Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka


info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT / MALUCH+ 2019

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+”2019

W dniu 28.11.2018 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3„MALUCH+” edycja 2019.

O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Program „MALUCH+” realizowany jest w 2019 r., podobnie jak w roku 2018, w 4 modułach, w których są dofinansowywane działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

Moduł 1 (dla jst) - utworzenie w 2019 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo utworzenie miejsc:
- moduł 1a - dofinansowywane będą zadania na terenie tych gmin, gdzie nie funkcjonują utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego żłobki lub kluby dziecięce, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dotacji nie przekracza 3 mln zł (warunki muszą być spełnione łącznie);
-moduł 1b - dofinansowywane będą zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:
1) funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce samorządowe i wnioskowana wysokość dofinansowania na zdanie polegające na tworzeniu miejsc opieki w gminie nie przekracza 5 mln zł lub,
2) nie funkcjonowały samorządowe żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł;

Moduł 2 (dla jst):
 zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez jst z udziałem wcześniejszych edycji programu „MALUCH”;

Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst):
 utworzenie w 2019 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo utworzenie miejsc;

Moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst): 
zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.


W modułach 1, 2 oraz 4 przewiduje się wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2019 r.
 

Termin składania ofert:
28 grudnia 2018 r. (4 tygodnie od ogłoszenia Programu) – wszystkie moduły
 

Oferty należy złożyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Adres złożenia dokumentów osobiście:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

Punkt Obsługi Klienta
Wejście F, od Al. SolidarnościW przypadku ofert nadesłanych w formie papierowej, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do urzędu.

Oferty w formie papierowej należy nadesłać z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs „MALUCH+” 2019  lub złożyć osobiście.

Adres do korespondencji:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
 
Oferty w formie elektronicznej złożone za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym należy przesłać na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, wpisując w temacie odpowiednio:
Dla modułu 1a: „Oferta MALUCH+ 2019 – moduł 1a – nazwa_jst_której_ dotyczy_oferta”;
Dla modułu 1b: „Oferta MALUCH+ 2019 – moduł 1b – nazwa_jst_której_ dotyczy_oferta”;
Dla modułu 2: „Oferta MALUCH+ 2019 – moduł 2 – nazwa_jst_której_dotyczy_oferta”;
Dla modułu 3: „Oferta MALUCH+ 2019 – moduł 3 – nazwa_gminy – skrócona_nazwa_ podmiotu_którego_ dotyczy_oferta”;
Dla modułu 4: „Oferta MALUCH+ 2019 – moduł 4 – nazwa_gminy – skrócona_nazwa_ podmiotu_którego_ dotyczy_oferta”;
 
Ponadto w momencie składania ofert niezbędne jest załączenie następującej dokumentacji:
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (bądź informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, czyli wydruk z elektronicznego systemu KRS) - w przypadku podmiotów wpisanych do KRS – tylko moduły 3 i 4;
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla osób fizycznych – tylko moduły 3 i 4;
- opis planowanego zadania – tylko moduły 1 i 3;
- oświadczenie oferenta w sprawie uczestnictwa w poprzednich edycjach Programu Maluch +.
Zestawienie załączników niezbędnych do złożenia oferty znajduje się w komunikatach dotyczących poszczególnych modułów.
 
Pozostałe istotne informacje:
- koszty pośrednie mogą wynosić maksymalnie 15 % wartości kosztorysowej danej oferty – dotyczy wszystkich modułów;
- poza wypełnianiem nie należy modyfikować tabel stanowiących załączniki do oferty;
- dokumenty potwierdzające niepełnosprawność dziecka lub wymóg sprawowania szczególnej opieki nad dzieckiem będą przekładane na żądanie Wojewody i nie stanowią załącznika do składanej oferty – zgodnie z pkt 3.2.2. Programu;
- złożenie programu inwestycji oraz dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu nastąpi wraz z przekazaniem oświadczenia o przyjęciu dotacji/ środków z Funduszu Pracy.
 
W kwestiach organizacyjnych związanych z naborem prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
22 695 72 12
22 695 72 27
22 695 72 39

Szczegółowe zasady konkursu:  (https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2019)

Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z Programem Maluch + edycja 2019 oraz uważną analizę zasad ubiegania się o środki w ramach Programu.

Tag

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij