Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: zapewnienie stałej ochrony osób i mienia w budynkach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na zapewnienie stałej ochrony osób i mienia w budynkach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.70.2018

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)

zamówienie na: zakup samochodu typu BUS

zamówienie na zakup samochodu typu BUS

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.69.2018

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: zakup i dostawę stacjonarnych czytników biometrycznych

zamówienie na zakup i dostawę stacjonarnych czytników biometrycznych

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.68.2018

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: zakup niszczarek

zamówienie na zakup niszczarek

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.66.2018

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Ban kowy 3/5

zamówienie na: zakup urządzeń zabezpieczenia sieci

zamówienie na zakup urządzeń zabezpieczenia sieci

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.67.2018

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: zakup samochodu typu bus

zamówienie na zakup samochodu typu bus

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.65.2018

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: sukcesywną dostawę artykułów biurowych i gospodarczych na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i gospodarczych na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2601.97.2018.BC

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5, email: bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: sprzedaż składnika majątku ruchomego - samochodów osobowych

zamówienie na sprzedaż składnika majątku ruchomego - samochodów osobowych

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.61.2018

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

rodzaj zamówienia Inne

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: zakup urządzeń zabezpieczenia sieci

zamówienie na zakup urządzeń zabezpieczenia sieci

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.64.2018

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: zakup UPS-ów

zamówienie na zakup UPS-ów

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.63.2018

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: zakup oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów z przeznaczeniem dla służb wykonujących czynności kontrolne na lotniczych przejściach granicznych

zamówienie na zakup oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów z przeznaczeniem dla służb wykonujących czynności kontrolne na lotniczych przejściach granicznych

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.60.2018

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: dostawę i montaż firan i zasłon

zamówienie na dostawę i montaż firan i zasłon

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2601.104.2018.SR

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert drogą e-mailową na adres: bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: dostawę klimatyzatorów przenośnych

zamówienie na dostawę klimatyzatorów przenośnych

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5, email: rtobiasz@mazowieckie.pl

zamówienie na: wykonanie prac remontowych łazienki i korytarza wewnętrznego

zamówienie na wykonanie prac remontowych łazienki i korytarza wewnętrznego

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2510.8.2018.BG

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. bankowy 3/5, email: bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: zakup czytników linii papilarnych

zamówienie na zakup czytników linii papilarnych

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.62.2018

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszaw, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: dostawę czytnika ELISA oraz dostawa urządzenia do identyfikacji narkotyków i materiałów wybuchowych

zamówienie na dostawę czytnika ELISA oraz dostawa urządzenia do identyfikacji narkotyków i materiałów wybuchowych

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.42. 2018

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: dostawę urządzeń do powielarni

zamówienie na dostawę urządzeń do powielarni

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II-2512.296.2018.SSZ

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: świadczenie na rzecz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

zamówienie na świadczenie na rzecz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.59.2018

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: Ogłoszenie o przetargu pisemnym konkurs ofert na sprzedaż składnika majątku ruchomego - samochodu osobowego

zamówienie na Ogłoszenie o przetargu pisemnym konkurs ofert na sprzedaż składnika majątku ruchomego - samochodu osobowego

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.53.2018

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia konkurs

rodzaj zamówienia Konkursy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Bankowy 3/5; sekretariat Biura Obsługi Urzędu, pok. 52

zamówienie na: zakup czytników i kart inteligentnych

zamówienie na zakup czytników i kart inteligentnych

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.58.2018

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: dostawę samochodu służbowego typu PICK UP dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na dostawę samochodu służbowego typu PICK UP dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.57.2018

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa i audytu kodu źródłowego Platformy, która jest wykonywana w ramach projektu p.n. „Wdrożenie i popularyzacja e-usług realizowanych przez administrację rządową w województwie mazowieckim (WiPER)”

zamówienie na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa i audytu kodu źródłowego Platformy, która jest wykonywana w ramach projektu p.n. „Wdrożenie i popularyzacja e-usług realizowanych przez administrację rządową w województwie mazowieckim (WiPER)”

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.52.2018

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: zakup 330 UPS-ów

zamówienie na zakup 330 UPS-ów

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.51.2018

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: dostawa samochodu służbowego typu pic cap (dubel-cap) dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na dostawa samochodu służbowego typu pic cap (dubel-cap) dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Status zamówienia unieważnione

nr sprawy BOU-IV.272.50. 2018

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. BAnkowy 3/5

zamówienie na: zakup urządzeń zabezpieczenia sieci

zamówienie na zakup urządzeń zabezpieczenia sieci

Status zamówienia unieważnione

nr sprawy BOU-IV.272.49.2018

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij