Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Oddział Ogólny

XML

Treść


Zakres działania:

 1. Prowadzenie spraw organizacyjnych i pracowniczych wydziału;
 2. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustaw o stosunku Państwa do kościołów i związków wyznaniowych oraz ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, w zakresie wydawania potwierdzeń przyjęcia powiadomień od kościołów lub innych związków wyznaniowych, o utworzeniu, zmianie nazwy, siedziby granic lub połączeniu, podziale i zniesieniu diecezji i innych porównywalnych jednostek organizacyjnych oraz zmianie osób wchodzących w skład kierowniczych organów wykonawczych;
 3. Wydawanie zgody na odbycie zgromadzenia na terenie byłych hitlerowskich obozów zagłady;
 4. Bieżący nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej na terenie województwa mazowieckiego;
 5. Organizacja Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej;
 6. Reprezentowanie Wojewody przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym z zakresu spraw wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Opracowywanie odpowiedzi na skargi kierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawach odwołań od orzeczeń powiatowych komisji lekarskich;
 8. Opracowywanie dla potrzeb Wojewody, Dyrektora Generalnego, innych organów administracji rządowej okresowych ocen, analiz, sprawozdań, prognoz i innych materiałów z zakresu zadań realizowanych przez Wydział;
 9. Opracowywanie zbiorczego RPD Wydziału na podstawie materiału sporządzonego przez kierowników oddziałów;
 10. Planowanie, nadzór merytoryczny, kontrola prawidłowości wydatkowanych środków oraz sprawozdanie z wykonania środków pieniężnych budżetu państwa (dla działu 750, rozdz.75011 i 75045), w postaci dotacji celowych na:
  • Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami,
  • Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
 11. sporządzanie projektu budżetu i układu wykonawczego budżetu (w formie zadaniowej i tradycyjnej) oraz sporządzanie sprawozdań z jego wykonania, w części dotyczącej zadań Wydziału;
 12. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem zasobami informatycznymi: Paszportowy System Informacyjny (PSI);
 13. Prowadzenie spraw dotyczących wypadków i zgonów obywateli polskich mających miejsce poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
 14. Realizacja zadań dotyczących funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością (ISO);
 15. Obsługa informatyczna strony internetowej wydziału i umieszczanie informacji o Wydziale w formie elektronicznej;
 16. Realizacja zadań wynikających z ustawy o informacji publicznej przy współpracy z Oddziałami;
 17. realizacja założeń polityki zarządzania składnikami majątkowymi będącymi własnością Urzędu i pozostającymi na stanie Wydziału;
 18. Ewidencja korespondencji przychodzącej do Wydziału za pośrednictwem: Kancelarii Głównej, w systemie EZD lub bezpośrednio przynoszonej przez listonosza z wykorzystaniem profilu zaufania e-PUAP oraz jej rozdział na komórki organizacyjne Wydziału;
 19. Wysyłka korespondencji Wydziału we współpracy z Pocztą Polską oraz za pomocą systemu EZD z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP;
 20. Prowadzenie wydziałowego elektronicznego rejestru odwołań z zakresu spraw meldunkowych;
 21. Prowadzenie wydziałowego rejestru skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego;
 22. Prowadzenie wewnętrznego rejestru skarg, wniosków i petycji wpływających do wydziału, prowadzenie rejestru interwencji posłów i radnych oraz kontrolowanie ich terminowego załatwienia;
 23. Prowadzenie wewnętrznego rejestru wystąpień obywateli do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, instytucji wspólnot europejskich oraz agencji Unii Europejskiej;
 24. Współdziałanie z Biurem Ochrony w celu zapewnienia spójnego systemu ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych;
 25. Wykonywanie zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego we współdziałaniu z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w tym opracowywanie kart realizacji zadań operacyjnych i wykonywanie wynikających z nich przedsięwzięć, ujętych w planie Operacyjnym Funkcjonowania Województwa Mazowieckiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny.

Tag

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane