Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Wpis do rejestru ośrodków/rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Polityka społeczna

Komórka odpowiedzialna Wydział Polityki Społecznej

Treść

KARTA INFORMACYJNA

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Plac Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

Tel. 22 695 71 00

www.mazowieckie.pl

Nr karty informacyjnej

(PG-01) KI-WPS.V.2

Nr wersji: 1

Data wydania:

01 lutego 2012 r.

SPRAWA: 

Wpis do rejestru ośrodków/rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

PRZEDMIOT SPRAWY:

Wpis do rejestru ośrodków/rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

PODSTAWA PRAWNA:
  1. art. 10d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018,  poz. 511, ze zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1694, ze zm.).
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Wydział Rynku Pracy

00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

tel. 22 695-72-93

godziny i dni urzędowania – Pn-Pt 8:00-16:00

lub przez Portal Informacyjno-Usługowy emp@tiaWYMAGANE DOKUMENTY:

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ubiegająca się o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania, składa wniosek o wpis do rejestru organizatorów tych turnusów wraz z:

1. zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej — w  przypadku osób fizycznych prowadzących tę działalność;

2. aktualnym wypisem z rejestru sądowego lub innym dokumentem potwierdzającym osobowość prawną jednostki — w przypadku jednostek posiadających osobowość prawną;

3. dokumentem potwierdzającym istnienie jednostki — w przypadku jednostek nieposiadających osobowości prawnej;

4. oświadczeniem o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu;

5. informacją o prowadzonej w okresie ostatnich dwóch lat przed datą złożenia wniosku działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rodzajów i form tej działalności oraz liczby osób niepełnosprawnych objętych tą działalnością;

6. statutem, w przypadku jego posiadania;

7. nazwą banku i numerem własnego rachunku bankowego;

8. programami dla określonych we wniosku rodzajów turnusów rehabilitacyjnych, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzenia osób, do których jest adresowany, i określeniem składu kadry odpowiedzialnej za realizację danych turnusów.

Warunkiem dokonania wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania, jest pozytywne rozpatrzenie przez wojewodę wniosku o wpis do tego rejestru, zaopiniowanego przez samorząd województwa.

Wniosek o wpis należy złożyć w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej przy ulicy Nowogrodzkiej 62a, 02 – 002 Warszawa


Opinia powinna zawierać:

1.  stwierdzenie zgodności lub braku zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym;

2. informację o standardzie ośrodka;

3. ocenę warunków sanitarnohigienicznych;

4. ocenę możliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym dogodnych warunków pobytu, odpowiednich do rodzajów ich niepełnosprawności;

5. ocenę zaplecza i jego wyposażenia do realizacji programów turnusów i prowadzenia różnych form aktywnej rehabilitacji, w tym zajęć mających na celu poprawę psychofizycznej sprawności uczestników tych turnusów i zajęć wypoczynkowych, oraz zaplecza do przeprowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych w przypadku turnusu z programem zawierającym takie zabiegi, w zależności od rodzaju turnusów, które będą odbywały się w ośrodku;

6. stwierdzenie spełniania warunków określonych w § 15 ust. 1 pkt 2—4 rozporządzenia;

7. inne uznane za istotne informacje o ośrodku.

W terminie 30 dni od dnia otrzymania od samorządu województwa informacji o występujących we wniosku ośrodka uchybieniach wnioskodawca powinien je usunąć. Nieusunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje niewydanie opinii i nieprzekazanie wniosku wojewodzie.

Samorząd województwa informuje ośrodek o wydanej opinii.

Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia otrzymania od wojewody informacji o występujących we wniosku uchybieniach powinien je usunąć. Nieusunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku ośrodka bez rozpatrzenia.

Wzór wniosku ośrodka o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wpis do rejestru.

OPŁATY:

Brak.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W terminie 30 dni od złożenia kompletu dokumentów.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Wydział Rynku Pracy

00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

tel.22 695-72-93

godziny i dni urzędowania – Pn-Pt 8:00-16:00


TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy.

INFORMACJE DODATKOWE:

Brak.

ZAŁĄCZNIKI/FORMULARZE/WNIOSKI DO POBRANIA:
  1. wzór wniosku o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  2. wzór wniosku ośrodka o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (załącznik nr 9 do Rozporządzenia)
  3. Klauzula informacyjna

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij