Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Poradnik klienta

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Ogłoszenie dla klientów
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 964) informujemy, że bezpośrednia obsługa klienta w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbywa się wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty lub za pośrednictwem platformy e-usług.

Dopuszczalna liczba klientów w danym pomieszczeniu nie może przekraczać jednej osoby na stanowisko obsługowe.

Po osoby umówione wychodzi pracownik Urzędu. W trakcie wizyty w Urzędzie klient ma obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz dezynfekcji rąk.

Umówienie wizyty w Wydziałach Urzędu odbywa się poprzez kontakt telefoniczny:

 • Wydział Spraw Obywatelskich (w sprawach Oddziału Ogólnego i Oddziału Ewidencji Obywateli)
  – tel. 22 695 73 09 lub 22 695 73 10,
 • Biuro Rozwoju i Inwestycji (w sprawach podpisania umów) – tel. 22 695 60 82,
 • Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości – tel. 22 695 60 29 lub na adres e-mail spw@mazowieckie.pl,
 • Wydział Geodezji – tel. 22 695 79 21,
 • Wydział do Spraw Osób Niepełnosprawnych – tel. 22 536 05 40,
 • Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – tel. 22 536 05 40.

Paszporty

Wnioski o wydanie paszportu można składać wyłącznie osobiście po wcześniejszym umówieniu wizyty w:

 • Referacie Paszportowym przy ul. Kruczej 5/11 w Warszawie, tel. 22 695 73 06 lub stronie
  e-usługi.mazowieckie.pl od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 18.00,
 • Referacie Paszportowym przy ul. Floriańskiej 10 w Warszawie, tel. 22 619 33 35 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00,
 • Terenowych Punktach Paszportowych w Warszawie: Bemowo - tel. 22 325 40 42, Praga Południe -
  tel. 22 443 54 25, Ursus - tel. 22 443 61 93, Żoliborz - tel. 22 443 90 69, Ursynów - tel. 22 855 12 40, Bielany - tel. 22 373 30 52  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 15.30,
 • Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7,
  tel. 23 671 93 50 poniedziałek w godzinach od 10.00 do 17.30, od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30,
 • Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15, tel. 29 746 62 70 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 15.00,
 • Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku przy ul. Kolegialnej 15,
  tel. 24 235 11 12 poniedziałek w godzinach od 10.00 do 17.30, od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30,
 • Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu przy ul. Stefana Żeromskiego 53,
  tel. 48 362 08 91 poniedziałek w godzinach od 10.00 do 17.30, od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30,
 • Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38,
  tel. 25 644 71 65 poniedziałek w godzinach od 10.00 do 17.30, od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30.

Odbiór paszportu

Dokument paszportowy można odebrać po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie. Paszport odbierany jest wyłącznie osobiście w miejscu, gdzie złożony był wniosek.

Wydział Polityki Społecznej

W zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego obsługa klientów odbywa się w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 9.00 - 15.00, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty za pośrednictwem internetowej Platformy e-usług https://www.e-uslugi.mazowieckie.pl/umow-wizyte#/visit-selection.

 

Informacji na temat koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego można uzyskać codziennie w godz. 8.00 - 13.00 pod numerami telefonów 22 695 71 74  oraz  22 695 71 83.

W pozostałych sprawach z zakresu polityki społecznej obsługa klienta odbywa się we wtorki i czwartki, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod numerami telefonów 22 695 71 00 lub 22 695 71 02.

Wydział Infrastruktury

Spotkania z klientami odbywają się tylko i wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.

Zamawianie akt do wglądu odbywa się pod numerami telefonów:

 • Oddział Postępowań Odwoławczych i Nadzwyczajnych tel. 22 695 66 34,
 • Oddział Specjalistycznej Administracji Architektoniczno-Budowlanej tel. 22 695 62 19,
 • Oddział Transportu i Organizacji tel. 22 695 60 80,
 • Delegatura w Ostrołęce tel. 29 746 62 60,
 • Delegatura w Płocku tel. 24 235 11 51,
 • Delegatura w Radomiu tel. 48 362 05 94.

 

W sprawach dotyczących rejestrowania pojazdów należących do przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw obcych lub organizacji międzynarodowych, obsługa klientów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00.

W celu umówienia terminu i godziny spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu
22 695 65 92.

 

Uwaga!: Biletomat do pobierania numerków jest nieczynny do odwołania.

 

Wydział Spraw Cudzoziemców

W sprawie możliwości osobistej wizyty pracownicy Wydziału Spraw Cudzoziemców kontaktują się bezpośrednio z klientami telefonicznie lub poprzez wiadomość SMS. Po ustaleniu daty i godziny wizyty klienci mogą przyjść i skorzystać z bezpośredniej obsługi w siedzibie Wydziału. Dodatkowo część usług jest dostępna po uzyskaniu terminu poprzez Kalendarz internetowy dostępny pod adresem https://kolejka-wsc.mazowieckie.pl.

 

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

W sprawach związanych z zadaniami Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości można kontaktować się pod numerami telefonów:

 • Oddział Regulacji Stanu Prawnego Nieruchomości – tel. 22 695 61 48,
 • Oddział Inwestycji Liniowych – tel. 22 695 61 30,
 • Oddział Wywłaszczeń i Rekompensat – tel. 22 695 62 56,
 • Oddział Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa – tel. 22 695 69 25,
 • Oddział Ogólny – tel. 22 695 62 57,
 • Oddział w Placówce Delegaturze Zamiejscowej w Siedlcach – tel. 25 644 81 78,
 • Oddział w Placówce Delegaturze Zamiejscowej w Ostrołęce – tel. 29 746 62 40,
 • Oddział w Placówce Delegaturze Zamiejscowej w Płocku – kontakt telefoniczny 24 235 11 19,
 • Oddział w Placówce Delegaturze Zamiejscowej w Ciechanowie – kontakt telefoniczny 23 671 93 34,
 • Oddział w Placówce Delegaturze Zamiejscowej w Radomiu – kontakt telefoniczny 48 362 02 24.

Wydział Rynku Pracy

W Wydziale Rynku Pracy funkcjonuje bezpośrednia obsługa klienta, umożliwiająca obsługę koniecznych spraw dla klientów, niemogących z ważnych względów skorzystać z ustawowego przedłużenia ważności uprawnień do pracy cudzoziemców ani z trybu e-zezwolenia na pracę.

Została wznowiona aktywność sesji formularza do trybu obsługi koordynowanej wniosków o wydanie zezwolenia na pracę. Sesja będzie aktywna dwa razy w miesiącu. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/formularz-zgloszen-wnioskow-pracodawcow-do-obslugi-koordynowanej.

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z przydatnymi informacjami dotyczącymi Trybu obsługi koordynowanej https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/przydatne-informacje-dotyczace-trybu-obslugi-koordynowanej).

Pracodawca wypełnia jednorazowo zgłoszenie dla każdego wniosku zgłaszanego do obsługi. W przypadku zgłoszenia wniosku do obsługi nie należy składać równolegle tego samego wniosku drogą pocztową ani elektroniczną, lecz postępować zgodnie z instrukcją przesłaną przez Urząd.

Jednocześnie zwracamy uwagę na dokładne wypełnianie pól formularza, gdyż wprowadzenie nieprawidłowych danych, a zwłaszcza adresu poczty elektronicznej uniemożliwi zakwalifikowanie wniosku do obsługi.

Wizyty klientów w innym celu niż złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę w trybie obsługi koordynowanej, będą się odbywać wyłącznie po wcześniejszym umówieniu. Prosimy o niezgłaszanie się do Urzędu bez wcześniej umówionej wizyty. Wizyty w Urzędzie odbywają się dopiero po jej wyznaczeniu przez pracownika Wydziału Rynku Pracy.

 

Wydział Zdrowia

W sprawach dotyczących specjalizacji lekarskich, lekarsko-dentystycznych i specjalizacji w pozostałych zawodach (farmaceuci, diagności laboratoryjni, fizjoterapeuci i w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia) kontakt osobisty z pracownikami merytorycznymi możliwy jest jedynie w sytuacjach wyjątkowych, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu na spotkanie.

 

Dane kontaktowe pracowników merytorycznych według dziedzin medycyny dostępne są na stronach:

 

Nowe zasady dokonywania opłat do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Od 1 czerwca br. wpłaty należności na rzecz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dokonywane są wyłącznie przelewem.

Likwidacji uległa Kasa, prowadzona w siedzibie Urzędu przy placu Bankowym 3/5 w Warszawie.

Więcej informacji na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/od-czerwca-nowe-zasady-dokonywania-wplat-na-rzecz-mazowieckiego-urzedu-wojewodzkiego

Tag

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij