Sekretariat

 

tel. 22 695 60 61
faks 22 695 60 62
wejście B, parter, pokój 52
e-mail bou@mazowieckie.pl

 dyrektor biura 

Tomasz Kałduś

tel. 22 695 60 61
faks 22 695 60 62
e-mail tkaldus@mazowieckie.pl

zastępca dyrektora biura

Mariusz Gietka

tel. 22 695 60 61  
faks 22 695 60 62
    e-mail mgietka@mazowieckie.pl  


W skład Biura Obsługi Urzędu wchodzą następujące oddziały:

  1. Oddział Organizacji i Realizacji Inwestycji - BOU-I
  2. Oddział Administracyjny - BOU-II
  3. Oddział Transportu - BOU-III
  4. Oddział Zamówień Publicznych - BOU-IV
  5. Oddział Administrowania Systemami i Sprzętem Informatycznym - BOU- V

Regulamin Wewnętrzny Biura Obsługi Urzędu określa w szczególności:

  • strukturę organizacyjną
  • zadania kierownictwa
  • zadania wspólne oddziałów
  • zakres działania oddziałów