zamiejscowej w Płocku przy ul. Kolegialnej 15, w sali konferencyjnej 214

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2600.50.2019.AB

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert adres e-mail: bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: Dostawa artykułów medycznych dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na Dostawa artykułów medycznych dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-I.2601.521.2019

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert adres e-mail: bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: Przygotowania poczęstunku dla 60 osób na spotkanie Wojewody Mazowieckiego z przedstawicielami m.in. służb zespolonych inspekcji i straży w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53 w sali 292 na II piętrze

zamówienie na Przygotowania poczęstunku dla 60 osób na spotkanie Wojewody Mazowieckiego z przedstawicielami m.in. służb zespolonych inspekcji i straży w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53 w sali 292 na II piętrze

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2600.45.2019.MM

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert adres e-mail: bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: Przygotowanie poczęstunku dla 45 osób na spotkanie Wojewody Mazowieckiego w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury - Placówki Zamiejscowej w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7 w sali 205 (II piętro).

zamówienie na Przygotowanie poczęstunku dla 45 osób na spotkanie Wojewody Mazowieckiego w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury - Placówki Zamiejscowej w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7 w sali 205 (II piętro).

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2600.49.2019.MO

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

termin składania ofert

miejsce składania ofert adres e-mail: bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: Przygotowania poczęstunku dla 75 osób na spotkanie Kierownika Delegatury z pracownikami w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38 w sali nr 3 na parterze budynku

zamówienie na Przygotowania poczęstunku dla 75 osób na spotkanie Kierownika Delegatury z pracownikami w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38 w sali nr 3 na parterze budynku

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2600.47.2019.WB

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert adres e-mail: bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: BOU-II.2512.271.2019.SSZ Zakupu oraz montażu dwufunkcyjnego kotła elektrycznego w obiekcie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 164A

zamówienie na BOU-II.2512.271.2019.SSZ Zakupu oraz montażu dwufunkcyjnego kotła elektrycznego w obiekcie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 164A

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2512.271.2019.SSZ

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert adres e-mail: bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: [BOU-II.2512.302.SSZ] naprawę oraz wymianę na fabrycznie nowe, niesprawnych elementów klasera paszportowego

zamówienie na [BOU-II.2512.302.SSZ] naprawę oraz wymianę na fabrycznie nowe, niesprawnych elementów klasera paszportowego

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2512.302.SSZ

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert email: bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: „Zakup i dostawę 2 pojazdów o napędzie elektrycznym lub hybrydowym lub benzynowym do przewozu psów służbowych z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej Warszawa –Okęcie.”

zamówienie na „Zakup i dostawę 2 pojazdów o napędzie elektrycznym lub hybrydowym lub benzynowym do przewozu psów służbowych z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej Warszawa –Okęcie.”

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.62.2019

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urzad Wojewódzki 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Biuro podawcze Urzędu wejście od Al. Solidarności 81

zamówienie na: Dostawa 5 sztuk zasilaczy awaryjnych oraz stacji pogodowej.

zamówienie na Dostawa 5 sztuk zasilaczy awaryjnych oraz stacji pogodowej.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy WBZK-IV.271.152.2019

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert mrejczak@mazowieckie.pl, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

zamówienie na: [BRI-III.2500.4.2019] pełnienie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową pn.: „Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej na wszystkich kondygnacjach budynku, położonego przy ul. Piłsudskiego 38 w Siedlcach”

zamówienie na [BRI-III.2500.4.2019] pełnienie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową pn.: „Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej na wszystkich kondygnacjach budynku, położonego przy ul. Piłsudskiego 38 w Siedlcach”

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BRI-III.2500.4.2019

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert email: aborowska@mazowieckie.pl

zamówienie na: [BOU-I.2601.508.2019] dostawę wykładziny dywanowej wełnianej do siedziby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5 wraz z jej ułożeniem

zamówienie na [BOU-I.2601.508.2019] dostawę wykładziny dywanowej wełnianej do siedziby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5 wraz z jej ułożeniem

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-I.2601.508.2019

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert email: mkozarzewska@mazowieckie.pl

zamówienie na: Wykonanie projektu, dostarczenie i montaż 3 szt. tablic informacyjnych na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie.

zamówienie na Wykonanie projektu, dostarczenie i montaż 3 szt. tablic informacyjnych na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-I.2601.500.2019

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert rtobiasz@mazowieckie.pl

zamówienie na: [BOU-I. 2601.497.2019.AG] zakup i dostarczenie 2 sztuk gablot ogłoszeniowych

zamówienie na [BOU-I. 2601.497.2019.AG] zakup i dostarczenie 2 sztuk gablot ogłoszeniowych

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-I. 2601.497.2019.AG

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert email: agruba@mazowieckie.pl

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij