Sekretariat

tel. 22 695 64 81
faks 22 695 64 84
wejście F (od al. Solidarności), piętro I, pokój 535
e-mail wbzk@mazowieckie.pl

 

Godziny pracy

od 8:00 do16:00

 

 

Dyrektor

 Paweł Błasiak 

 pblasiak@mazowieckie.pl

 

 

Zastępca Dyrektora

Marek Szymański 

mszymanski@mazowieckie.pl

 

 

W skład wydziału wchodzą następujące oddziały:

  1. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
  2. Oddział Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej
  3. Państwowa Straż Łowiecka
  4. Oddział Bezpieczeństwa Publicznego i Organizacji
  5. Oddział do spraw Bezpieczeństwa Powodziowego i Melioracji Wodnych
  6. Oddział Rolnictwa i Usuwania Skutków Sytuacji Kryzysowych

 

 

Regulamin Wewnętrzny wydziału określa w szczególności:

  • strukturę organizacyjną - rozdział III
  • zadania kierownictwa - rozdział IV
  • zadania wydziału - rozdział V
  • zakres działania oddziałów - rozdział VI.