Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Moduł 1a - Komunikat dotyczący naboru ofert na 2021 rok

Wersja strony w formacie XML
Moduł jest przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, dofinansowanie udzielane jest na tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (przy czym dofinansowaniu może podlegać tworzenie miejsc opieki i ich funkcjonowanie, jak też samo tworzenie miejsc opieki), w tym dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. W ramach modułu 1a dofinansowane będą zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonowały żadne żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dofinansowanie na tworzenie przewidziane jest w wysokości:
- nie więcej niż 33 000 zł na 1 nowe miejsce opieki w żłobku lub klubie dziecięcym;
- nie więcej niż 5 000 zł na 1 nowe miejsce u dziennego opiekuna.

W przypadku ewentualnych wydatków na funkcjonowanie nowych miejsc opieki kwota dofinansowania zostanie określona przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

W celu ubiegania się o dotację należy do dnia 16 października 2020 r. złożyć kompletnie wypełniony formularz oferty (Zał. 1a do Programu - Oferta konkursowa dla jst 2021) podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, w formie papierowej lub przesłany w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP (podpisany elektronicznie przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu) wraz z następującymi wymaganymi załącznikami:

Załącznik nr 1 – Opis planowanego zadania: dokument ten powinien zawierać podstawowe dane dotyczące planowanego zadania.

Załącznik nr 2 – Kalkulacja wydatków – Moduł 1a i 1b: załącznik ten zawiera kalkulację planowanych wydatków realizacji zadania, przy czym udział wydatków pośrednich może stanowić nie więcej niż 15% wartości kosztorysowej danej oferty (liczonej oddzielnie dla części dotyczącej tworzenia oraz dla części dotyczącej funkcjonowania).

Załącznik – Oświadczenie o braku utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego żłobków i klubów dziecięcych wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na dzień składania oferty konkursowej (Załącznik nr 11 do Programu).

Po rozstrzygnięciu konkursu, wraz z oświadczeniem o przyjęciu dotacji/ środków z Funduszu Pracy podmioty, które zostały zakwalifikowane do otrzymania dofinansowania, wezwane zostaną do przedłożenia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym prowadzona będzie instytucja opieki (np. akt własności, umowa najmu, umowa przedwstępna najmu).

W przypadku dofinansowania ze środków budżetu państwa podmioty, które zostały zakwalifikowane do otrzymania dofinansowania, wezwane zostaną również do przedłożenia programu inwestycji - w przypadku oferty dotyczącej inwestycji budowlanej - w zakresie określonym w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238 poz. 1579), będącego załącznikiem nr 10 do Programu (program inwestycyjny załączany jest dla robót budowlanych z wyjątkiem remontu).

Tag

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane