Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Jak uzyskać informację publiczną

Biuletyn Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie stanowi podstawowy sposób udostępniania informacji publicznych, które posiada urząd. Podczas budowania nowej struktury naszej strony dołożyliśmy wszelkich starań mających na celu ułatwienie dostępu do informacji zawartych w BIP, zarówno tych  które wymagane są na gruncie obowiązujących przepisów prawa, ale również tych, które wynikają z potrzeb naszych Klientów.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zostanie udostępniona w trybie wnioskowym, zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Co musi zawierać wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Nie istnieje obligatoryjny wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej,  od którego wypełnienia uzależnione jest udostępnienie informacji przez zobowiązany podmiot. Wniosek powinien jednak zawierać opis wnioskowanej informacji oraz wskazywać sposób udostępnienia. Poniżej znajdą Państwo przykładowy wzór wniosku, z którego można skorzystać.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Kiedy informacja publiczna zostanie udostępniona

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniania w formie ustnej lub pisemnej, bez pisemnego wniosku.

W przypadku wniosków pisemnych informacje są  udostępniane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeśli jednak Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie nie będzie mógł udostępnić informacji w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi o przyczynach wnioskodawcę i wskaże nowy termin załatwienia sprawy, który nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Jak złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 • pocztą tradycyjną na adres wskazany w zakładce Kontakt (po lewej stronie ekranu)
 • osobiście w Punkcie Przyjmowania Korespondencji, pl. Bankowy 3/5 Warszawa, wejście B, parter, pokój numer 39
 • pocztą elektroniczną na adres info@mazowieckie.pl
 • faksem na numer 22 695 66 87
 • za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP na adres /t6j4ljd68r/skrytka
 • elektronicznie wykorzystując poniższy formularz elektroniczny


Czy udostępnienie informacji publicznej wiąże się z kosztami

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji w której urząd musiałby ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji zgodnie z formą wskazaną we wniosku.  Wówczas pracownicy w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomią wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Na podstawie art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Czy istnieje prawo odwołania bądź złożenia skargi

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenia postępowania o udostępnienie informacji w drodze decyzji Wojewody Mazowieckiego przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wniesione za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego.

W przypadku bezczynności w udostępnieniu informacji wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniesione również za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego.

Na podstawie art. 16 i art. 21 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429)

 Informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki z siedzibą przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie.
 • Nad prawidłowością przetwarzania Pani/Pana danych osobowych czuwa wyznaczony przez Administratora inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@mazowieckie.pl, listownie: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa oraz poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą /t6j4ljd68r/skrytka.
 • Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia sprawy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.
 • Odbiorcami Państwa danych mogą być tylko instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy.
 • Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu.
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.
 • Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie udzielonej nam zgody, mogą ją Państwo w dowolnym momencie wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem).
 • Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa

 
[Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016)]

Wypełnienie pól oznaczonych * w formularzu elektronicznym jest obowiązkowe.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

* Pole wymagane

Dz.U.2019.1429 t.j.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego