Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Ogłoszenie o naborze wniosków o dotację celową na realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa mazowieckiego w 2024 r.

Nabór wniosków o dotację celową na realizację zadań publicznych z zakresu  ratownictwa wodnego na terenie województwa mazowieckiego w 2024 r.


Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski, przeznaczył środki w łącznej wysokości 404 tys. zł na działania z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa mazowieckiego 
w 2024 r. 

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego na terenie województwa mazowieckiego, posiadające zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wpis do rejestru jednostek współpracujących 
z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Dotacja na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego w 2024 r., stanowiąca maksymalnie do 80 % całkowitego kosztu wykonania zadania, może zostać udzielona na utrzymanie gotowości ratowniczej i gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego na obszarach wodnych województwa mazowieckiego.

Udzielenie dotacji będzie możliwe w ramach dwóch modułów:

1) w Module I przewidziano dofinansowanie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem gotowości do prowadzenia działań ratowniczych oraz utrzymaniem gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego (m.in. koszty organizacji dyżurów ratowniczych, zakupu sprzętu 
i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych o wartości jednostkowej do 
10 000,00 zł, naprawy i remonty sprzętu wykorzystywanego do prowadzenia działań ratowniczych, zakupu paliwa do środków transportu ratowniczego). Dotacja do 25 000,00 zł będzie przysługiwała każdemu podmiotowi uprawnionemu, którego wniosek spełnił wymogi formalne;

2) w Module II przewidziano dofinansowanie wydatków, o wartości jednostkowej powyżej 10 000,00 zł, w zakresie zakupów o charakterze odtworzeniowym, modernizacyjnym, rozwojowym lub innowacyjnym związanych z utrzymaniem gotowości ratowniczej i operacyjnej do podejmowania działań ratowniczych na obszarach wodnych województwa mazowieckiego (koszty związane m.in. z zakupem sprzętu lub ekwipunku ratowniczego o wartości jednostkowej powyżej 10 000,00 zł, zakupem środków transportu ratowniczego, systemów monitoringu 
i łączności oraz wiat i garaży do przechowywania środków transportu i sprzętu ratowniczego). Dotacja na dofinansowanie działań w tym module będzie przyznana dodatkowo wybranym podmiotom uprawnionym, które uzyskały najwyższe punktacje na podstawie oceny merytorycznej wniosków wg określonych kryteriów (liczba dotowanych w tym module podmiotów ograniczona będzie wyczerpaniem dostępnej puli środków).

Szczegóły dotyczące przyznania dotacji są przedstawione w „Zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa mazowieckiego w 2024 r.”.  

Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć na właściwym formularzu stanowiący załącznik do ww. dokumentu. Termin składania wniosków: do 22 marca 2024 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do siedziby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (wnioski, które wpłyną do siedziby Urzędu po 22 marca 2024 r. nie będą rozpatrywane bez względu na datę nadania przesyłki).

Miejsce składania wniosków:

·  osobiście od poniedziałku do piątku w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Warszawie w Punkcie przyjmowania korespondencji, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F (od alei Solidarności), parter, pokój nr 1;

·  korespondencyjnie na adres Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu, plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

lub

w przypadku dokumentów elektronicznych opatrzonych kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi albo podpisami zaufanymi, potwierdzonymi profilem zaufanym przez osoby reprezentujące podmiot uprawniony, zgodnie z reprezentacją w Krajowym Rejestrze Sądowym, jak również odwzorowań cyfrowych dokumentów podpisanych odręcznie dodatkowo uwierzytelnionych podpisem elektronicznym przez jedną z osób reprezentujących podmiot uprawniony:

·         za pośrednictwem skrytki e-PUAP (/t6j4ljd68r/skrytka);

·         za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wbzk@mazowieckie.pl

 

Kontakt w sprawie naboru wniosków:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tel. 22 695 64 81

e-mail: wbzk@mazowieckie.pl

 

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego