Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: [BOU-II.2512.57.2020.MK]Usługa pielęgnacji zieleni na terenie nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na [BOU-II.2512.57.2020.MK]Usługa pielęgnacji zieleni na terenie nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2512.57.2020.MK

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: [BOU-II.2512.83.2020.MR] wykonanie przeglądu i konserwacji 10 urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynkach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury – Placówki Zamiejscowej w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53 i ul. Zielińskiego 13

zamówienie na [BOU-II.2512.83.2020.MR] wykonanie przeglądu i konserwacji 10 urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynkach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury – Placówki Zamiejscowej w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53 i ul. Zielińskiego 13

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2512.83.2020.MR

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: [BOU-II.2510.3.2020.BG] wykonanie prac remontowych pomieszczeń biurowych nr 69, 69A i 69B usytuowanych na I piętrze w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Ostrołęce przy ul. gen. Fieldorfa ”Nila” 15

zamówienie na [BOU-II.2510.3.2020.BG] wykonanie prac remontowych pomieszczeń biurowych nr 69, 69A i 69B usytuowanych na I piętrze w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Ostrołęce przy ul. gen. Fieldorfa ”Nila” 15

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2510.3.2020.BG

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: BOU-IV.272.7.2020 Rozbudowa systemu ochrony antywirusowej i antyspamowej bramy pocztowej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

zamówienie na BOU-IV.272.7.2020 Rozbudowa systemu ochrony antywirusowej i antyspamowej bramy pocztowej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.7.2020

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: Zakup i dostawa środków czystości do siedziby Zamawiającego w Radomiu

zamówienie na Zakup i dostawa środków czystości do siedziby Zamawiającego w Radomiu

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-I.2601.179.2020

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert nlipska@mazowieckie.pl

zamówienie na: [BOU-I.2601.194.2020.AG] dostawę środków czystości

zamówienie na [BOU-I.2601.194.2020.AG] dostawę środków czystości

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-I.2601.194.2020.AG

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert email: agruba@mazowieckie.pl

zamówienie na: Zakup i dostawa do siedziby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - do delegatury w Radomiu artykułów czystościowych"

zamówienie na Zakup i dostawa do siedziby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - do delegatury w Radomiu artykułów czystościowych"

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-I.2601.179.2020

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert nlipska@mazowieckie.pl

zamówienie na: [BOU-II.2601.5.2020.SR]Dostawa firan wraz z montażem w wyznaczonych przez Zamawiającego salach konferencyjnych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na [BOU-II.2601.5.2020.SR]Dostawa firan wraz z montażem w wyznaczonych przez Zamawiającego salach konferencyjnych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2601.5.2020.SR

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: zakup i dostawa środków do dezynfekcji rąk i powierzchni.

zamówienie na zakup i dostawa środków do dezynfekcji rąk i powierzchni.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-I.2601.152.2020

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert adres e-mail: mkozarzewska@mazowieckie.pl

zamówienie na: [BOU-II.2613.1.2020.WBG] Usługa polegająca na odbiorze odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zawierającego niebezpieczne składniki z obiektów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na [BOU-II.2613.1.2020.WBG] Usługa polegająca na odbiorze odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zawierającego niebezpieczne składniki z obiektów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2613.1.2020.WBG

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: [BOU-II.2601.5.2020.SR] Jednorazowa dostawa firan wraz z montażem w wyznaczonej przez Zamawiającego sali konferencyjnej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na [BOU-II.2601.5.2020.SR] Jednorazowa dostawa firan wraz z montażem w wyznaczonej przez Zamawiającego sali konferencyjnej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2601.5.2020.SR

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: Zakup i dostawa środków do dezynfekcji rąk oraz maseczek filtrujących.

zamówienie na Zakup i dostawa środków do dezynfekcji rąk oraz maseczek filtrujących.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-I.2601.152.2020

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert adres e-mail: mkozarzewska@mazowieckie.pl

zamówienie na: [BOU-I.2601.106.2020] zakup i dostawę żarówek oraz akcesoriów elektrycznych

zamówienie na [BOU-I.2601.106.2020] zakup i dostawę żarówek oraz akcesoriów elektrycznych

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-I.2601.106.2020

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert email: mkozarzewska@mazowieckie.pl

zamówienie na: [BRI-III.2500.2.2020] aktualizacja projektu budowlano wykonawczego pn. „Remont pomieszczeń budynku położonym w Warszawie przy al. Jerozolimskich 28” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie wprowadzonych aktualizacji w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku w al. Jerozolimskich 28 – dostosowanie do przepisów ppoż.”

zamówienie na [BRI-III.2500.2.2020] aktualizacja projektu budowlano wykonawczego pn. „Remont pomieszczeń budynku położonym w Warszawie przy al. Jerozolimskich 28” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie wprowadzonych aktualizacji w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku w al. Jerozolimskich 28 – dostosowanie do przepisów ppoż.”

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BRI-III.2500.2.2020

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 lub email: akubajek@mazowieckie.pl

zamówienie na: [BOU-II.2511.2.2020] wykonanie monitoringu spękań kopuły budowli przy pl. Bankowym 1 A (Galeria Porczyńskich) przez 12 miesięcy.

zamówienie na [BOU-II.2511.2.2020] wykonanie monitoringu spękań kopuły budowli przy pl. Bankowym 1 A (Galeria Porczyńskich) przez 12 miesięcy.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2511.2.2020

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: „Świadczenie kompleksowej usługi utrzymania czystości w delegaturze MUW w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38 i przy ul. Piłsudskiego 4”

zamówienie na „Świadczenie kompleksowej usługi utrzymania czystości w delegaturze MUW w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38 i przy ul. Piłsudskiego 4”

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.6.2020

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Biuro Podawcze Urzedu Wejście od Al. Solidarności 81

zamówienie na: [BOU-II.254.12.2020] usługa dotycząca wymiany, w tym montażu i konfiguracji systemu sygnalizacji włamania i napadu ( SSWiN) w obiekcie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy ul. Andersa 30

zamówienie na [BOU-II.254.12.2020] usługa dotycząca wymiany, w tym montażu i konfiguracji systemu sygnalizacji włamania i napadu ( SSWiN) w obiekcie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy ul. Andersa 30

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.254.12.2020.MS

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie operatów szacunkowych dotyczących nieruchomości położonych na terenie województwa mazowieckiego

zamówienie na Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie operatów szacunkowych dotyczących nieruchomości położonych na terenie województwa mazowieckiego

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.4.2020

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Biuro Podawcze Urzedu Wejście od Al. Solidarności 81

zamówienie na: Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego książek edukacyjnych

zamówienie na Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego książek edukacyjnych

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-I.2601.111.2020.

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert nlipska@mazowieckie.pl

zamówienie na: [BOU-II.2512.35.2020.WCh] świadczenie usługi konserwacji urządzeń dźwigowych, zlokalizowanych w budynkach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

zamówienie na [BOU-II.2512.35.2020.WCh] świadczenie usługi konserwacji urządzeń dźwigowych, zlokalizowanych w budynkach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2512.35.2020.WCh

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: zakup i dostawę 8 indywidualnych zestawów wysokościowych oraz 1 zestawu grupowego z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie

zamówienie na zakup i dostawę 8 indywidualnych zestawów wysokościowych oraz 1 zestawu grupowego z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie

Status zamówienia unieważnione

nr sprawy WI-III.672.66.2019/5

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert poszako@mazowieckie.pl

zamówienie na: [BOU-I.2600.11.2020] wykonanie tablicy informacyjnej

zamówienie na [BOU-I.2600.11.2020] wykonanie tablicy informacyjnej

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-I.2600.11.2020

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dialog techniczny

termin składania ofert

miejsce składania ofert email: nlipska@mazowieckie.pl

zamówienie na: [BOU-II.2512.35.2020.WCh] Usługa konserwacji 12 urządzeń dźwigowych, zlokalizowanych w budynkach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na [BOU-II.2512.35.2020.WCh] Usługa konserwacji 12 urządzeń dźwigowych, zlokalizowanych w budynkach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2512.35.2020.WCh

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: [BOU-IV.272.5.2020] dostawa materiałów wykorzystywanych w czasie wizytacji Wojewody Mazowieckiego w placówkach oświatowo-wychowawczych oraz opieki senioralnej

zamówienie na [BOU-IV.272.5.2020] dostawa materiałów wykorzystywanych w czasie wizytacji Wojewody Mazowieckiego w placówkach oświatowo-wychowawczych oraz opieki senioralnej

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.5.2020

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert email: przetarag@mazowieckie.pl

zamówienie na: [BOU-I.2600.10.2020.AG] wykonanie legitymacji uprawniających do wykonywania czynności nadzorczych i kontrolnych

zamówienie na [BOU-I.2600.10.2020.AG] wykonanie legitymacji uprawniających do wykonywania czynności nadzorczych i kontrolnych

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-I.2600.10.2020.AG

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dialog techniczny

termin składania ofert

miejsce składania ofert email: agruba@mazowieckie.pl

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij