pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F (od al. Solidarności)
Godziny pracy: od 8:00 do16:00 od poniedziałku do piątku

Sekretariat

tel. 22 695 66 58
faks 22 695 66 86
wejście F , piętro II, pokój 620
e-mail b.ochrony@mazowieckie.pl
na zdjęciu dyrektor Biura Ochrony, pani Magdalena Kamińska

dyrektor
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Magdalena Kamińska
życiorys

tel. 22 695 66 58
faks 22 695 66 86
mkaminska@mazowieckie.pl

   


W skład Biura Ochrony wchodzą następujące oddziały:

  1. Oddział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
  2. Kancelaria Tajna.

 

Regulamin Wewnętrzny Biura Ochrony określa w szczególności:

  • strukturę organizacyjną - rozdział III
  • zadania kierownictwa - rozdział IV
  • zadania wspólne oddziałów i samodzielnych stanowisk pracy - rozdział V
  • zakres działania oddziałów i samodzielnych stanowisk pracy - rozdział VI.