pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście B
Godziny pracy: od 8:00 do16:00 od poniedziałku do piątku

Sekretariat

tel. 22 695 60 61
faks 22 695 60 62
wejście B, parter, pokój 52
e-mail ba@mazowieckie.pl
na zdjęciu dyrektor Biura Administracyjnego, pani Katarzyna Orzechowska

dyrektor wydziału

Katarzyna Orzechowska
życiorys

tel. 22 695 60 61
faks 22 695 60 62
korzechowska@mazowieckie.pl  

 

W skład biura wchodzą następujące oddziały:

  1. Oddział Administracyjno-Gospodarczy
  2. Oddział Transportu
  3. Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Obsługi Sekretariatu
  4. Samodzielne Stanowiska Pracy w delegaturach


Regulamin Wewnętrzny biura określa w szczególności:

  • strukturę organizacyjną - rozdział III
  • zadania kierownictwa - rozdział IV
  • zadania wspólne oddziałów i samodzielnych stanowisk pracy - rozdział V
  • zakres działania oddziałów i samodzielnych stanowisk pracy - rozdział VI.