Sekretariat
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
tel. 22 695 66 58
faks 22 695 66 86
wejście F (od al. Solidarności), piętro II, pokój nr 620
e-mail b.ochrony@mazowieckie.pl

Godziny pracy
od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku

Dyrektor
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Magdalena Kamińska
e-mail mkaminska@mazowieckie.pl