Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: zakup czytników i kart inteligentnych z oprogramowaniem na użytek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach projektu: „Wdrożenie i popularyzacja e-usług realizowanych przez administrację rządową w województwie mazowieckim (WIPER

zamówienie na zakup czytników i kart inteligentnych z oprogramowaniem na użytek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach projektu: „Wdrożenie i popularyzacja e-usług realizowanych przez administrację rządową w województwie mazowieckim (WIPER

Status zamówienia unieważnione

nr sprawy BOU-IV.272.47.2018

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i pracowników Jednostek Administracji Rządowej podległych wojewodzie mazowieckiemu w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 „Wdrożenie i popularyzacja e-usług realizowanych przez administrację rządową w województwie mazowieckim (WiPER)”

zamówienie na przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i pracowników Jednostek Administracji Rządowej podległych wojewodzie mazowieckiemu w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 „Wdrożenie i popularyzacja e-usług realizowanych przez administrację rządową w województwie mazowieckim (WiPER)”

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.6.2018

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach biurowych w budynku usytuowanym w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53

zamówienie na wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach biurowych w budynku usytuowanym w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2510.5.2018.MR

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

zamówienie na: wykonanie projektu, druku oraz dostawy kalendarzy na 2019 r. dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na wykonanie projektu, druku oraz dostawy kalendarzy na 2019 r. dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2600.73.2018.RS

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach biurowych w budynku usytuowanym w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53

zamówienie na wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach biurowych w budynku usytuowanym w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2510.5.2018.MR

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. BAnkowy 3/5

zamówienie na: realizację zamówienia robót budowlanych polegających na przebudowie i wyposażeniu pomieszczeń o nr 13, 14, 15, 16, 17 w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Kruczej 5/11

zamówienie na realizację zamówienia robót budowlanych polegających na przebudowie i wyposażeniu pomieszczeń o nr 13, 14, 15, 16, 17 w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Kruczej 5/11

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojedwódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: wymianę windy osobowej w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego położonego w Siedlcach przy ul Piłsudskiego 38

zamówienie na wymianę windy osobowej w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego położonego w Siedlcach przy ul Piłsudskiego 38

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.46.2018

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: wykonanie inwentaryzacji 170 sztuk przewodów kominowych wentylacyjnych

zamówienie na wykonanie inwentaryzacji 170 sztuk przewodów kominowych wentylacyjnych

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2512.230.2018.JK

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: świadczenie usługi konserwacji oraz całodobowego serwisu instalacji elektrycznych, sanitarnych i centralnego ogrzewania w budynkach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na świadczenie usługi konserwacji oraz całodobowego serwisu instalacji elektrycznych, sanitarnych i centralnego ogrzewania w budynkach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2512.254.2018

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. BAnkowy 3/5

zamówienie na: wykonanie przeglądu okresowego agregatu prądotwórczego FG Wilson P100

zamówienie na wykonanie przeglądu okresowego agregatu prądotwórczego FG Wilson P100

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II-2614.266.2018.JK

zamawiający Mazoweicki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: zakup 20 automatycznych bramek kontroli granicznej „ABC” z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej Warszawa – Okęcie oraz 5 automatycznych bramek kontroli granicznej „ABC” z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej Warszawa – Modlin

zamówienie na zakup 20 automatycznych bramek kontroli granicznej „ABC” z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej Warszawa – Okęcie oraz 5 automatycznych bramek kontroli granicznej „ABC” z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej Warszawa – Modlin

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.38.2018

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5

zamówienie na najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy Najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia konkurs

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania „Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku położonego w Radomiu przy ul. Zielińskiego 13”

zamówienie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania „Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku położonego w Radomiu przy ul. Zielińskiego 13”

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.43.2018

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert BOU-IV.272.43.2018

zamówienie na: zakup dostawa wraz z montażem nowych mebli biurowych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie do Wydziału ds. Cudzoziemców

zamówienie na zakup dostawa wraz z montażem nowych mebli biurowych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie do Wydziału ds. Cudzoziemców

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.19.2018

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: dostawę tonerów do drukarek, faksów i kserokopiarek na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na dostawę tonerów do drukarek, faksów i kserokopiarek na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.29.2018

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami obejmującymi termomodernizację ściany północnej budynku magazynowego położonego w Zielonce przy ul. 11 listopada 2

zamówienie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami obejmującymi termomodernizację ściany północnej budynku magazynowego położonego w Zielonce przy ul. 11 listopada 2

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.39.2018

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. BAnkowy 3/5

zamówienie na: dostawę czytników biometrycznych z oprogramowaniem na użytek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na dostawę czytników biometrycznych z oprogramowaniem na użytek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.26.2018

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: świadczenie usług sprzątania wraz z terenami zewnętrznymi w kompleksie budynków siedziby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie położonego przy pl. Bankowym 3/5 i al. Solidarności 81, oraz następujących lokalizacjach: ul. Floriańska 10, ul. Krucza 5/11, al. Jerozolimskie 28, ul. Andersa 30, ul. Marszałkowska 3/5, oraz przy ul.11-go Listopada 2 w Zielonce

zamówienie na świadczenie usług sprzątania wraz z terenami zewnętrznymi w kompleksie budynków siedziby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie położonego przy pl. Bankowym 3/5 i al. Solidarności 81, oraz następujących lokalizacjach: ul. Floriańska 10, ul. Krucza 5/11, al. Jerozolimskie 28, ul. Andersa 30, ul. Marszałkowska 3/5, oraz przy ul.11-go Listopada 2 w Zielonce

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.33.2018

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: przeprowadzenie analizy w celu doboru układu kompensującego moc bierną dla układu pomiarowego energii elektrycznej Punktów Poboru Energii (PPE) w budynkach biurowych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na przeprowadzenie analizy w celu doboru układu kompensującego moc bierną dla układu pomiarowego energii elektrycznej Punktów Poboru Energii (PPE) w budynkach biurowych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2512.147.2018

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami obejmującymi przebudowę pomieszczeń sanitariatów i pomieszczeń socjalnych w budynkach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie położonych przy pl. Bankowym 3/5

zamówienie na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami obejmującymi przebudowę pomieszczeń sanitariatów i pomieszczeń socjalnych w budynkach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie położonych przy pl. Bankowym 3/5

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.37.2018

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie kompleksu budynków przy pl. Bankowym 3/5 do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej”

zamówienie na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie kompleksu budynków przy pl. Bankowym 3/5 do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej”

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.34.2018

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: organizację kompleksowej obsługi wraz z przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w 2018 r.-„Wydawanie decyzji administracyjnych w świetle przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego” i „ MS Office 2016 ( Word + Exel)

zamówienie na organizację kompleksowej obsługi wraz z przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w 2018 r.-„Wydawanie decyzji administracyjnych w świetle przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego” i „ MS Office 2016 ( Word + Exel)

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.31.2018

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: dostawę i montaż mebli biurowych dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na dostawę i montaż mebli biurowych dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.17. 2018

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl.. Bankowy 3/5

zamówienie na: świadczenie na rzecz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

zamówienie na świadczenie na rzecz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.28.2017

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: termomodernizację budynku administracyjno-biurowego przy ul. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15 w Ostrołęce – I etap

zamówienie na termomodernizację budynku administracyjno-biurowego przy ul. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15 w Ostrołęce – I etap

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy Termomodernizacj budynku administracyjno-biurowego przy ul. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15 w Ostrołęce – I etap

zamawiający Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert 07-410 Ostrołęka, ul. B. Joselowicza 1, pok. 16 (sekretariat)

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij