Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Doskonalenie zawodowe ratowników i dyspozytorów medycznych

XML

Szczegóły

Kategoria sprawy Pozostałe

Komórka odpowiedzialna Wydział Zdrowia

Treść

KARTA INFORMACYJNA


WYDZIAŁ ZDROWIA

pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

Tel. 695 69 00

Faks 695 69 01

www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

Nr karty informacyjnej
KI – WZ/02

Nr wersji: 1


Data wydania:
04 sierpień 2020 r

SPRAWA: 

Doskonalenie zawodowe ratowników i dyspozytorów medycznych.


PRZEDMIOT SPRAWY:

Wydawanie i zatwierdzanie kart doskonalenia zawodowego ratowników i dyspozytorów medycznych.


PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 6 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

1. Osobiście:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Punkt Obsługi Klienta

pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

wejście F (od al. Solidarności), pokój 1


Godziny przyjęć:

poniedziałek – piątek: 08:00 – 16:00

2. Pocztą na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Zdrowia
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

3. Elektronicznie (w przypadku wniosku o uzyskanie karty doskonalenia zawodowego):

za pośrednictwem platformy ePUAP lub e-usługi.mazowieckie.pl z użyciem profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.


WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o uzyskanie karty doskonalenia zawodowego ratownika/dyspozytora medycznego w przypadku wystąpienia o nową kartę doskonalenia zawodowego (załącznik nr 1 lub 2).
  2. Wniosek o zatwierdzenie karty doskonalenia zawodowego wraz z uzupełnioną kartą doskonalenia zawodowego oraz kserokopiami dokumentów potwierdzających udział w kursach doskonalących w przypadku wystąpienia o potwierdzenie obowiązku doskonalenia zawodowego (zatwierdzenie karty doskonalenia zawodowego – załącznik nr 3).

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  1. 1.      Uzyskanie karty doskonalenia zawodowego ratownika/ dyspozytora medycznego

Po weryfikacji złożonego wniosku kartę doskonalenia zawodowego ratownika medycznego lub dyspozytora medycznego przesyła się pocztą na wskazany we wniosku adres lub wydaje się do rąk własnych. W przypadku nieczytelnego lub błędnie wypełnionego wniosku przesyła się drogą pocztową wezwanie do powtórnego złożenia lub uzupełnienia wniosku.


  1. 2.      Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego

Po weryfikacji złożonego wniosku wraz ze złożonymi załącznikami (wypełniona karta doskonalenia zawodowego wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających udział w kursach doskonalących) potwierdza się dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego poprzez dokonanie wpisu w kartę doskonalenia zawodowego. W przypadku braków formalnych przesyła się drogą pocztową wezwanie do uzupełnienia wniosku lub dokonuje się wpisu w kartę doskonalenia zawodowego o niedopełnieniu obowiązku doskonalenia zawodowego w przypadku nieuzyskania wymaganej liczby punktów edukacyjnych. Kartę doskonalenia zawodowego wraz z kserokopiami i pismem przewodnim odsyła się do Wnioskodawcy.


OPŁATY:

Brak.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia sprawy.


KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Oddział Ratownictwa Medycznego

00-950 Warszawa

pl. Bankowy 3/5


tel. 22 695 60 85

22 695 62 32

e-mail: ratownictwo@mazowieckie.pl

dni i godziny urzędowania:

poniedziałek – piątek 08:00 – 16:00

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni. Termin ten liczy się od daty doręczenia pisma, odwołanie złożone po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.


INFORMACJE DODATKOWE:

Brak.


ZAŁĄCZNIKI /FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA:

  1. Załącznik nr 1. (Wniosek o uzyskanie karty doskonalenia zawodowego ratownika medycznego).
  2. Załącznik nr 2 (Wniosek o uzyskanie karty doskonalenia zawodowego dyspozytora medycznego).
  3. Załącznik nr 3 (Wniosek o zatwierdzenie karty doskonalenia zawodowego ratownika/dyspozytora medycznego).

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane