Dyrektor
Anna Olszewska

Zastępca dyrektora

Anna Karpińska

Zastępca dyrektora
Kinga Jura

Sekretariat
  tel. 22 695 71 00,
tel. 22 695 71 02
fax. 22 695 71 01
          wps@mazowieckie.pl
Al. Jerozolimskie 28
00-024 Warszawa
pokój 400 C
Kancelaria, pokój 401
 
Godziny pracy:
od 8.00 do 16.00