Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Moduł 1b - Komunikat dotyczący naboru ofert na 2021 rok

Wersja strony w formacie XML

Moduł jest przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, dofinansowanie udzielane jest na tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (przy czym dofinansowaniu może podlegać tworzenie miejsc opieki i ich funkcjonowanie, jak też samo tworzenie miejsc opieki), w tym dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. W ramach modułu 1b dofinansowane będą zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 6 mln zł (ww. warunki muszą być spełnione łącznie).

 Dofinansowanie na tworzenie przewidziane jest w wysokości:
- nie więcej niż 30 000 zł na 1 nowe miejsce opieki w żłobku lub klubie dziecięcym;
- nie więcej niż 5 000 zł na 1 nowe miejsce u dziennego opiekuna.

W przypadku ewentualnych wydatków na funkcjonowanie nowych miejsc opieki kwota dofinansowania zostanie określona przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

W celu ubiegania się o dofinansowanie należy do dnia 16 października 2020 r. złożyć kompletnie wypełniony formularz oferty (Zał_1b_oferta_konkursowa_dla_jst_2021) podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, w formie papierowej lub przesłany w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP (podpisany elektronicznie przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu) wraz z następującymi wymaganymi załącznikami:

Załącznik nr 1 – Opis planowanego zadania: dokument ten zawierać powinien podstawowe dane dotyczące planowanego zadania.

Załącznik nr 2 – Kalkulacja wydatków – Moduł 1a i 1b: załącznik ten zawiera kalkulację planowanych wydatków realizacji zadania, przy czym udział wydatków pośrednich może stanowić nie więcej niż 15% wartości kosztorysowej danej oferty (liczonej oddzielnie dla części dotyczącej tworzenia oraz dla części dotyczącej funkcjonowania).

Jeśli dotyczy: dokument potwierdzający istnienie lub planowane wprowadzenie w 2021 r. powszechnego systemu dofinansowania pobytu dzieci w instytucjach opieki (np. uchwała rady gminy), przez który rozumie się:
•    prowadzenie przez gminę instytucji opieki, które zapewniają miejsca dla przynajmniej 33% dzieci
w rocznikach 1-2, lub
•    dofinansowanie przez gminę pobytu wszystkich dzieci w niepublicznych instytucjach opieki (np. dopłaty do miejsc w instytucjach prowadzonych przez podmioty niegminne, bony dla rodziców na pokrycie kosztów pobytu dziecka w niegminnych instytucjach opieki).

Gminy, które nie posiadają lub nie planują wprowadzenia powszechnego systemu dofinansowania pobytu dzieci w instytucjach opieki mogą składać ofertę konkursową. Istnienie lub wprowadzenie ww. systemu dofinansowania pobytu dzieci w instytucjach opieki może jedynie stanowić kryterium premiujące przy podziale środków.

Po rozstrzygnięciu konkursu, wraz z oświadczeniem o przyjęciu dotacji/ środków z Funduszu Pracy podmioty, które zostały zakwalifikowane do otrzymania dofinansowania, wezwane zostaną do przedłożenia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym prowadzona będzie instytucja opieki (np. akt własności, umowa najmu, umowa przedwstępna najmu).

W przypadku dofinansowania ze środków budżetu państwa podmioty, które zostały zakwalifikowane do otrzymania dofinansowania, wezwane zostaną również do przedłożenia programu inwestycji - w przypadku oferty dotyczącej inwestycji budowlanej - w zakresie określonym w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238 poz. 1579), będącego załącznikiem nr 10 do Programu (program inwestycyjny załączany jest dla robót budowlanych z wyjątkiem remontu).

Tag

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane