Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Poradnik klienta

Ogłoszenie dla klientów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie

 

Umówienie wizyty w wydziałach Urzędu odbywa się poprzez kontakt telefoniczny:

 • Wydział Spraw Obywatelskich (w sprawach Oddziału Ogólnego i Oddziału Ewidencji Obywateli) –
  tel. 22 695 73 09 lub 22 695 73 10,
 • Wydział Transportu i Rozwoju Regionalnego (w sprawach podpisania umów) – tel. 22 695 60 82,
 • Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości – tel. 22 695 60 29,
 • Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna  – tel. 22 695 79 21,
 • Wydział do Spraw Osób Niepełnosprawnych – tel. 22 536 05 40,
 • Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – tel. 22 695 75 40
 • Wydział Rodziny i Polityki Społecznej – tel. 22 695 71 00 lub 22 695 71 02 (wizyty umawiane na wtorki
  i czwartki).

W zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego obsługa klienta odbywa się
w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 9:00 – 15:00, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty za pośrednictwem internetowej Platformy e-usług.

Link do platformy  https://www.e-uslugi.mazowieckie.pl/umow-wizyte#/visit-selection

Wszelkich informacji na temat koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego można uzyskać codziennie w godz. 8:00 – 13:00 pod numerami telefonów 22 695 71 74  oraz  22 695 71 83.

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

Spotkania z klientami odbywają się zgodnie z harmonogramem przyjęć klientów, poniedziałki od 13.00 – 16.00, w czwartki od 8.00 – 12.00, tylko i wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.

Zamawianie akt do wglądu, będzie odbywać się pod numerami telefonów:

 • Oddział Postępowań Odwoławczych i Nadzwyczajnych tel. 22 695 66 34,
 • Oddział Specjalistycznej Administracji Architektoniczno-Budowlanej tel. 22 695 62 19,
 • Oddział Transportu i Organizacji tel. 22 695 60 80,
 • Delegatura w Ostrołęce tel. 29 746 62 60,
 • Delegatura w Płocku tel. 24 235 11 51,
 • Delegatura w Radomiu tel. 48 362 05 94. 

W sprawach dotyczących rejestrowania pojazdów należących do przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw obcych lub organizacji międzynarodowych, obsługa Klientów będzie odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00.

W celu umówienia terminu i godziny spotkania, kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 22 695 65 92.

Uwaga!: Biletomat do pobierania numerków jest nieczynny do odwołania.

 

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przyjmuje obywateli w sprawach interwencji, skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 9:00 do 17:00. 
Przyjęcia obywateli odbywają się po wcześniejszym umówieniu wizyty – tel. 22 695 79 21.

Skargi i interwencje z zakresu geodezji i kartografii można składać za pośrednictwem platformy internetowej e-usługi:

- NADZÓR NAD DZIAŁANIAMI GEODETY UPRAWNIONEGO LUB PRZEDSIĘBIORCY W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW W DZIEDZINIE GEODEZJI I KARTOGRAFII, link: Strona główna - eUsługi 

- SKARGA NA ORGAN SŁUŻBY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ, link: Strona główna - eUsługi

 

 Wydział Spraw Cudzoziemców

Wizyty klientów odbywają się wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym lub sms-owym umówieniu. Prosimy o niezgłaszanie się do Urzędu bez wcześniej umówionej wizyty. Wizyty w Urzędzie odbywają się dopiero po jej wyznaczeniu przez pracownika Wydziału Spraw Cudzoziemców.

 

Sprawy Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości

W sprawach związanych z zadaniami Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości można kontaktować się pod numerami telefonów:

 • Oddział Regulacji Stanu Prawnego Nieruchomości – 22 695 61 48,
 • Oddział Inwestycji Liniowych – 22 695 61 30,
 • Oddział Wywłaszczeń i Rekompensat – 22 695 62 56,
 • Oddział Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa – 22 695 69 25,
 • Oddział Ogólny – 22 695 62 57,
 • Oddział w Placówce Delegaturze Zamiejscowej w Siedlcach – 25 644 81 78,
 • Oddział w Placówce Delegaturze Zamiejscowej w Ostrołęce – 29 746 62 40,
 • Oddział w Placówce Delegaturze Zamiejscowej w Płocku – 24 235 11 19,
 • Oddział w Placówce Delegaturze Zamiejscowej w Ciechanowie – 23 671 93 34,
 • Oddział w Placówce Delegaturze Zamiejscowej w Radomiu – 48 362 02 24.

Wydział Rynku Pracy

W Wydziale Rynku Pracy funkcjonują trzy tryby składania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca:

 • e-zezwolenie na pracę (eZPC) - wniosek wraz z załącznikami złożysz za pośrednictwem systemu praca.gov.pl, który pozwala na załatwienie sprawy bez wychodzenia z domu i konieczności dosyłania w formie papierowej dokumentów. Jest najszybszym, najwygodniejszym i najtańszym sposobem złożenia wniosku, jak również uzupełnienie dokumentacji do wcześniej złożonego podania (niższy koszt drukowania/kopiowania dokumentacji wymaganej do każdego złożonego wniosku). Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.
 • Tryb Obsługi Koordynowanej (TOK) - wymaga zgłoszenia wniosku poprzez formularz zgłoszeniowy. Urząd zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie TOK, kwalifikuje wniosek do obsługi, wyznacza termin i przesyła wnioskodawcy instrukcję przygotowania wniosku. W tym trybie obsługiwane są wnioski o wydanie zezwoleń typ A i C. Dokumenty złożysz bezpośrednio na wizycie. Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.
 • tryb kancelaryjny (tradycyjny) - wniosek składany w formie papierowej poprzez biuro podawcze lub operatora pocztowego. Rozpatrzenie sprawy może trwać dłużej niż w przypadku trybów: e-zezwolenia, TOK, w których proces uzupełniania oraz przekazywania dokumentów jest uproszczony. Należy również pamiętać, że w związku z wejściem w życie w dniu 29.07.2022 r., Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2022 r, poz. 1558 z późn. zm.), w przypadku złożenia kilku wniosków jednego pracodawcy, do każdego wniosku należy załączyć komplet dokumentów.

Dokumenty możesz złożyć:

W Punkcie Obsługi Klienta Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie – wejście od al. Solidarności 81 (wejście "F").
Uwaga! Pracownicy Punktu Obsługi Klienta nie poświadczają dokumentów za zgodność z oryginałem.

Za pośrednictwem poczty przesyłając na adres:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5, 00- 950 Warszawa
z dopiskiem: Wydział Rynku Pracy

Wydział Zdrowia

Klienci są obsługiwani przede wszystkim w sprawach dotyczących szkolenia specjalizacyjnego (lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia), doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych, kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także w sprawach Rejestru Pomiotów Wykonujących Działalność Leczniczą oraz wniosków kierowanych do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

 Dane kontaktowe pracowników merytorycznych dostępne są na stronach lub poniżej:

Nowe zasady dokonywania opłat do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Wpłaty należności na rzecz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dokonywane są wyłącznie przelewem.

Więcej informacji znajduję się na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

 

Tag

Powiadom znajomego