pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F (od al. Solidarności)
Godziny pracy: od 8:00 do16:00 od poniedziałku do piątku

Sekretariat
tel. 22 695 64 81
faks 22 695 64 84
wejście F (od al. Solidarności), piętro I, pokój 535
e-mail wbzk@mazowieckie.pl
na zdjęciu dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pan Krzysztof Dąbrowski

dyrektor wydziału

Krzysztof Dąbrowski
życiorys

tel. 22 695 64 81
faks 22 695 64 84
kdabrowski@mazowieckie.pl

na zdjęciu zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pani Teresa Stachowicz

zastępca dyrektora wydziału

Teresa Stachowicz
życiorys

tel. 22 695 64 81
faks 22 695 64 84
tstachowicz@mazowieckie.pl

 

W skład wydziału wchodzą następujące oddziały:

  1. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
  2. Oddział Obrony Cywilnej i Logistyki
  3. Oddział Spraw Obronnych
  4. Oddział Bezpieczeństwa Publicznego i Organizacji
  5. Oddział do spraw Bezpieczeństwa Powodziowego i Melioracji Wodnych
  6. Oddział Rolnictwa i Usuwania Skutków Sytuacji Kryzysowych
  7. Państwowa Straż Łowiecka