Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Zakup przełączników oraz routera na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na Zakup przełączników oraz routera na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy BIR-I.272.17.2015

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Budżetowo - Księgowe, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (pokój 52)

zamówienie na: Zakup sprzętu komputerowego

zamówienie na Zakup sprzętu komputerowego

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy BIR-I.272.18.2015

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Budżetowo - Księgowe, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (pokój 52)

zamówienie na: Zakup zasilaczy awaryjnych (UPS) na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na Zakup zasilaczy awaryjnych (UPS) na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy BIR-I.272.16.2015

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Budżetowo - Księgowe, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (pokój 52)

zamówienie na: Zakup i dostawa nowych mebli

zamówienie na Zakup i dostawa nowych mebli

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy BA-I.272.11.2015

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Budżetowo - Księgowe, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (pokój 52)

zamówienie na: Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (etap II - 4 piętro)

zamówienie na Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (etap II - 4 piętro)

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy BA-I.272.10.2015

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Budżetowo - Księgowe, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (pokój 52)

zamówienie na: Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy BIR-I.272.15.2015

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Budżetowo - Księgowe, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (pokój 52)

zamówienie na: Zakup oraz dostawa urządzeń do badania autentyczności dokumentów

zamówienie na Zakup oraz dostawa urządzeń do badania autentyczności dokumentów

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy WI-IV.272.7.2015

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Budżetowo - Księgowe, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (pokój 52)

zamówienie na: Zakup sprzętu drukującego oraz skanerów na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na Zakup sprzętu drukującego oraz skanerów na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy BIR-I.272.13.2015

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Budżetowo - Księgowe, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (pokój 52)

zamówienie na: Dostawa nowych części zamiennych oraz sprzętu na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na Dostawa nowych części zamiennych oraz sprzętu na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy BIR-I.272.14.2015

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Budżetowo - Księgowe, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (pokój 52)

zamówienie na: Zakup oraz dostawa mobilnego zestawu RTG

zamówienie na Zakup oraz dostawa mobilnego zestawu RTG

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy WI-IV.272.6.2015

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Budżetowo - Księgowe, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (pokój 52)

zamówienie na: Świadczenie na rzecz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

zamówienie na Świadczenie na rzecz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy BKO.V.272.6.2015

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Budżetowo - Księgowe, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (pokój 52)

zamówienie na: Sprzedaż, dostawa i montaż regałów jezdnych i stacjonarnych

zamówienie na Sprzedaż, dostawa i montaż regałów jezdnych i stacjonarnych

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy BA-I.272.9.2015

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Budżetowo - Księgowe, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (pokój 52)

zamówienie na: Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy BIR-I.272.12.2015

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Budżetowo - Księgowe, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (pokój 52)

zamówienie na: Przygotowanie studium wykonalności dla projektu planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów: e-administracja.

zamówienie na Przygotowanie studium wykonalności dla projektu planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów: e-administracja.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

zamówienie na: Kompleksowa sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej energii elektrycznej

zamówienie na Kompleksowa sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej energii elektrycznej

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy WI-IV.272.4.2015

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Budżetowo - Księgowe, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (pokój 52)

zamówienie na: Zakup systemów operacyjnych oraz pakietów oprogramowania biurowego na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na Zakup systemów operacyjnych oraz pakietów oprogramowania biurowego na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy BIR-I.272.11.2015

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Budżetowo - Księgowe, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (pokój 52)

zamówienie na: Kompleksowa sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej energii elektrycznej

zamówienie na Kompleksowa sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej energii elektrycznej

Status zamówienia unieważnione

nr sprawy WI-IV.272.3.2015

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Budżetowo - Księgowe, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (pokój 52)

zamówienie na: Kompleksową obsługę hotelarsko-gastronomiczną szkolenia dla pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz podmiotów z nim współpracujących

zamówienie na Kompleksową obsługę hotelarsko-gastronomiczną szkolenia dla pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz podmiotów z nim współpracujących

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy WI-IV.272.1.2015

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Budżetowo - Księgowe, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (pokój 52)

zamówienie na: Zakup i dostawa nowych mebli

zamówienie na Zakup i dostawa nowych mebli

Status zamówienia rozstrzygnięte

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

cena poniżej 134 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Budżetowo - Księgowe, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (pokój 52)

zamówienie na: Zakup usługi dostarczenia i utrzymania pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego sieci IP VPN w oparciu o sieć MPLS oraz usługi dostępu do Internetu

zamówienie na Zakup usługi dostarczenia i utrzymania pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego sieci IP VPN w oparciu o sieć MPLS oraz usługi dostępu do Internetu

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy BIR-I.272.10.2015

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

cena poniżej 134 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Budżetowo - Księgowe, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (pokój 52)

zamówienie na: Dostawa nowych części zamiennych, sprzętu oraz oprogramowania na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na Dostawa nowych części zamiennych, sprzętu oraz oprogramowania na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy BIR-I.272.9.2015

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

cena poniżej 134 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Budżetowo - Księgowe, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (pokój 52)

zamówienie na: Edukacja przeciwpowodziowa dzieci i młodzieży

zamówienie na Edukacja przeciwpowodziowa dzieci i młodzieży

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy WBZK-V.272.1.2015

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

cena poniżej 134 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Budżetowo - Księgowe, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (pokój 52)

zamówienie na: Kompleksowa obsługa i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz dla pracowników powiatowych urzędów pracy w 2015 r.

zamówienie na Kompleksowa obsługa i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz dla pracowników powiatowych urzędów pracy w 2015 r.

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy WPS-IV.272.1.2015

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

cena poniżej 134 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Budżetowo - Księgowe, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (pokój 52)

zamówienie na: Sprzedaż, dostawa i montaż regałów jezdnych i stacjonarnych

zamówienie na Sprzedaż, dostawa i montaż regałów jezdnych i stacjonarnych

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy BA-I.272.6.2015

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

cena poniżej 134 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Budżetowo - Księgowe, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (pokój 52)

zamówienie na: Zakup sprzętu drukującego oraz skanerów na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na Zakup sprzętu drukującego oraz skanerów na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy BIR-I.272.8.2015

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

cena do 134 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Budżetowo - Księgowe, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (pokój 52)

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij