Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: wykonanie naprawy systemu sygnalizacji pożarowej „TELSAP 2000”w obiekcie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy ul. Kruczej 5/11

zamówienie na wykonanie naprawy systemu sygnalizacji pożarowej „TELSAP 2000”w obiekcie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy ul. Kruczej 5/11

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2512.193.2019.PG

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert email: bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: wykonanie pisemnych tłumaczeń

zamówienie na wykonanie pisemnych tłumaczeń

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU–I.2600.1.15.2019

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert email: bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: remont tarasu oraz sal konferencyjnych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w budynku przy Pl. Bankowym 3/5

zamówienie na remont tarasu oraz sal konferencyjnych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w budynku przy Pl. Bankowym 3/5

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2512.189.2019.KK

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert email: bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: odświeżenie powłok malarskich wraz z przeprowadzeniem drobnych prac naprawczych

zamówienie na odświeżenie powłok malarskich wraz z przeprowadzeniem drobnych prac naprawczych

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2512.184.2019.MO

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert email: bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: wymiana wraz z programowaniem uszkodzonych elementów centrali wentylacyjnej zlokalizowanej w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5

zamówienie na wymiana wraz z programowaniem uszkodzonych elementów centrali wentylacyjnej zlokalizowanej w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II-2512.157.2019.WCh

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert email: bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: odświeżenie verticali wraz z przeprowadzeniem napraw konserwacyjnych w sali obsługi klienta

zamówienie na odświeżenie verticali wraz z przeprowadzeniem napraw konserwacyjnych w sali obsługi klienta

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2512.190.2019.MO

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert email: bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: awaryjną naprawę systemów ochrony (CCTV, SKD, SSWIN) w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przy ul. Kruczej 5/11

zamówienie na awaryjną naprawę systemów ochrony (CCTV, SKD, SSWIN) w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przy ul. Kruczej 5/11

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II-245.24.2019.PG

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert email: bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: wykonanie uszczelnienia dachu (likwidacja przecieków) w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie

zamówienie na wykonanie uszczelnienia dachu (likwidacja przecieków) w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2512.92.2019.PG

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert email: bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na wymianie windy osobowej (winda nr 3) w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie położonym w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5. Roboty prowadzone będą zgodnie z dokumentacją projektową pn. „Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego”

zamówienie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na wymianie windy osobowej (winda nr 3) w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie położonym w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5. Roboty prowadzone będą zgodnie z dokumentacją projektową pn. „Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego”

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BRI-III.2500.7.2019

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert email: przetarg@mazowieckie.pl

zamówienie na: wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu ścian w gruncie i stropodachu (część 1) oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej (część 2) w budynku biurowym zlokalizowanym w Siedlcach przy ul. Piłsudzkiego 38, w ramach projektu pn. „Wzrost efektywności energetycznej poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej położonych w Zielonce, Radomiu oraz Siedlcach pozostających w trwałym zarządzie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie”

zamówienie na wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu ścian w gruncie i stropodachu (część 1) oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej (część 2) w budynku biurowym zlokalizowanym w Siedlcach przy ul. Piłsudzkiego 38, w ramach projektu pn. „Wzrost efektywności energetycznej poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej położonych w Zielonce, Radomiu oraz Siedlcach pozostających w trwałym zarządzie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie”

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.31.2019

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa pomieszczeń w budynku biurowym położonym w Warszawie przy al. Jerozolimskich 28” w roku 2019

zamówienie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa pomieszczeń w budynku biurowym położonym w Warszawie przy al. Jerozolimskich 28” w roku 2019

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BRI-III.2500.1.2019

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert email: przetarg@mazowieckie.pl

zamówienie na: wykonanie prac malarskich w 39 pomieszczeniach biurowych w budynku usytuowanym w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53

zamówienie na wykonanie prac malarskich w 39 pomieszczeniach biurowych w budynku usytuowanym w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2512.174.2019.MR

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert email: bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: wykonanie i dostawa notatników, długopisów oraz toreb bawełnianych z logo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na wykonanie i dostawa notatników, długopisów oraz toreb bawełnianych z logo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-I.2600.60.2019.RS

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert email: bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: wykonanie prac malarskich w 39 pomieszczeniach biurowych w budynku usytuowanym w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53

zamówienie na wykonanie prac malarskich w 39 pomieszczeniach biurowych w budynku usytuowanym w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53

Status zamówienia unieważnione

nr sprawy BOU-II.2512.174.2019.MR

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert email: bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: świadczenie usługi badań profilaktycznych na rzecz pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Delegaturach w Ostrołęce i Siedlcach

zamówienie na świadczenie usługi badań profilaktycznych na rzecz pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Delegaturach w Ostrołęce i Siedlcach

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.32.2019

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: wymiana wraz z programowaniem uszkodzonych elementów centrali wentylacyjnej

zamówienie na wymiana wraz z programowaniem uszkodzonych elementów centrali wentylacyjnej

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II-2512.157.2019.WCh

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert email: bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: jednorazową usługę wykonania uszczelnienia dachu (likwidacja przecieków)

zamówienie na jednorazową usługę wykonania uszczelnienia dachu (likwidacja przecieków)

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2512.92.2019.PG

zamawiający Mazowieckie Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert bou@mazowieckie.pl lub osobiście do Biura Obsługi Urzędu pl. Bankowy 3/5 w Warszawie wejście B, pok. 52

zamówienie na: modernizacje systemów ochrony (CCTV, SKD,SSWIN) w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy ul. Kruczej 5/11.

zamówienie na modernizacje systemów ochrony (CCTV, SKD,SSWIN) w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy ul. Kruczej 5/11.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.254.24.2019.PG

zamawiający Mazowieckie Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert bou@mazowieckie.pl lub osobiście do Biura Obsługi Urzędu: pl. Bankowy 3/5 w Warszawie, wejście B, pok. 52

zamówienie na: pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5 w zakresie budowy windy i podnośnika.

zamówienie na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5 w zakresie budowy windy i podnośnika.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.29.2019

zamawiający Mazowieckie Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5 w zakresie budowy windy i podnośnika.

zamówienie na dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5 w zakresie budowy windy i podnośnika.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.25.2019

zamawiający Mazowieckie Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: regulacja zapadniętej studni kanalizacyjnej na wewnętrznym dziedzińcu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy pl. Bankowym 1a

zamówienie na regulacja zapadniętej studni kanalizacyjnej na wewnętrznym dziedzińcu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy pl. Bankowym 1a

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2512.175.2019.PG

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert email: bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: wymianę windy osobowej w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5

zamówienie na wymianę windy osobowej w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.22.2019

zamawiający Mazowieckie Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: zaprojektowanie i wykonanie Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa w budynkach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy pl. Bankowym 3/5 i Al. Solidarności 81

zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa w budynkach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy pl. Bankowym 3/5 i Al. Solidarności 81

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.27.2019

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia dialog techniczny

rodzaj zamówienia Dialog techniczny

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na wymianie windy osobowej w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie położonym w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5.

zamówienie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na wymianie windy osobowej w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie położonym w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5.

Status zamówienia unieważnione

nr sprawy BOU-IV.272.26.2019

zamawiający Mazowieckie Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: dostawa i montaż sześciu urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy al. Jerozolimskich 28

zamówienie na dostawa i montaż sześciu urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy al. Jerozolimskich 28

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2512.166.2019.PG

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert email: bou@mazowieckie.pl

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij