pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F (od al. Solidarności)
Godziny pracy: od 8:00 do16:00 od poniedziałku do piątku

Sekretariat

tel. 22 695 66 58
faks 22 695 66 86
wejście F , piętro II, pokój 620
e-mail b.ochrony@mazowieckie.pl
na zdjęciu dyrektor Biura Ochrony, pani Magdalena Kamińska

dyrektor
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Magdalena Kamińska
życiorys

tel. 22 695 66 58
faks 22 695 66 86
mkaminska@mazowieckie.pl