pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Godziny pracy: od 8:00 do16:00 od poniedziałku do piątku

Sekretariat

tel. 22 695 60 61
faks 22 695 60 62
wejście B, parter, pokój 52
e-mail ba@mazowieckie.pl

 dyrektor biura 

Tomasz Kałduś

tel. 22 695 60 61
faks 22 695 60 62
e-mail tkaldus@mazowieckie.pl

zastępca dyrektora biura

Mariusz Gietka

tel. 22 695 60 61  
faks 22 695 60 62
    e-mail mgietka@mazowieckie.pl  

Sekretariat

tel. 22 695 62 52
faks 22 695 62 60
wejście F, parter, pokój 401
e-mail bou-it@mazowieckie.pl

zastępca dyrektora biura

Dariusz Binkowski

tel. 22 695 62 52  
faks 22 695 62 60
    e-mail dbinkowski@mazowieckie.pl  


W skład Biura Administracyjnego wchodzą następujące oddziały:

 1. Oddział Administracyjno-Inwestycyjny - BA-I
 2. Oddział Organizacyjno-Gospodarczy - BA-II
 3. Oddział Zabezpieczenia Technicznego - BA-III
 4. Oddział Transportu - BA-IV
 5. Oddział Zamówień Publicznych - BA-V
 6. Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Obsługi Sekretariatu - BA-VI
 7. Samodzielne Stanowiska Pracy w delegaturach z siedzibą w:
 1. Ciechanowie - BA-C
 2. Ostrołęce - BA-O
 3. Płocku - BA-P
 4. Radomiu - BA-R
 5. Siedlcach - BA-S.


Regulamin Wewnętrzny Biura Administracyjnego określa w szczególności:

 • strukturę organizacyjną - rozdział III
 • zadania kierownictwa - rozdział IV
 • zadania wspólne oddziałów i samodzielnych stanowisk pracy - rozdział V
 • zakres działania oddziałów i samodzielnych stanowisk pracy - rozdział VI.