Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym na terenie województwa mazowieckiego wg stanu na dzień 30.11.2020 r.