pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście B
Godziny pracy: od 8:00 do16:00 od poniedziałku do piątku

Sekretariat

tel. 22 695 60 61
faks 22 695 60 62
wejście B, parter, pokój 52
e-mail ba@mazowieckie.pl

na zdjęciu dyrektor Biura Administracyjnego, pan Rafał Kacprzak

 dyrektor biura
Rafał Kacprzak
życiorys

tel. 22 695 60 61
faks 22 695 60 62
e-mail rkacprzak@mazowieckie.pl

                                              

zastępca dyrektora biura
Mariusz Gietka
                   
    

          

                    tel. 22 695 60 61 
                    faks 22 695 60 62
    e-mail mgietka@mazowieckie.pl                         

                          


W skład Biura Administracyjnego wchodzą następujące oddziały:

 1. Oddział Administracyjno-Inwestycyjny - BA-I
 2. Oddział Organizacyjno-Gospodarczy - BA-II
 3. Oddział Zabezpieczenia Technicznego - BA-III
 4. Oddział Transportu - BA-IV
 5. Oddział Zamówień Publicznych - BA-V
 6. Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Obsługi Sekretariatu - BA-VI
 7. Samodzielne Stanowiska Pracy w delegaturach z siedzibą w:
 1. Ciechanowie - BA-C
 2. Ostrołęce - BA-O
 3. Płocku - BA-P
 4. Radomiu - BA-R
 5. Siedlcach - BA-S.


Regulamin Wewnętrzny Biura Administracyjnego określa w szczególności:

 • strukturę organizacyjną - rozdział III
 • zadania kierownictwa - rozdział IV
 • zadania wspólne oddziałów i samodzielnych stanowisk pracy - rozdział V
 • zakres działania oddziałów i samodzielnych stanowisk pracy - rozdział VI.