pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F (od al. Solidarności)
Godziny pracy: od 8:00 do16:00 od poniedziałku do piątku

Sekretariat

tel. 22 695 66 58
faks 22 695 66 86
wejście F, piętro II, pokój 620
e-mail b.ochrony@mazowieckie.pl
na zdjęciu dyrektor Biura Ochrony, pani Magdalena Kamińska

   dyrektor
  
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

   Magdalena Kamińska
   życiorys
   tel. 22 695 66 58
   faks 22 695 66 86
   e-mail mkaminska@mazowieckie.pl

   


W skład Biura Ochrony wchodzą następujące oddziały:

  1. Oddział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych - BO-I
  2. Kancelaria Tajna - BO-II.

W Oddziale do spraw Ochrony Informacji Niejawnych funkcjonuje:

  • Zastępca Pełnomocnika Wojewody do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
  • Kierownik Kancelarii Tajnej.

Regulamin Wewnętrzny Biura Ochrony określa w szczególności:

  • strukturę organizacyjną - rozdział III
  • zadania kierownictwa - rozdział IV
  • zadania wspólne oddziałów i samodzielnych stanowisk pracy - rozdział V
  • zakres działania oddziałów i samodzielnych stanowisk pracy - rozdział VI.