Dyrektor
Marta Niedzielska

Sekretariat dysponenta I stopnia - pok. 229
  tel. 22 695 63 58
   fax. 22 695 63 60
       wf@mazowieckie.pl

W skład Wydziału Finansów i Budżetu wchodzą następujące oddziały:
 

 Załączniki:

Regulamin wewnętrzny