Dyrektor
Katarzyna Łuba
  kluba@mazowieckie.pl
 
Zastępca dyrektora
Marcin Świtka
  m.switka@mazowieckie.pl

Sekretariat
  tel. 22 695 60 29
   fax. 22 695 61 29
          spw@mazowieckie.pl
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
Wejście F (od Al. Solidarności), piętro IV, pokój 809
 
Godziny pracy:
od 8:00 do 16:00

Godziny przyjęć interesantów:
Od poniedziałku do piątku w godz. 13.30 - 15.30