Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Przygotowania cateringu na dla 60 osób na spotkanie Wojewody Mazowieckiego z pracownikami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury-Placówki Zamiejscowej w Płocku przy ul. Kolegialnej 15, w sali konferencyjnej 214

zamówienie na Przygotowania cateringu na dla 60 osób na spotkanie Wojewody Mazowieckiego z pracownikami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury-Placówki Zamiejscowej w Płocku przy ul. Kolegialnej 15, w sali konferencyjnej 214

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2600.50.2019.AB

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert adres e-mail: bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: Dostawa artykułów medycznych dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na Dostawa artykułów medycznych dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-I.2601.521.2019

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert adres e-mail: bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: Przygotowania poczęstunku dla 60 osób na spotkanie Wojewody Mazowieckiego z przedstawicielami m.in. służb zespolonych inspekcji i straży w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53 w sali 292 na II piętrze

zamówienie na Przygotowania poczęstunku dla 60 osób na spotkanie Wojewody Mazowieckiego z przedstawicielami m.in. służb zespolonych inspekcji i straży w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53 w sali 292 na II piętrze

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2600.45.2019.MM

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert adres e-mail: bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: Przygotowanie poczęstunku dla 45 osób na spotkanie Wojewody Mazowieckiego w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury - Placówki Zamiejscowej w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7 w sali 205 (II piętro).

zamówienie na Przygotowanie poczęstunku dla 45 osób na spotkanie Wojewody Mazowieckiego w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury - Placówki Zamiejscowej w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7 w sali 205 (II piętro).

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2600.49.2019.MO

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

termin składania ofert

miejsce składania ofert adres e-mail: bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: Przygotowania poczęstunku dla 75 osób na spotkanie Kierownika Delegatury z pracownikami w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38 w sali nr 3 na parterze budynku

zamówienie na Przygotowania poczęstunku dla 75 osób na spotkanie Kierownika Delegatury z pracownikami w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38 w sali nr 3 na parterze budynku

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2600.47.2019.WB

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert adres e-mail: bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: BOU-II.2512.271.2019.SSZ Zakupu oraz montażu dwufunkcyjnego kotła elektrycznego w obiekcie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 164A

zamówienie na BOU-II.2512.271.2019.SSZ Zakupu oraz montażu dwufunkcyjnego kotła elektrycznego w obiekcie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 164A

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2512.271.2019.SSZ

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert adres e-mail: bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: [BOU-II.2512.302.SSZ] naprawę oraz wymianę na fabrycznie nowe, niesprawnych elementów klasera paszportowego

zamówienie na [BOU-II.2512.302.SSZ] naprawę oraz wymianę na fabrycznie nowe, niesprawnych elementów klasera paszportowego

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2512.302.SSZ

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert email: bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: „Zakup i dostawę 2 pojazdów o napędzie elektrycznym lub hybrydowym lub benzynowym do przewozu psów służbowych z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej Warszawa –Okęcie.”

zamówienie na „Zakup i dostawę 2 pojazdów o napędzie elektrycznym lub hybrydowym lub benzynowym do przewozu psów służbowych z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej Warszawa –Okęcie.”

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.62.2019

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urzad Wojewódzki 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Biuro podawcze Urzędu wejście od Al. Solidarności 81

zamówienie na: Dostawa 5 sztuk zasilaczy awaryjnych oraz stacji pogodowej.

zamówienie na Dostawa 5 sztuk zasilaczy awaryjnych oraz stacji pogodowej.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy WBZK-IV.271.152.2019

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert mrejczak@mazowieckie.pl, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

zamówienie na: [BRI-III.2500.4.2019] pełnienie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową pn.: „Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej na wszystkich kondygnacjach budynku, położonego przy ul. Piłsudskiego 38 w Siedlcach”

zamówienie na [BRI-III.2500.4.2019] pełnienie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową pn.: „Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej na wszystkich kondygnacjach budynku, położonego przy ul. Piłsudskiego 38 w Siedlcach”

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BRI-III.2500.4.2019

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert email: aborowska@mazowieckie.pl

zamówienie na: [BOU-I.2601.508.2019] dostawę wykładziny dywanowej wełnianej do siedziby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5 wraz z jej ułożeniem

zamówienie na [BOU-I.2601.508.2019] dostawę wykładziny dywanowej wełnianej do siedziby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5 wraz z jej ułożeniem

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-I.2601.508.2019

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert email: mkozarzewska@mazowieckie.pl

zamówienie na: Wykonanie projektu, dostarczenie i montaż 3 szt. tablic informacyjnych na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie.

zamówienie na Wykonanie projektu, dostarczenie i montaż 3 szt. tablic informacyjnych na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-I.2601.500.2019

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert rtobiasz@mazowieckie.pl

zamówienie na: [BOU-I. 2601.497.2019.AG] zakup i dostarczenie 2 sztuk gablot ogłoszeniowych

zamówienie na [BOU-I. 2601.497.2019.AG] zakup i dostarczenie 2 sztuk gablot ogłoszeniowych

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-I. 2601.497.2019.AG

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert email: agruba@mazowieckie.pl

zamówienie na: [BOU-II.2512.297.2019] wykonania, dostawy oraz montażu szafy aktowej i lady recepcyjnej

zamówienie na [BOU-II.2512.297.2019] wykonania, dostawy oraz montażu szafy aktowej i lady recepcyjnej

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2512.297.2019

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert email: bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: [BOU-IV.272.70.2019] zorganizowanie kompleksowej obsługi hotelarsko-gastronomiczno-konferencyjnej szkoleń w zakresie zapewnienia noclegów, wyżywienia oraz udostępnienia sali konferencyjnej ze sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia tych szkoleń

zamówienie na [BOU-IV.272.70.2019] zorganizowanie kompleksowej obsługi hotelarsko-gastronomiczno-konferencyjnej szkoleń w zakresie zapewnienia noclegów, wyżywienia oraz udostępnienia sali konferencyjnej ze sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia tych szkoleń

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-IV.272.70.2019

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: zakup oraz dostawę 3 sztuk pojazdów elektrycznych typu Segway, z przeznaczeniem dla Delegatury Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego III „Port Lotniczy” w Warszawie, w tym: 2 sztuk dla Oddziału Celnego Osobowego w Warszawie oraz 1 sztuki dla Oddziału Celnego Towarowego I w Warszawie

zamówienie na zakup oraz dostawę 3 sztuk pojazdów elektrycznych typu Segway, z przeznaczeniem dla Delegatury Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego III „Port Lotniczy” w Warszawie, w tym: 2 sztuk dla Oddziału Celnego Osobowego w Warszawie oraz 1 sztuki dla Oddziału Celnego Towarowego I w Warszawie

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy WI-III.672.100.2019

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert kkalisciak@mazowieckie.pl

zamówienie na: [BOU-II.2601.24.2019.SR] zakup i montaż firan

zamówienie na [BOU-II.2601.24.2019.SR] zakup i montaż firan

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2601.24.2019.SR

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 lub email: bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: [WSC.IV.3144.113.2019] wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Wydziału Spraw Cudzoziemców

zamówienie na [WSC.IV.3144.113.2019] wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Wydziału Spraw Cudzoziemców

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy WSC.IV.3144.113.2019

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dialog techniczny

termin składania ofert

miejsce składania ofert email: msierocka@mazowieckie.pl

zamówienie na: Dostawa fabrycznie nowego radaru mobilnego

zamówienie na Dostawa fabrycznie nowego radaru mobilnego

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy WBZK-IV.271.148.2019

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert mrejczak@mazowieckie.pl, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

zamówienie na: Dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych sonarów mobilnych

zamówienie na Dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych sonarów mobilnych

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy WBZK-IV.271.147.2019

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert mrejczak@mazowieckie.pl, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

zamówienie na: "Wykonanie prac remontowych sali konferencyjnej nr 66c wraz z przyległym korytarzem wewnętrznym usytuowanej w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzki w Warszawie w Ostrołęce przy ul. gen. Fieldorfa „Nila” 15.

zamówienie na "Wykonanie prac remontowych sali konferencyjnej nr 66c wraz z przyległym korytarzem wewnętrznym usytuowanej w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzki w Warszawie w Ostrołęce przy ul. gen. Fieldorfa „Nila” 15.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-II.2510.10.2019.AK

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert adres e-mail: bou@mazowieckie.pl

zamówienie na: [BOU-I.2601.477.2019.AG] zakup i dostarczenie naczyń jednorazowych

zamówienie na [BOU-I.2601.477.2019.AG] zakup i dostarczenie naczyń jednorazowych

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-I.2601.477.2019.AG

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dialog techniczny

termin składania ofert

miejsce składania ofert email: agruba@mazowieckie.pl

zamówienie na: [WBZK-IV.271.145.2019] Dostawa 6 sztuk motopompy pływającej

zamówienie na [WBZK-IV.271.145.2019] Dostawa 6 sztuk motopompy pływającej

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy WBZK-IV.271.145.2019

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert mrejczak@mazowieckie.pl, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

zamówienie na: [BOU-III.272.18.2019] świadczenie usług serwisowych pojazdów służbowych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na [BOU-III.272.18.2019] świadczenie usług serwisowych pojazdów służbowych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BOU-III.272.18.2019

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert email: tkalinowski@mazowieckie.pl

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij