Adres Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

od 8.00 do 16.00
od poniedziałku do piątku

Punkt Informacyjny Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
wejście F, parter
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

22 695 69 95
222 500 119
info@mazowieckie.pl

Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

 

Kancelaria Główna- Punkt przyjmowania korespondencji
wejście F, parter, pokój 1
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

od 8.00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Biuro Kadr i Organizacji
Sekretariat

wejście B, piętro I, pokój 163
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
tel. 22 695 60 60
faks 22 695 63 86
bkop@mazowieckie.pl

Biuro Obsługi Urzędu
Sekretariat
wejście B, parter, pokój 52
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

 

tel. 22 695 60 61
faks 22 695 60 62 bou@mazowieckie.pl

 

Biuro Ochrony
Sekretariat
wejście E (od pl. Bankowego), piętro II, pokój 620
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
tel. 22 695 66 58
faks 22 695 66 86
b.ochrony@mazowieckie.pl
Biuro Rozwoju i Inwestycji
(dawniej Wydział Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego)
Sekretariat
wejście E (od pl. Bankowego), piętro II, pokój 638
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
tel. 22 695 60 82
faks 22 695 65 25 bri@mazowieckie.pl
Biuro Wojewody
Sekretariat

wejście B, I piętro, pokój 160
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
tel. 22 695 62 44
faks 22 695 62 22
bw@mazowieckie.pl
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Sekretariat
wejście E (od pl. Bankowego), piętro I, pokój 535
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
tel. 22 695 64 81
faks 22 695 64 84
wbzk@mazowieckie.pl

Biuro Finansów Urzędu
Sekretariat

wejście B, piętro II, pokój 213
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

tel. 22 695 63 79
faks  22 695 63 60
bf@mazowieckie.pl

Biuro Informatyki
Sekretariat
pokój 401
pl.Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

tel. 22 695 62 52
faks. 22 695 62 60
bi@mazowieckie.pl

Wydział Finansów i Budżetu
Sekretariat

wejście C, piętro II, pokój 229
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

tel. 22 695 63 58
faks  22 695 63 60
wf@mazowieckie.pl

Wydział Geodezji
Sekretariat
wejście B, piętro III, pokój nr 314
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

tel. 22 695 79 21
faks 22 695 79 31
wg@mazowieckie.pl
Wydział Infrastruktury
Sekretariat
wejście E (od pl. Bankowego), pokój 506
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
tel. 22 695 60 86
faks 22 695 61 92
winfrastruktury@mazowieckie.pl
Wydział Kontroli
Sekretariat
wejście B, parter, pokój 58
pl. Bankowy 3/5
00–950 Warszawa
tel. 22 695 72 00
faks 22 695 72 01
wk@mazowieckie.pl
Wydział Nadzoru Prawnego
Sekretariat
wejście B, piętro II, pokój 253
Pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
tel. 22 695 60 70
faks 22 695 60 71
wnp@mazowieckie.pl
Wydział Polityki Społecznej
Sekretariat

Al.Jerozolimskie 28
00-024 Warszawa
tel. 22 695 71 00
faks 22 695 71 01
wps@mazowieckie.pl
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Sekretariat
Wejście E (od pl. Bankowego), piętro IV, pokój 809
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
tel. 22 695 60 29
faks 22 695 61 29
spw@mazowieckie.pl

Wydział Spraw Cudzoziemców
Sekretariat
piętro IV, pokój 406
ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa

tel. 22 695 65 75
faks 22 695 66 03
wsc@mazowieckie.pl
Wydział Spraw Obywatelskich
Sekretariat
wejście A, piętro I, pokój 101
pl. Krucza 5/11
00-548 Warszawa
tel. 22 695 66 01,02
faks 22 695 66 04
wso@mazowieckie.pl
Wydział Zdrowia
Sekretariat
wejście B, piętro II, pokój 269
pl. Bankowy 3/5
00 - 950 Warszawa

tel. 22 695 69 00
faks 22 695 69 01
wz@mazowieckie.pl

Wydział Rynku Pracy

Sekretariat

piętro IV, pokój 406

ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa

 

tel. 22 695 67 01
fax. 22 695 66 03
wrp@mazowieckie.pl

Państwowa Straż Łowiecka

Warszawa, ul. Nowoursynowska 164A

 

Przyjmowanie interesantów oraz adres do korespondencji:

 

Państwowa Straż Łowiecka, plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

 

 
tel. 723 997 304
PSL@mazowieckie.pl
  Informujemy, że:
 • Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki z siedzibą przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie.
 • Inspektorem ochrony danych jest pani Katarzyna Frelak.
  Kontakt: iod@mazowieckie.pl, tel. 22 695 69 80 lub listownie: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
 • Zastępcą inspektora ochrony danych jest pan Daniel Przybyło. Kontakt: iod@mazowieckie.pl, tel. 22 695 69 34 lub listownie : Mazowiecki Urząd Wojewódzki w  Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
 • Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia sprawy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.
 • Odbiorcami Państwa danych mogą być tylko instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy.
 • Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu.
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.
 • Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie udzielonej nam zgody, mogą ją Państwo w dowolnym momencie wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem).
 • Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.
 
[Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016)]