Sekretariat

tel. 22 695 66 58
faks 22 695 66 86
wejście E, piętro II, pokój 620
e-mail b.ochrony@mazowieckie.pl

 

 

Godziny pracy

od 8:00 do16:00

 

 

Dyrektor
  
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

   Magdalena Kamińska

e-mail mkaminska@mazowieckie.pl

 

 


W skład Biura Ochrony wchodzą następujące oddziały:

  1. Oddział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych - BO-I

  2. Kancelaria Tajna - BO-II.

W Oddziale do spraw Ochrony Informacji Niejawnych funkcjonuje:

  • Zastępca Pełnomocnika Wojewody do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

  • Kierownik Kancelarii Tajnej.

 

Regulamin Organizacyjny Biura Ochrony określa w szczególności:

  • strukturę organizacyjną - rozdział II

  • zadania kierownictwa - rozdział III

  • zadania wspólne oddziałów i samodzielnych stanowisk pracy - rozdział IV

  • zakres działania oddziałów i samodzielnych stanowisk pracy - rozdział V.