Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Oświadczenia lustracyjne

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 273) osoba ubiegająca się o pełnienie funkcji publicznych, urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 roku, zobowiązana jest przedłożyć odpowiedniemu organowi oświadczenie lustracyjne, którego wzór stanowi załącznik nr 1a do ustawy.
 

Osoby składające oświadczenia lustracyjne

Do przedłożenia takiego oświadczenia Wojewodzie Mazowieckiemu zobowiązane są osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 roku, ubiegające się o następujące funkcje/stanowiska na terenie województwa mazowieckiego:

 • organ lub członek organu jednostki samorządu terytorialnego, organu związku jednostek samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy - niewybieralny w wyborach powszechnych, tj. zarząd województwa, zarząd powiatu, zarząd dzielnicy m. st. Warszawy, członkowie związków międzygminnych,
 • członek zarządu, członek rady nadzorczej w spółce handlowej z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, w której udział jednostki samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji,
 • osoba będąca przedstawicielem jednostki samorządu terytorialnego w radzie nadzorczej spółki innej niż wymieniona powyżej,
 • dyrektor przedsiębiorstwa państwowego (dla którego organem założycielskim jest Wojewoda), jego zastępca oraz osoba zarządzająca przedsiębiorstwem na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym,
 • kierownik zespolonej służby, inspekcji lub straży i jego zastępcy,
 • kierownik w organie administracji niezespolonej i jego zastępcy,
 • dyrektorzy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim i ich zastępcy,
 • pracownicy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Osoba ubiegająca się o funkcję organu lub członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy - wybierana w wyborach powszechnych (w tym w wyborach uzupełniających oraz kandydaci wskazani z list wyborczych przez rady do objęcia mandatu radnego) - składa oświadczenie lustracyjne do właściwej komisji wyborczej.

Wzór oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik nr 1a do ustawy.

Terminy składania oświadczeń lustracyjnych

Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji.

W przypadku, gdy osoba obejmująca jedną z wymienionych funkcji w przeszłości składała już oświadczenie lustracyjne, składa Wojewodzie Mazowieckiemu informację o uprzednim złożeniu takiego oświadczenia, tj. załącznik nr 2a do ustawy.

Jeśli osoba składająca informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego nie pamięta kiedy i komu składała oświadczenie lustracyjne, może to sprawdzić na stronie internetowej IPN pod adresem https://data-oswiadczenia.ipn.gov.pl.

Wypełnione oświadczenie lustracyjne należy przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru w zaklejonej kopercie na adres:

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa
  /z dopiskiem „Oświadczenie lustracyjne”/,
 • lub złożyć osobiście w zaklejonej kopercie /z dopiskiem „Oświadczenie lustracyjne”/ w:
  Punkcie Obsługi Klienta Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, wejście "F" od Al. Solidarności 81.

UWAGA:
Osoby kandydujące w wyborach samorządowych – prosimy nie przysyłać oświadczeń lustracyjnych i informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego Wojewodzie Mazowieckiemu.

Zgodnie z zapisami art. 426 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) informujemy, że oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego w związku z kandydowaniem w wyborach samorządowych należy złożyć do Komitetu Wyborczego, z którego Państwo kandydujecie.


UWAGA: 

Członkowie Kół Łowieckich – prosimy nie przysyłać oświadczeń lustracyjnych i informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego Wojewodzie Mazowieckiemu.

Zgodnie z ustawą „lustracyjną”:

1. Kandydat na delegata na okręgowy zjazd delegatów Polskiego Związku Łowieckiego, kandydat na delegata na Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego lub kandydat do Naczelnej Rady Łowieckiej składa oświadczenie lustracyjne - właściwemu zarządowi okręgowemu.
2. Osoby pełniące funkcje organów albo wchodzące w skład organów Polskiego Związku Łowieckiego składają oświadczenie lustracyjne - właściwemu organowi powołującemu.
3. Członek zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej koła łowieckiego składa oświadczenie lustracyjne - właściwemu organowi wybierającemu.

Szczegółowy tryb składania oświadczeń lustracyjnych został określony przez Łowczego Krajowego w „Okólniku nr 1/2022 z dnia 23 lutego 2022 r. dotyczącym składania oświadczeń lustracyjnych oraz informacji o złożeniu oświadczeń, przez członków organów PZŁ” i przesłany do wszystkich Zarządów Okręgowych PZŁ.

 

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego