Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Moduł 3: Komunikat dotyczący naboru ofert na 2020 rok

Wersja strony w formacie XML

DLA PODMIOTÓW INNYCH NIŻ JST – utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Ubiegając się o dotację, należy do dnia 13 listopada 2019 r. złożyć kompletnie wypełniony formularz oferty zgodnie z opisem tabel/rubryk, tj.: zał. nr 3 – oferta konkursowa „MALUCH+” 2020 (moduł 3 – dla podmiotów innych niż jst) podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, w formie pisemnej lub przesłany w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP (ze skrzynki osoby uprawnionej do wyłącznej reprezentacji podmiotu lub ze skrzynki podmiotu), wraz z następującymi wymaganymi załącznikami:

 • załącznik – opis realizacji zadania: dokument ten powinien zawierać podstawowe dane dotyczące planowanego zadania;
 • załącznik – kalkulacja kosztów: kalkulacja kosztów realizacji zadania, przy czym w kalkulacji kosztów niezbędne jest uwzględnienie udziału kosztów pośrednich w całości kosztów realizacji zadania w części dot. tworzenia nowych miejsc opieki. Udział kosztów pośrednich stanowi nie więcej niż 15% całkowitego kosztu tworzenia miejsc opieki – załącznik „Kalkulacja kosztów – moduł 3”;
 • załącznik – porozumienie z uczelnią albo pracodawcą: w przypadku oferty dotyczącej uczelni albo pracodawcy, składanej przez podmiot współpracujący z uczelnią albo pracodawcą, do oferty należy dołączyć umowę (porozumienie) współpracy odpowiednio z uczelnią albo pracodawcą;
 • załącznik – zgoda oferenta na przetwarzanie danych osobowych:
  w przypadku oferty złożonej przez osobę fizyczną, osoba fizyczna zobowiązana jest do złożenia oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez wojewodę w związku z uczestnictwem w Programie „MALUCH+”2020. Analogiczne oświadczenie składają osoby wymienione w dokumentach konkursowych jako osoby upoważnione do składania wyjaśnień w imieniu Beneficjenta, jeśli to osoby inne niż Beneficjent.

  W przypadku zakwalifikowania się oferty osoby fizycznej do dofinansowania w ramach Programu „MALUCH+” 2020, należy pamiętać, że osoba fizyczna rozpoczynająca realizację zadania opisanego w ofercie musi prowadzić działalność gospodarczą, ponieważ kosztami kwalifikowalnymi w Programie są koszty poniesione w okresie prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Załącznik – oświadczenie o uczestnictwie w poprzednich edycjach Programu „MALUCH+” dotyczy wszystkich oferentów modułu 3 – załącznik „Oświadczenie oferenta w sprawie uczestnictwa w poprzednich edycjach Programu „MALUCH+”;
 • Załącznik – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (bądź wydruk z systemu elektronicznego) w przypadku oferentów wpisanych do KRS.
 • Załącznik – oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną na str. internetowej MRPiPS- moduł 3 - w przypadku oferty złożonej przez osobę fizyczną, osoba fizyczna zobowiązana jest do zapoznania się z klauzulą informacyjną MRPIPS w związku z uczestnictwem w programie „MALUCH+’ 2020, umieszczoną na stronie internetowej ministerstwa i złożeniem wraz z ofertą powyższego oświadczenia.

Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna jest wymagany przez Wojewodę i będzie składany wraz z oświadczeniem o przyjęciu dotacji/środków z Funduszu Pracy, tj. po ogłoszenie wyników konkursu.

Program inwestycji będzie składany wraz z oświadczeniem o przyjęciu dotacji przez podmioty realizujące inwestycje budowlane ze środków z budżetu państwa, po ogłoszenie wyników konkursu.

Tag

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane