Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Pytania i odpowiedzi - Praca i pobyt

Najczęściej zadawane pytania. Praca i pobyt

Ubiegam się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę - kto powinien podpisać załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy?

Załącznik wypełnia i podpisuje pracodawca pełnym imieniem i nazwiskiem. W przypadku gdy pracodawcą jest osoba prawna, na przykład spółka z o. o. – wniosek podpisują osoby uprawnione do jej reprezentowania wymienione w KRS-ie. Pracodawca może być również reprezentowany przez pełnomocnika, należy wówczas załączyć do akt sprawy  pisemne upoważnienie.
   
Ubiegam się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę - od czego zależy długość udzielonego zezwolenia?

Okres ważności zezwolenia na pobyt czasowy zależy od okresu zatrudnienia wpisanrgo przez pracodawcę w załączniku nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Może być również brany pod uwagę okres wskazany w umowie, którą pracodawca zawarł z Cudzoziemcem, jeśli była dołączona do wniosku.

Co zrobić gdy wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy został pozostawiony bez rozpoznania?

W przypadku gdy uchybienie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku nastąpiło bez winy cudzoziemca bądź z przyczyn od niego niezależnych, można w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu złożyć prośbę o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Wraz z prośbą należy złożyć wymagane dokumenty, prośbę uzasadnić, wskazać przyczyny uchybienia terminu do uzupełnienia dokumentów.

Złożyłem wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy - czy mogę wykonywać pracę w trakcie toczącego się postępowania?

Cudzoziemiec może pracować jeżeli:
- posiada zezwolenie na pracę,posiada oświadczenie pracodawcy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
- posiadał już zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy i kontynuuje zatrudnienie o u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku
- jest zwolniony z posiadania zezwolenia na pracę

Należy pamiętać, że informacja starosty nie uprawnia do wykonywania pracy.

Pracuję w Polsce, pozostaję w nieformalnym związku z obywatelką Polski, a także uczę się w szkole policealnej. Czy mogę otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na wszystkie te okoliczności?

Nie, ponieważ brak jest możliwości kumulacji podstaw prawnych udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy gdy jedną z przesłanek będzie wykonywanie pracy (art. 114 ustawy o cudzoziemcach). Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę zawiera w sobie elementy zezwolenia pobytowego oraz zezwolenia na pracę i udzielane jest na rzecz konkretnego pracodawcy, konkretne stanowisko, wskazuje wymiar czasu pracy oraz wynagrodzenie.

Jak mogę zmienić zezwolenie na pobyt czasowy i pracę gdy znalazłem nowego pracodawcę?

Nie ma możliwości zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, gdy chce się zmienić pracodawcę. Należy wówczas złożyć nowy wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Pracodawca chce zmienić warunki pracy określone w mojej umowie i zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę. Co należy zrobić?

 W takim przypadku należy złozyć podanie o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Do takiego podania należy dołączyć nową informację starosty uwzględniającą nowe warunki zatrudnienia oraz nową umowę z pracodawcą będącą podstawą zatrudnienia.

Założyłem w Polsce działalność gospodarczą – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jestem wspólnikiem i członkiem zarządu a także pracuję na jej rzecz jako sprzedawca. Czy mogę uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę i działalność gospodarczą jednocześnie?

Nie, nie ma możliwości udzielenia jednego zezwolenia na pobyt z uwagi na prowadzenie działalności gospodarczej i pracę. Należy ubiegać się o zezwolenie na pobyt z uwagi na prowadzenie działalności gospodarczej, a ponadto uzyskać odrębne zezwolenie na pracę na stanowisku sprzedawcy w założonej przez siebie spółce.

Czy pracując na okresie próbnym mogę uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę?

Umowy o pracę na okres próbny zawierane są na okres nieprzekraczający 3 miesięcy. Zezwolenia na pobyt czasowy udziela się natomiast w przypadkach kiedy okoliczności będące podstawą jego udzielenia uzasadniają pobyt cudzoziemca w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące.  Brak jest zatem możliwości udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy na umowie o pracę na okres próbny.

Czy zawsze muszę przedstawić zeznanie podatkowe PIT-37, PIT-40 za poprzedni rok?

Zeznanie podatkowe należy załączyć do akt sprawy w przypadku gdy cudzoziemiec wykonywał pracę i rozliczył uzyskany dochód z Urzędem Skarbowym. W przypadku gdy cudzoziemiec posiadał zezwolenie na pracę, bądź oświadczenie pracodawcy z Powiatowego Urzędu Pracy i nie podjął zatrudnienia należy złożyć stosowne pisemne wyjaśnienie do akt sprawy.


Gdzie mogę uzyskać zaświadczenie o wywiązywaniu się ze zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa, bądź zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach?

Takie zaświadczenia wydają Urzędy Skarbowe.


Złożyłem w terminie wniosek o pobyt czasowy – czy mogę podróżować na stemplu, który zamieszczono w moim paszporcie?

Nie, stempel potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, a pobyt cudzoziemca uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie stanie się ostateczna. Stempel nie uprawnia do legalnego podróżowania. Można wyjechać do kraju pochodzenia, nie uprawnia natomiast do ponownego wjazdu do Polski.


Mam kartę pobytu a pracodawca rozwiązał ze mną umowę, bądź zrezygnowałem ze świadczenia pracy. Co zrobić w takiej sytuacji?

Należy poinformować wojewodę o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w terminie 15 dni roboczych zgodnie z pouczeniem zamieszczonym w posiadanej decyzji.


Posiadam oświadczenie pracodawcy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, jednak nie podjąłem u niego zatrudnienia. Znalazłem nowego pracodawcę. Czy mogę składać wniosek o pobyt czasowy?

Tak, należy złożyć wniosek, ewentualnie dołączyć do wniosku pisemne wyjaśnienie przyczyn niepodjęcia zatrudnienia.


Czy na wizie turystycznej mogę podjąć zatrudnienie?

Nie można podjąć zatrudnienia na wizie turystycznej.

Tag

Powiadom znajomego