pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Godziny pracy: od 8:00 do16:00 od poniedziałku do piątku

Sekretariat

 

tel. 22 695 60 61
faks 22 695 60 62
wejście B, parter, pokój 52
e-mail ba@mazowieckie.pl

 dyrektor biura 

Tomasz Kałduś

tel. 22 695 60 61
faks 22 695 60 62
e-mail tkaldus@mazowieckie.pl

zastępca dyrektora biura

Mariusz Gietka

tel. 22 695 60 61  
faks 22 695 60 62
    e-mail mgietka@mazowieckie.pl  

Sekretariat

 

tel. 22 695 62 52
faks 22 695 62 60
wejście F, parter, pokój 401
e-mail bou-it@mazowieckie.pl

zastępca dyrektora biura

Dariusz Binkowski

tel. 22 695 62 52  
faks 22 695 62 60
    e-mail dbinkowski@mazowieckie.pl  


W skład Biura Obsługi Urzędu wchodzą następujące oddziały:

 1. Oddział Organizacji i Realizacji Inwestycji - BOU-I
 2. Oddział Administracyjny - BOU-II
 3. Oddział Transportu - BA-III
 4. Oddział Zamówień Publicznych - BA-IV
 5. Oddział Administrowania Systemami i Sprzętem Informatycznym - BOU- V
 6. Oddział Zarządzania Infrastrukturą Serwerową - BOU VI
 7. Oddział Rozwoju i Utrzymania Systemów Informatycznych BOU - VII

Regulamin Wewnętrzny Biura Obsługi Urzędu określa w szczególności:

 • strukturę organizacyjną
 • zadania kierownictwa
 • zadania wspólne oddziałów
 • zakres działania oddziałów