pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F (od al. Solidarności)
Godziny pracy: od 8:00 do16:00 od poniedziałku do piątku

Sekretariat
tel. 22 695 64 81
faks 22 695 64 84
wejście F (od al. Solidarności), piętro I, pokój 535
e-mail wbzk@mazowieckie.pl

dyrektor wydziału  

zastępca dyrektora wydziału 

 

 

Paweł Błasiak 

 tel. 22 695 64 81

 fax. 22 695 64 84

pblasiak@mazowieckie.pl

 

 

 Marek Szymański  

tel. 22 695 64 81

fax. 22 695 64 84

mszymanski@mazowieckie.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W skład wydziału wchodzą następujące oddziały:

  1. Oddział Zarządzania Kryzysowego
  2. Oddział Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej
  3. Oddział Rolnictwa i Usuwania Skutków Sytuacji Kryzysowych
  4. Oddział Bezpieczeństwa Publicznego i Organizacji
  5. Oddział Gospodarki Wodnej

 

 

Regulamin Wewnętrzny wydziału określa w szczególności:

  • strukturę organizacyjną - rozdział II
  • zadania kierownictwa - rozdział III
  • zadania wydziału - rozdział IV
  • zakres działania oddziałów - rozdział V