Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Pytania i odpowiedzi - Pobyt Stały

Najczęściej zadawane pytania. Pobyt stały

Kiedy mogę składać wniosek o zezwolenie na pobyt stały, jeśli jestem małżonkiem obywatela RP?

Po pierwsze bezpośrednio przed złożeniem wniosku należy przebywać w związku małżeńskim z obywatelem polskim przez co najmniej 3 lata.

Po drugie przed dniem złożenia wniosku należy przebywać w Polsce co najmniej 2 lata na podstawie jednego z tytułów pobytowych:

- zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim (art. 158 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach)

- w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy

- w związku z uzyskaniem ochrony uzupełniającej

- w związku z uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

Należy pamiętać również, że wymagany 2 letni pobyt w Polsce powinien być nieprzerwany.

Pracuję i mieszkam w Polsce już 5 lat, czy mogę składać wniosek o zezwolenie na pobyt stały?

Nie.  W takim przypadku mógłby Pan złożyć wniosek o pobyt rezydenta długoterminowego UE. Należy jednakże pamiętać o spełnianiu również innych przesłanek niezbędnych do udzielenia tego zezwolenia. Zasady wnioskowania o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Jakie dokumenty mogą potwierdzić polskie pochodzenie?

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o repatriacji, dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą być dokumenty wydane przez polskie władze państwowe lub kościelne, a także przez władze byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczące wnioskodawcy lub jego rodziców, dziadków lub pradziadków. Dowodami mogą być również inne dokumenty, a w szczególności o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o jej narodowości polskiej, potwierdzające prześladowanie osoby ze względu na jej polskie pochodzenie.

Jakie dokumenty mogą potwierdzić zamiar pozostania w Polsce posiadacza Karty Polaka?

Do wniosku o pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka należy załączyć dokumenty potwierdzające zamiar pozostania w Polsce na stałe, np.:

- dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy w Polsce, np. umowę o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu, umowę zlecenia wraz z wystawionymi do niej rachunkami, umowę o dzieło - obowiązujące aktualnie i w dłuższej perspektywie w przyszłości;
- dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej na terenie RP, np. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
- dokumenty potwierdzające założenie spółki na terenie RP, np. wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
- dokumenty potwierdzające podjęcie nauki w Polsce, np. aktualne zaświadczenie z uczelni;
- kopię decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP lub aktualnej karty pobytu czasowego;
- akty własności lokali na terytorium RP;
- dowody zamieszkania w Polce na stałe członków rodziny (małżonka, rodziców, dzieci), np. kopię decyzji o zezwoleniu na pobyt stały, kopię kary pobytu, kopię dowodu osobistego wraz z dokumentami potwierdzającymi pokrewieństwo, np. akt małżeństwa wraz z tłumaczeniem na język polski, akt urodzenia wraz z tłumaczeniem na język polski;
- w przypadku dzieci w wieku szkolnym, do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające pobieranie nauki na terytorium RP, np. zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły.

Tag

Powiadom znajomego