Sekretariat

tel. 22 695 60 61
faks 22 695 60 62
wejście B, parter, pokój 52
bou@mazowieckie.pl

 

 

 

Godziny pracy

od 8:00 do16:00

 

 

 

Dyrektor

 

Tomasz Kałduś

 

tkaldus@mazowieckie.pl

 

Zastępca Dyrektora

 

Mariusz Gietka

 

mgietka@mazowieckie.pl

 


W skład Biura Obsługi Urzędu wchodzą następujące oddziały:

  1. Oddział Organizacyjny- BOU-I
  2. Oddział Administracyjny - BOU-II
  3. Oddział Transportu - BOU-III
  4. Oddział Zamówień Publicznych - BOU-IV

Regulamin Wewnętrzny Biura Obsługi Urzędu określa w szczególności:

  • strukturę organizacyjną
  • zadania kierownictwa
  • zadania wspólne oddziałów
  • zakres działania oddziałów