Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Moduł 2 - Komunikat ws. ogłoszenia wyników naboru

Wersja strony w formacie XML

Uprzejmie informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 28 lutego 2020 r. zamieścił na stronie internetowej resortu wyniki konkursu Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2020” (dalej Program „MALUCH+” 2020).

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 moduł 2 (zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem środków z wcześniejszych edycji programu „MALUCH+”) wpłynęły oferty od 721 instytucji samorządowych dotyczące 25 358 miejsc opieki (z wyłączeniem dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki) oraz 396 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. Kwota dofinansowania, zgodnie z zasadami programu, miała być znana na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

Wszystkie oferty złożone przez gminy i zweryfikowane przez wojewodów uzyskały dofinansowanie. Przeciętna miesięczna wysokość dofinansowania na 1 miejsce opieki wynosi 135 zł, a w przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki – 500 zł.

Łącznie na moduł 2 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznacza
42 407 465,00 zł.

W województwie mazowieckim zadania finansowane będą ze środków rezerwy celowej.


Obowiązki beneficjentów ujętych na liście podmiotów zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania w module 2 po ogłoszeniu wyników konkursu:

Zgodnie z pkt 6.1.1. Programu „MALUCH+” 2020 oferenci zakwalifikowani do otrzymania dofinansowania zobowiązani są w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez Ministra dostarczyć oświadczenie o przyjęciu dotacji  na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Biuro Rozwoju i Inwestycji
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa


lub za pośrednictwem platformy ePUAP.


Oświadczenie o przyjęciu dotacji musi być podpisane przez beneficjenta lub osoby upoważnione, należy złożyć  dla każdej instytucji opieki osobno, w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca 2020 roku. Za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę jego wpływu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przy czym przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie go za pośrednictwem platformy ePUAP. 

Niezłożenie w ww. terminie oświadczenia o przyjęciu dotacji będzie równoważne z rezygnacją z udziału w Programie „MALUCH+” 2020.


Wskazujemy również, że:

  • dofinansowanie może zostać przeznaczone na refundację poniesionych wydatków lub w formie zaliczki, z uwzględnieniem tego faktu, że za koszty kwalifikowane uznaje się wyłącznie koszty poniesione (łącznie z dokonaniem płatności) na działania realizowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. i spełniające inne wymogi kwalifikowalności;
  • beneficjent może zostać wykluczony przez wojewodę z listy podmiotów zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania w danym roku kalendarzowym, gdy m.in. nie spełnił przesłanek dotyczących rozliczenia się z dofinansowania z poprzednich edycji oraz dochowania trwałości, a także jeżeli prowadzone jest w stosunku do beneficjenta postępowanie karne w sprawie z art. 270, 286 lub 297 Kodeksu Karnego dotyczące obecnej edycji i poprzednich edycji programu;
  • Wojewoda oraz beneficjent Programu „MALUCH+” 2020 zawierają  umowy w sprawie przekazania dofinansowania niezwłocznie i nie później niż w terminie do 3 miesięcy po uzyskaniu przez Wojewodę środków na realizację Programu (tj. od daty wydania decyzji Wojewody o zwiększeniu budżetu Wojewody na realizację Programu), z zastrzeżeniem że beneficjent przedłożył komplet spójnych i poprawnych dokumentów niezbędnych do jej zawarcia oraz spełnił warunek rozliczenia dofinansowania udzielonego w poprzednich edycjach Programu oraz utrzymania trwałości.

W przypadku rezygnacji z udziału w Programie, podmiot jest zobowiązany do złożenia niezwłocznie rezygnacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w formie pisemnej.

Tag

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane