Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu"

XML

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wszedł w życie wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ustanowiony uchwałą Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1007). Jednocześnie w tej dacie utraciła moc dotychczas obowiązująca uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r. poz. 821 oraz z 2017 r. poz. 1138).


Program „Posiłek w szkole i w domu”, skierowany jest zarówno do dzieci, uczniów, jak i osób starszych.


W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:

 

 1. moduł - dla dzieci i młodzieży - ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej

– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.


W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie pomocy, o której mowa powyżej jest możliwe w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.


 2. moduł - dla osób dorosłych - ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.


3. moduł – organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Celem modułu 3. Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

W ramach modułu 3 przewiduje się doposażenie i poprawę standardu już działających stołówek (mających własną kuchnię i jadalnie) lub doposażenie tych, które nie działają tak, aby mogły zostać uruchomione lub o stworzenie nowych, a także wsparcie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem możliwość kontroli nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki oraz nad procesem ich przygotowywania.


Realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 140 (M.P. z 2018 r. poz. 1007) i udzielanie w ramach programu pomocy osobom, których dochód przekracza kryterium dochodowe wymaga jednak przyjęcia przez Radę Gminy niezbędnych rozwiązań prawnych, zgodnych z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), tj.


- podwyższenie do 150% kryterium dochodowego w odniesieniu do świadczenia pieniężnego

na zakup posiłku lub żywności na podstawie art. 8 ust. 2,


- odstąpienia od żądania zwrotu wydatków, w odniesieniu do świadczeń rzeczowych, w tym w formie posiłku w przypadku osób, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego

na podstawie art. 96 ust. 4,


- ustanowienia niezbędnego programu osłonowego na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4.


Uczestnictwo gmin w Programie jest dobrowolne. Z oferty mogą jednak skorzystać wszystkie samorządy gminne, które będą realizować to zadnie przy niewielkim udziale własnym środków finansowych. Samorządy, które dowożą posiłki w szczególności do osób starszych, niepełnosprawnych mogą otrzymać dodatkowe 5% na pokrycie kosztów tego dowozu.


Dotacja oraz jej wysokość, przyznawana przez wojewodę na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) określona jest w umowie o udzielenie dotacji.


Moduł I i II realizowany jest w Wydziale Polityki Społecznej.


Realizacja Modułu III Programu została, na podstawie porozumienia, powierzona Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty.

Brak artykułów